ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 185 / 416293
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

7.5.2018
MÁJOVÉ AKTUALITY

Medzinárodná spoločnosť lekárov pre životné prostredie (ISDE)
Siete piatej generácie 5G v EU: výzva k pozastaveniu implementácie a dodržiavaniu zásad predbežnej opatrnosti

Celý text výzvy nájdete na tomto linku:
http://www.isde.org/5G_appeal.pdf

ČO JE 5G a INTERNET VECÍ?
obsiahly portál Kate Kheelovej, ktorý podrobne informuje nielen o dôvodoch, prečo by implementácia sietí 5-tej generácie mala byť dočasne pozastavená. ZDRAVIE • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE • SPOTREBA ENERGIÍ • ELEKTRONICKÝ ODPAD...
Viac si prečítajte tu: http://whatis5g.info

Česká Televize: Souvislosti Jana Pokorného - Všudypřítomná kontrola
Česká Televize odvysielala koncom minulého roka zaujímavú diskusiu o tom, či a prečo žijeme pod všadeprítomnou kontrolou a či ešte existuje reálne súkromie. Téma sa týka smartfónov, moderných komunikačných zariadení, odpočúvania, aj prichádzajúceho "Internetu vecí". Hosťami boli advokát a riaditeľ spoločnosti Iuridicium Remedium Jan Vobořil, novinár Robert Malecký, poradca pre otvorenosť verejnej správy a ochranu súkromia Oldřich Kužílek a kryptológ Tomáš Rosa.

TV Markíza: Mobily pred spaním


24.4.2018
NAJNOVŠIE INFORMÁCIE ZO SVETA

Špeciálna investigatíva: Ako nás Veľký bezdrôtový brat klamal, že mobilné telefóny sú bezpečné
Nasadeniu 5G technológie predchádza dezinformačná kampaň a masívne zvýšenie radiácie
https://www.thenation.com/article/how-big-wireless-made-us-think-that-cell-phones-are-safe-a-special-investigation/

Democracy Now: "Ako nás bezdrôtový priemysel presvedčil, že mobilné telefóny sú bezpečné"

Mobilný operátor sťahuje z trhu jeden z modelov mobilného telefónu pre jeho vysoké emisie žiarenia
https://ehtrust.org/cell-phone-company-removes-cell-phone-model-due-to-high-cell-phone-radiation-emissions/

Rakovina a jej súvis s rádiofrekvenčným žiarením
https://groups.google.com/group/mobilfunk_newsletter/attach/1b02769dc61f1/Radiofrequency%20radiation-related%20cancer%20and%20causation%20in%20the%20military%20setting.pdf?part=0.1

Lekári upozorňujú, že každodenné používanie bezdrôtových technológií môže viesť k potenciálnym zdravotným problémom
http://www.winknews.com/2018/04/10/doctors-caution-use-everyday-items-can-lead-potential-health-concerns/

Wi-Fi: Odolnosť voči antibiotikám, poškodenie ľudských spermií a mozgovej DNA, neurodegeneratívne ochorenia
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/ViW4HjS-vq4

5G a internet vecí: Trójsky kôň
http://www.thegreengazette.ca/5g-and-internet-of-things-a-trojan-horse/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhidKCfTsUOc6VP3appipI4XYdbwqQ


5.4.2018
APRÍLOVÉ AKTUALITY

"Jasné dôkazy karcinogénnej aktivity", uzatvára panel expertov štúdiu amerického Národného toxikologického programu v oblasti dlhodobých účinkov expozície mikrovlnám z mobilných telefónov

https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-concludes-the-expert-panel-to-the-us-national-toxicology-program-on-cell-phone-radiation-study-findings/

Prehľad záverov jednotlivých tematických štúdií na potkanoch a myšiach
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/actions20180328_508.pdf (strojový preklad)

Panelové prezentácie a technické správy zo štúdií účinkov mobilných telefónov na zvieratách
https://ehtrust.org/panel-presentations-technical-reports-on-cell-phone-radio-frequency-radiation-animal-studies/

Sú Hájičania ohrození elektromagnetickým žiarením? (Žilinský večerník)
https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/su-hajicania-ohrozeni-elektromagnetickym-ziarenim/7410/

Prevratná štúdia dokazuje, že tienenie elektromagnetického poľa zlepšuje stav autoimunitných ochorení
https://emfcommunity.com/groundbreaking-study-shielding-emf-improves-autoimmune-disease/

Elektromagnetické pole z mobilného telefónu a rakovina - infografika
http://elektrosmog.voxo.eu/video/CellphoneInfografika.pdf 


20.3.2018
MOBILNÉ TELEFÓNY A SAR - reálne merania pri kontakte s hlavou a telom
  Francúzska Národná agentúra pre frekvencie (ANFR) zverejnila výsledky meraní SAR z bezmála 450 mobilných telefónov rôznych značiek. Nešlo len o slepé kopírovanie údajov z technických listov výrobcov k jednotlivým telefónom. Málokto z užívateľov mobilného telefónu dodržiava odporúčanú minimálnu vzdialenosť od telefónu. Meranie reálnej expozície pri bezprostrednom styku hlavy/tela s mobilným telefónom odhalilo šokujúce prekročenia maximálnych dovolených úrovní SAR (aféra PhoneGate). Výsledky nájdete prehľadne zoradené v nasledujúcom dokumente (všimnite si rozdiel úrovní SAR pri odporúčanej vzdialenosti a pri dotyku):
 

20.3.2018
MARCOVÉ AKTUALITY

Hodnotenie štúdie NTP a celkových karcinogénnych dôkazov
Jednoznačný záver: "Na základe preambuly IARC monografií by sa RF žiarenie malo klasifikovať ako karcinogén skupiny 1"
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Evaluation_of_the_NTP_Study_and_Overall_Carcinogenic_Evidence.pdf

"Trumpovanie" pravdy o rakovine vyvolanej používaním mobilného telefónu
https://maisonsaine.ca/english/trumping-the-truth-about-cell-phone-induced-cancers.html

"Viac než náhoda"
Nová rozsiahla štúdia na zvieratách, podobne ako NTP, spája rádiofrekvenčné žiarenie s nádormi na srdci
http://microwavenews.com/news-center/more-coincidence

Mobilná technológia 5G prichádza. Kto rozhoduje, kam príde?
https://www.nytimes.com/2018/03/02/technology/5g-cellular-service.html

Vplyv Wi-Fi a mobilných telefónov na stavy úzkosti, problémy s učením a neurodegeneratívne ochorenia
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/vOvJHS7YrHM

Trpím 4G technológiou
http://zueriost.ch/bezirk-winterthur/winterthur/ich-leide-stark-unter-der-4g-technologie/1020098

Ako stožiare elektrického vedenia a bázových staníc vplývajú na vtáctvo, ktoré na nich hniezdi
http://www.cbc.ca/radio/quirks/how-do-cell-phone-towers-affect-birds-that-nest-on-them-1.4567969

Výskyt rakoviny súvisiaci s rádiofrekvenčným žiarením: hodnotenie príčinnej súvislosti v pracovnom a vojenskom prostredí
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/zA1ALgQPXr0

Michiganský senátor poukazuje na zdravotné riziká mobilnej technológie 5G a internetu vecí
https://ehtrust.org/michigan-senator-testifies-on-health-risks-of-5g-small-cells-and-the-internet-of-things/

Chronickí pacienti a elektromagnetické polia