ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

24.3.2017
AKTUALITY ZO SVETA A NOVÉ PRODUKTY V eSHOPE

ICNIRP, WHO EMF Projekt a environmentálne zdravotné kritériá
Vystúpenie prof. Leszczynského na medzinárodnej konferencii v Reykjavíku, 24.feb 2017
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2017/02/leszczynski-reykjavik-lecture-feb-2017.pdf (strojový preklad)

Potenciálne riziká 5G technológie na ľudské zdravie
video z medzinárodnej konferencie, Reykjavik, Island
https://www.youtube.com/watch?v=Zo6Wbi2UYQ0

Epidémia autizmu je dôsledkom expozície elektromagnetickým poliam
Dr. Martin L Pall, Ph.D. – Epidémia autizmu je spôsobená expozíciou elektromagnetickým poliam, ktorá riadi vápnikové kanály buniek a chemické transfery prostredníctvom NMDA-R
http://elektrosmog.voxo.eu/video/MartinPall-autism.pdf

Cyprus odstraňuje Wi-Fi z materských škôl a zastavuje implementáciu bezdrôtových sietí do verejných základných škôl
http://www.satprnews.com/2017/03/06/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools/ (strojový preklad)

Odkaz ruskej národnej organizácie na ochranu pred neionizujúcim žiarením Svetovej zdravotníckej organizácii:
“Nereprezentujete majoritný vedecký názor na elektromagnetické polia”

Prednedávnom sa dostal do našej pozornosti fakt, že pracovná skupina WHO RF sa skladá predovšetkým zo súčasných a minulých členov organizácie ICNIRP. Sú tu isté podozrenia, že táto pracovná skupina nie je vyvážená a nereprezentuje názor majoritnej vedeckej komunity, študujúcej účinky RF EMP
http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf (strojový preklad)

Vláda kryje fakty o nádoroch na mozgu z používania mobilných telefónov
http://www.counselheal.com/articles/34757/20170306/government-hides-fact-cell-phone-radiation-cause-brain-cancer.htm (strojový preklad)

Internet vecí predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie
Na medzinárodnej konferencii kladú vedci otázku o bezpečnosti používania netestovanej 5G technológie
http://www.satprnews.com/2017/03/09/the-internet-of-things-poses-human-health-risks-scientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference/ (strojový preklad)

Hong Kong nalieha na vládu, aby sprísnila pravidlá pre elektromagnetické žiarenie
Obyvatelia argumentujú negatívnymi vplyvmi z emisií strešných vysielačov, ktoré im spôsobujú bolesti hlavy a dokonca aj rakovinu
http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2076255/hong-kong-residents-urge-government-tighten-rules (strojový preklad)

Warrior Connection
Prvé februárové vydanie magazínu Warrior Connection prináša rozhovor s Olle Johanssonom, profesorom katedry experimentálnej dermatológie z Karolinska Institute v Štokholme o závažných ignorovaných nepriaznivých účinkoch na zdravie vyplývajúcich z expozícií RF (rádiofrekvenčným mikrovlnným poliam z mobilného telefónu a Wi-Fi
https://warriorconnection.podbean.com/mf/play/v75778/WarriorConnection_020117.mp3

Zdravotné účinky u zamestnancov spojené s používaním digitálnych dorozumievacích zariadení TETRA
http://www.personneltoday.com/hr/occupational-health-effects-linked-terrestrial-trunked-radios-tetra/ (strojový preklad)


NOVÝ TOVAR V NAŠOM eSHOPE


EMFields Acoustimeter AM10

Univerzálny mikrovlnný detektor s možnosťou zvukovej anylýzy, 2 LED stupnicami a LCD displejom. Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni. Merací rozsah:

200 - 8 000 MHz
0.02 - 6 V/m (1 - 100 000 μW/m²)

Tieniaci náter DRY65 a tieniaca omietka DRY69 v prášku (RF+NF)

Elektricky vodivý náter a omietka pre odtienenie RF a NFE polí v práškovej forme, použiteľná v interiéri i exteriéri. Na prípravu stačí rozmiešať s vodou.

Útlm (1 GHz): 35 dB u náteru a 60 dB u omietky

 

Čiapka BEANIE a SNAPBACK Shield (RF)

Medzi tieniace odevy sme zaradili aj slovenský výrobok - kickstarter, ktorý si získal svojich fanúšikov. Ide o štýlovú a teplú čiapku z bavlny v 3 rôznych farebných variantách a šiltovku z polyakrylu.

Útlm (1 GHz): 50 dB

 


23.2.2017
ČO SA DEJE VO SVETE

  24. febuára sa v islandskom Reykjavíku koná medzinárodná konferencia o bezdrôtových technológiách na školách. Konferencii predchádza medzinárodná výzva 13 vedcov, ktorí sa pod ňu podpísali. Vedci vyzývajú vzdelávacie inštitúcie vo všetkých krajinách, aby si osvojili súčasné vedomosti o možných rizikách rádiofrekvenčného žiarenia (RFR) vzhľadom na rast a vývoj detí a predišli ich zbytočnej expozícii počas vzdelávacieho procesu. Kompletné znenie výzvy v slovenčine, spolu s ilustračným videodokumentom a referenciami nájdete v rubrike Žiarenie a zdravie - Reykjavická výzva.

The Kids Are Not All Right (Deti nie sú v pohode)
Článok z magazínu PaleoMag na tému "Ako bezdrôtové technológie poškodzujú našu mládež a čo s tým rodičia môžu spraviť"
http://elektrosmog.voxo.eu/video/the-kids-are-not-allright.pdf 

EMP a zdravie
Marcové vydanie austrálskeho magazínu EMR and Health prináša súhrn posledných výskumov a najnovších poznatkov z oblasti mikrovlnných a rádiofrekvenčných elektromagnetických polí a ich vplyvu na človeka a iné živé organizmy.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/EMR_Health_2017_Vol13_No1_March_2017.pdf  (strojový preklad)


16.2.2017
BLOG, NOVÉ ŠTÚDIE a NOVÉ PRÍSTROJE v eSHOPE

V rubrike BLOG pribudol vynikajúci článok Jeromyho Johnsona "Nová paradigma vedy o EMP". Stojí za to prečítať.

Zaujímavé informácie o možných rizikách nových technológií prináša aj prepracovaná stránka Wi-Cancer.info

Nové štúdie (kompletný aktualizovaný zoznam s odkazmi nájdete v rubrike DOKUMENTY)
• Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: possible protective role of vitamin D.
• Acute effects of mobile phone radiations on subtle energy levels of teenagers using electrophotonic imaging technique.
• Effects of RF-EMF Exposure from GSM Mobile Phones on Proliferation Rate of Human Adipose-derived Stem Cells: An In-vitro Study.
• Long-term exposure to 835MHz RF-EMF induces hyperactivity, autophagy and demyelination in the cortical neurons of mice.
• Effect of long-term exposure of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on testes functions.
• Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue.
• Low intensity microwave radiation induced oxidative stress, inflammatory response and DNA damage in rat brain.
• Long-term exposure to electromagnetic radiation from mobile phones and Wi-Fi devices decreases plasma prolactin, progesterone, and estrogen levels but increases uterine oxidative stress in pregnant rats and their offspring.
...

Do nášho eShopu sme zaradili nové prístroje
Vreckové spektrálne analyzátory značky RF Explorer Vám pomôžu spoľahlivo určiť, čo a na akých frekvenciách sa v našom okolí nachádza.
RF Explorer 6G Combo  RF Explorer 3G Combo

Všekty meracie prístroje pre RF značky Gigahertz Solutions môžete dnes ľahko skombinovať s profesionálnym frekvenčným filtrom FF10. Jedná sa o jedinečný produkt na trhu, ktorý Vám umožní jednotlivo posúdiť expozíciu na rôznych komerčných a bezličenčných frekvenčných pásmach, príp. ich ľubovoľnú kombináciu. Budete tak ľahko vedieť kvantitatívne odlíšiť veľkosť EM poľa napr. z Wi-Fi, pásma GSM, UMTS, LTE, DECT, FM rozhlasu a pásma TETRA, pričom ostatné frekvencie ostanú potlačené.
 Frekvenčný filter FF10

Medzi prístroje rady NF pribudli profesionálne analyzátory elektrických a magnetických NF polí značky Gigahertz Solutions. K analyzátorom je možné pripojiť externú sondu pre meranie striedavých elektrických polí, statických elektrických polí a 3D sondu pre meranie statických magnetických (geomagnetických) polí.
    


6.2.2017
AKTUALITY

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nastavuje štandard pre “škodlivý bezdrôtový svet”
Bývalá zamestnankyňa štátnej správy pre medzinárodné záležitosti Olga Sheean, ktorá sa prežila operáciu mozgového nádoru a trpí elektrosenzitivitou, vyčíta v liste zaslanom predsedníctvu Svetovej zdravotníckej organizácii závislosť organizácie na priemysle, odmieta jej pohľad na "vedu" o mikrovlnnom žiarení a neschopnosť zabezpečiť ochranu globálneho zdravia. Zároveň vyzýva širokú verejnosť vysloviť nedôveru projektu WHO EMF. Pod petíciu sa môžete elektronicky podpísať i Vy. Viac info: http://olgasheean.com/who-harm  (strojový preklad)

Poľský Krakov vedie svet k zodpovednému postoju k rizikám elektromagnetických polí
Krakov - Medzinárodné fórum na ochranu pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia s podtitulom "Právo na informovanie občanov", ktoré sa konalo v pondelok 16. januára 2017, informovalo, že zodpovedná vláda, odborné vedecké poradenstvo a participácia občanov dokáže skrotiť neovládateľnú explóziu elektromagnetického žiarenia, ktorá spôsobuje chorobu a smrť viac než 200 miliónov ľudí po celom svete.
  Fórum sa zaoberalo dvoma hlavnými otázkami: nevhodným územným rozhodnutím v súvislosti s umiestňovaním komunikačných základňových staníc a programom, ktorý umožní poskytnúť voľne dostupné monitorovacie zariadenie na meranie expozície elektromagnetickým poliam pre občanov.
  "Bez prístupu k informáciám môžeme ani bojovať proti hrozbám, ani sa im vyhnúť," povedal Prof. Jacek Majchrowski, historik, ktorý fórum založil. "Ochrana pred škodlivými účinkami elektromagnetických polí je veľmi horúcou témou. Rok 2016 sa zdá byť v tejto oblasti prelomovým, vďaka enormnému nasadeniu sociálneho hľadiska. A to vďaka aktivistom, rovnako ako aj mestskému zastupiteľstvu Krakove."
 
Majchrowski tiež poznamenal, že obyvatelia Krakova už niekoľko rokov (rovnako ako vo zvyšku sveta) protestovali proti umiestneniu nových základňových staníc a zvýšeniu ich výkonu tak, aby neboli vystavení zvýšeným emisiám umelého elektromagnetického poľa (EMP). Rozpočet mesta vyčlenil prostriedky na nákup moderného vybavenia na meranie elektromagnetických polí. Mesto zriadilo “Centrum pre dialóg”, ktoré občania môžu navštíviť a diskutovať o tom, ako sú ovplyvnení elektromagnetickým žiarením.
"Majte na pamäti, že verejnosť má právo na úplné informácie o stave životného prostredia, v ktorom žije. Zaisťuje to rad právnych nástrojov: celoeurópskych a národných, vrátane Aarhuského dohovoru, smernice Európskeho parlamentu o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, zákona o ochrane životného prostredia a ústavy, najmä článku 74. Každý má právo na informácie o stave a ochrane životného prostredia."
 
Krakov sa stal popredným hráčom pri riešení škôd z emisií elektromagnetickej / mikrovlnnej radiácie. Dr. Galdzinska-Calik je držiteľom titulu PhD v odbore ekonómia s postgraduálnym štúdiom v ​​oblasti životného prostredia,  bezpečnosti a ochrany zdravia. Stojí v prvej línii ako spojovník medzi občanmi a vládou v dvakrát mesačne sa zúčastňuje konzultácií s občanmi, ktorí sú znepokojení účinkami elektromagnetického žiarenia na ich zdravie. "Bývali sme v lokalite s veľkou základňovou stanicou a umreli nám traja susedia. My sme prežili, ale naša dcéra sa stala elektrosenzitívna (EHS)." Podľa dr. Galdzinskej je cieľom fóra jednoducho "informovať a poukázať na aktivity, ktoré Krakov podniká voči znečisteniu elektromagnetickými vlnami."
http://krakow.pl/informacje/205798,48,komunikat,o_zanieczyszczeniach_polami
_elektromagnetycznymi_podczas_miedzynarodowego_forum_ochrony_srodowiska.html
  (strojový preklad)

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988521/krakows_bold_step_to_curb
_electromagnetic_pollution_reflects_growing_evidence_of_harm.html
 (strojový preklad)

Operátori začali ponúkať prvé služby inteligentnej (SMART) domácnosti
S príchodom SMART zariadení a Internetu vecí (IoT) budú domácnosti a kancelárie vybavené viacerými spotrebičmi, ktoré budú nepretržite pripojené na lokálnu bezdrôtovú sieť a internet. Okrem pomyselného komfortu (resp. ťažkopádnemu ovládaniu cez smartfón) to však prinesie prinajmenšom nepretržitú expozíciu mikrovlnám a to nielen z vlastnej ale aj zo susedských nehnuteľností. Zároveň sa tak domácnosti premenia na ocenenia hodný zdroj informácií, ktoré budú získateľné aj mimo nehnuteľnosti. Bude na to stačiť mať “to správne vybavenie”.
http://www.zive.sk/clanok/122767/telekom-spusta-chytru-domacnost-so-specialnymi-zariadeniami-od-11-eur

Praha si pronajme solární „odpaďáky“, shání i chytré lavičky
Tak už nielen základňové stanice a mobilné telefóny budú zdrojom mikrovĺn. K budovám, autám a hromadnej doprave pribudnú aj Wi-Fi odpadkové koše, lavičky, kanálové vpuste a stĺpy verejného osvetlenia. Wi-Fi bude všade a nebude sa jej dať vyhnúť (nielen o sledovaní…)
http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/446993/praha-si-pronajme-solarni-odpadaky-shani-i-chytre-lavicky-zaplati-miliony.html

SMART CITY - cesta za lepším životom v meste? http://smartcity.ihned.cz

Pracovná skupina projektu BioInitiative zaslala protestnú výzvu FCC
Pracovná skupina BioInitiative (Cindy Sage, Lennart Hardell, David O. Carpenter) zaslala výzvu na americký Federálny výbor pre komunikáciu (FCC) vo Washingtone. FCC navrhuje zefektívniť proces pre povoľovanie malých bezdrôtových zariadení a oslobodiť malé telekomunikačné mobilné stanice z normálneho regulačného postupu, ktorý v súčasnosti vyžaduje zákon o telekomunikáciách z roku 1996 pre všetky nové základňové stanice mobilnej siete. Ak bude návrh prijatý, umožní to nasadiť milióny nových bezdrôtových zariadení, pracujúcich v gigahertzových pásmach, u ktorých neboli preskúmané účinky na ľudské zdravie. Budú súčasťou novej sieťovej infraštruktúry (známej ako "internet vecí" alebo IoT), v ktorej sú bezdrôtovo prepojené všetky elektrické zariadenia, prístroje a domáce spotrebiče. FCC doposiaľ neukončila výskum zdravotných účinkov z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí nízkej intenzity vo frekvenčnom rozsahu 800 MHz - 3 GHz, ktorý prebieha už dva roky. 

Francúzske spoločnosti budú musieť chrániť zamestnancov pred elektromagnetickými vlnami
https://www.franceinter.fr/societe/les-entreprises-vont-devoir-proteger-les-salaries-des-ondes-electromagnetiques  (strojový preklad)

Bývalý zamestnanec Silicon Walley vďačí za svoje životné šťastie elektronickým zariadeniam. V súčasnosti sa domnieva, že sú nebezpečné
http://www.motherjones.com/environment/2016/12/silicon-valley-cellphones-wifi-sickness-emf-hypersensitivity  (strojový preklad)

Celkové hodnotenie vplyvu elektromagnetických polí na včely
https://groups.google.com/group/mobilfunk_newsletter/attach/d04461650d186/EMF%20impact%20bees%20-%20M-C%20Cammaerts.pdf?part=0.1

Mobilný podvod
https://www.youtube.com/watch?v=bMJ9x61f8cc&feature=youtu.be

Súvislosť medzi sklerózou multiplex a expozíciou elektromagnetickým poliam?
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/U5iUyIvXa9E  (preklad na stránke)

Zvyšuje používanie mobilných telefónov pravdepodobnosť vzniku nádoru slinnej žľazy?
Systematický prehľad a meta-analýza boli nedávno zverejnené v časopise Journal of Pathology. Z prípadových štúdií sa preukázalo, že používanie mobilných telefónov je spojené s 28% vyššou pravdepodobnosťou vzniku nádoru príušnej žľazy u užívateľov mobilných telefónov. Príušná žľaza je najväčšia zo slinných žliaz a je umiestnená v prednej časti ucha pozdĺž tváre.
http://www.saferemr.com/2016/12/cell-phone-use-and-salivary-gland-tumor.html  (strojový preklad)

Bluetooth šíriaci sa ako vírus? (5 faktov, ktoré musíte vedieť o novom Bluetooth 5)
Bluetooth je najpredávanejšia bezdrôtová technológia vo svete. Doposiaľ boli vyrobené a predané miliardy zariadení. Bluetooth je pripravený k tomuto impozantnému výsledku svoju najnovšiu verziu Bluetooth 5. Pre číslovanie verzie bolo vybrané slovo "kmeň", podobne ako u nežiadúcich vírusov, ktoré sa rýchlo šíria a spôsobujú ochorenie. Veď porovnajte – nový kmeň Bluetooth pokrýva väčšiu vzdialenosť, je rýchlejší, odolnejší, ťažšie sa ruší a zvyčajne je sprevádzaný starším kmeňom.
http://electronicdesign.com/blog/5-things-you-must-know-about-new-bluetooth-5  (strojový preklad)

Zdravotné dôsledky dlhodobej expozície elektrosmogu
Kompetenz Initiative vydala ďalšiu brožúru:
Karl Hecht: Zdravotné dôsledky dlhodobej expozície elektrosmogu (anglické vydanie 2016)
"Prieskum zistení Karla Hechta, ktoré zmizli vo vládnych archívoch, sme sprístupnili verejnosti vo svojej najkomplexnejšie podobe. Sú založené na vyhodnotení 878 ruských štúdií, ktoré zmizli z vládnych archívov v rokoch 1960 až 1997. Ak by sme chceli predstierať, že neexistuje žiadna súvislosť medzi mikrovlnnými technológiami z minulosti a z dneška, pchali by sme hlavu do piesku. Táto taktika dobre ilustruje súčasnú politiku týkajúcu sa radarových obetí a rastúcej skupiny osôb s elektromagnetickou precitlivenosťou."
http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

Ďalšie brožúry v angličtine: http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/

Jedna ulica, 6 prípadov rakoviny
Ľudia v nemeckom Kiekebuschu majú podozrenie na rozhlasový vysielač
http://www.bild.de/regional/berlin/deutsche-bahn/eine-strasse-sechsmal-krebs-49489762.bild.html  (strojový preklad)

eNodeB - čo sú zač?
Tieto "SMART bunky" - mikro-antény, inštalované na elektrických stĺpoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obývaných miest. Tvoria prekurzory novej siete 5.generácie (5G) a šíria sa Kanadou ako mor... Predstavujú ešte väčšiu hrozbu, než SMART merače elektriny. Rad malých základňových staníc má rozostup 100-150 metrov. Inštalovaný výkon asi 120W.
http://emrabc.ca/?page_id=8805 (strojový preklad)

Mapa sveta bezdrôtových sietí
Nájdite si na mape Vašu a susedovu Wi-Fi! Celkom desivá mapa pokrytia sveta bezdrôtovými sieťami, obzvlášť ak si uvedomíte, že nezahŕňa mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny, SMART merače a iné bezdrôtové zariadenia.
https://wigle.net/map?maplat=48.69756723112767&maplon=19.58467734374997&mapzoom=7&startTransID=20010000-00000&endTransID=20180000-00000

SMART merače môžu byť pekne nebezpečné
„Hackeri dokážu spôsobiť podvod, únik údajov, i domové požiare“, varujú experti
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/29/smart-electricity-meters-dangerously-insecure-hackers  (strojový preklad)

Váš SMART merač je dobre zabezpečený (voči Vám) a zle zabezpečený (voči hackerom)
https://boingboing.net/2016/12/31/your-smart-meter-is-very-secur.html  (strojový preklad)

“Cell” (Bunka)
"Cell" je hororový film o mobilných telefónoch podľa románu Stephena Kinga, ktorý zameriava pozornosť verejnosti na všadeprítomné, ale nebezpečné zariadenia
Oficiálny trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=BCns4w3GA9A

Spravodajské príspevky
TV Markíza odvysielala v januári niekoľko príspevkov s témou, ktorá sa týka témy elektromagnetických polí.
Riziká elektromagnetických vĺn. Rádiových vĺn neustále pribúda a voľné frekvenčné pásma sa pomaly, ale iste zapĺňajú. Celková záťaž organizmu z expozície rádiofrekvenčnou energiou sa príchodom nových technológií medziročne exponenciálne zvyšuje. Máme sa obávať?

 Bezdrôtové nabíjanie. Fenomén, ktorý je vývojom síce len v plienkach, ale zakrátko môže byť reálnou hrozbou. Uvoľnená mikrovlnná energia, ktorá dokáže rozsvietiť žiarovku kdekoľvek v miestnosti, resp. nabiť mobilný telefón, bude nesporným negatívnym faktorom životného prostredia. Podľa nášho názoru, pokiaľ sa podobné zariadenia budú vyrábať a hromadne nasadzovať do domácností a kancelárií, riziko obrovského nárastu počtu osôb trpiacich elektrosenzitivitou, príp. ťažšími diagnózami, sa bude neustále zvyšovať.

 Smartfóny a deti. Je to až neuveriteľné, ale 20 rokov po nástupe technológie mobilných telefónov tvoria tieto zariadenia neoddeliteľnú súčasť detského života. Žiaľ, malá informovanosť, celková ľahostajnosť spoločnosti, až trestuhodná neznalosť základných princípov fungovania bezdrôtových zariadení umožňuje rodičom vložiť do rúk malých detí tieto pomerne nebezpečné hračky. Celková a časovo kumulatívna expozícia organizmu detí je počas "hry" alebo sledovania videí na tablete alebo mobilnom telefóne s aktivovaným bezdrôtovým pripojením (či už mobilným alebo Wi-Fi) tak obrovská (ak nie väčšia), ako pri používaní mobilného telefónu na telefonovanie. Pokiaľ nechceme, aby nasledovné generácie trpeli ťažkými ochoreniami už v mladosti, je na mieste úplné vylúčenie manipulácie s bezdrôtovým zariadením. A nielen pre psychické problémy, ktoré sa spomínajú v príspevku.


11.12.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

Dôležité: Používanie mobilného telefónu v režime 3G/UMTS predstavuje takmer 4-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny mozgu než v režime 2G/GSM
“Are Third Generation Cellphones with Lower Radiated Power More Carcinogenic Than Second Generation Cellphones? - An Exploration of Recent Data”
L. Lloyd Morgan1, Anthony B. Miller2, Devra Davis3, Igor Belyaev4,5, Michael Carlberg6 & Lennart Hardell6
1Research, Environmental Health Trust, Berkeley, California, USA, 94709 2University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, M5T 3M7 3Research, Environmental Health Trust, Teton Village, Wyoming, USA, 83025 4Institute of Cancer Research, BMC SAS, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic), 845 05 5Institute of General Physics, RAS, Moscow, Russian Federation, 119991 6University Hospital, Örebro, Sweden, SE-701 85

  Štúdia L. Hardella7 predstavuje z pomedzi všetkých ostatných tie najdôležitejšie. Priemerný vyžiarený výkon druhej generácie mobilných telefónov s moduláciou GSM je asi 1000-krát vyšší než priemerný vyžiarený výkon telefónov tretej generácie s moduláciou UMTS. Napriek tomu je na každých 100 hodín používania telefónu s 3G/UMTS moduláciou riziko rakoviny mozgu 3.4-krát vyššie, než pri používaní modulácie 2G/GSM. Priložený nákres graficky znázorňuje, čo znamená 3000 hodín kumulatívneho používania. Riziko rakoviny mozgu u 3G/UMTS telefónu má mieru rizika 4-násobnú, zatiaľ čo u 2G/GSM telefónu má 1.5-násobné riziko. Ako môže 1000-krát nižší priemerný vyžiarený výkon mobilného telefónu spôsobiť závažné vyššie riziko pravdepodobne vysvetľujú štúdie 3-5 z referencií. Modulácia UMTS inhibuje gény pre opravu DNA.
  Rádiofrekvenčné žiarenie (RFR) bolo v roku 2011 klasifikované ako možný ľudský karcinogén (trieda 2B) a to na základe epidemiologických štúdií, ktoré preukazujú zvýšené riziko rakoviny mozgu1. Odvtedy sa evidencia epidemiologických dôkazov rakoviny mozgu stala ešte významnejšia, čo naznačuje klasifikáciu RFR medzi pravdepodobné ľudské karcinogény, triedu 2A2 alebo dokonca triedu 1, teda ľudský karcinogén3. Experimentálne štúdie predpokladajú niekoľko mechanizmov účinku na biologickej molekulárnej a bunkovej úrovni, ktoré vytvárajú základ pre karcinogénne účinky4. V súlade so zisteniami, že signál UMTS (3G/WCDMA) môže byť účinnejší pri inhibícii samoopravných mechanizmov DNA5,6, riziko vzniku gliómov je väčšie z expozície UMTS signálom v porovnaní s expozíciou GSM signálom7.

Výsledky
Paradoxne bolo pozorované vyššie riziko vzniku gliómu pri používaní 3G/UMTS režimu než pri používaní 2G/GSM7. Používanie 3G/UMTS režimu u mobilných telefónov zvyšuje riziko gliómu o 4.7% na 100 hodín kumulatívneho používania (faktor 1.047, čo je pri 95% CI = 1.002-1.093); u mobilných telefónov s 2G/GSM ide o 1.4% (faktor 1.014, čo je pri 95% CI = 1.009-1.018). Napriek tomu, že boli tieto výsledky založené na krátkej latencii a pomerne malom počte vystavených subjektov, súladia s hypotézou, že modulácia 3G/UMTS môže mať väčší biologický vplyv vzhľadom na použitý širší frekvenčný rozsah a vyššiu frekvenciu, i napriek tomu, že priemerný vyžiarený výkon 3G/UMTS telefónu (desiatky µW) je až 3-rády nižší než u 2G/GSM (desiatky mW). Graf 1, prevzatý zo štúdie7, ilustruje riziko počas kumulatívneho používania, graf 2 znázorňuje priemerný menovitý výkon v kombinácii so zvýšeným rizikom na 100 hodín používania.

Referencie
1) IARC, "IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields " vol. 102, ed. Lyon, France: IARC Press, http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf, 2013, pp. 1-406.
2) L. L. Morgan, A. B. Miller, A. Sasco, and D. L. Davis, "Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A) (Review)," Int J Oncol, vol. 46, pp. 1865-71, May 2015.
3) L. Hardell and M. Carlberg, "Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones," Rev Environ Health, vol. 28, pp. 97-106, 2013.
4) I. Belyaev, "Electromagnetic Field Effects On Cells And Cancer Risks From Mobile Communication," in Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. vol. Second edition, P. J. Rosch, Ed., ed Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2015, pp. 517-539.
5) I. Y. Belyaev, E. Markova, L. Hillert, L, L. O. G. Malmgren, and B. R. R. Persson,, "Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/g-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes," Bioelectromagnetics, vol. 30, pp. 129-41, Feb 2009.
6) E. Markova, L. Hillert, L. Malmgren, B. R. Persson, and I. Y. Belyaev, "Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons," Environ Health Perspect, vol. 113, pp. 1172-1177, Sep 2005.
7) Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma - Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. 2015 Mar;22(1):1-13.

5-dielny seriál o zdravotných rizikách Wi-Fi technológie (v anglickom jazyku)
http://www.odwyerpr.com/story/public/8043/2016-12-09/wi-fi-health-hazards-shown-video-series.html (strojový preklad)
Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=ywZS4vbl9fg&list=PLMAz9ZRXjYmpbGE51zvScTaphFPybdGl2

Ak sa teória a pozorovania nezhodujú: Môže neionizujúce žiarenie spôsobiť rakovinu?
Prečo Vás politici nechránia pred žiarením mobilných telefónov a Wi-Fi, keď výskum ukazuje, že toto žiarenie spôsobuje rakovinu?
Americký vedecký časopis “Environmental pollution” vo svojom aktuálnom vydaní píše, že bezpečnostné smernice pre mikrovlnné žiarenie emitovaného mobilných telefónov, Wi-Fi, inteligentných meračov a iných bežných bezdrôtových zariadení, zakotvené v zákonoch a vyhláškach, sú v zásade chybné a nechránia verejnosť pred možnými karcinogénnymi účinkami.
Tento dokument popisuje vysoko pravdepodobný mechanizmus, ktorý zahŕňa zvýšenie počtu voľných radikálov, čo vysvetľuje zvýšené riziko vzniku rakoviny, zdokumentovaných v epidemiologických štúdiách, na úrovniach hlboko pod súčasnými medzinárodnými smernicami.
• K dispozícii je dostatočný počet vedeckých dôkazov o poškodení buniek spôsobených neionizujúcim žiarením (NIR), na úrovniach hlboko pod tepelnými účinkami.
• Použitie modelu ionizácie u NIR nie je vhodné, pretože mechanizmy biologických účinkov líšia.
• Voľné radikály môžu spôsobiť rakovinu a NIR môže vyvolať zvýšený počet voľných radikálov.
"Ionizujúce žiarenie zvyšuje počet voľných radikálov v tele priamo. Neionizujúce žiarenie zvyšuje počet voľných radikálov v tele nepriamo tým, že manipuluje s opravnými mechanizmami, ktoré neutralizujú voľné radikály. Voľné radikály sú karcinogénne. Z dôvodu interferencie so schopnosťou organizmu opravovať poškodenia spôsobené voľnými radikálmi je mikrovlnné žiarenie tiež karcinogénne."
Viac čítajte na:
http://www.magdahavas.com/when-theory-and-observation-collide-can-non-ionizing-radiation-cause-cancer/  (strojový preklad)

WHO EMF projekt: ovplyvnený komisiou ICNIRP?
Oficiálne posudzovanie rádiofrekvenčnej bezpečnosti poradnou komisiou pre neionizujúce žiarenie je nepresné
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!topic/omeganews/vVUHJLfSi_U  (preklad na stránke)

Vyslovte nedôveru Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a jej EMF projektu
My, dolu podpísaní, vedomí si a/alebo poškodení nepriaznivými biologickými účinkami elektromagnetických polí, týmto vyhlasujeme našu nedôveru Svetovej zdravotníckej organizácii a jej EMF projektu, na čele s priemyslom podporovanou inžinierkou Emilie van Deventer (bez lekárskeho alebo medicínskeho vzdelania), ktorá propaguje jej podporu bezdrôtovému telekomunikačnému priemyslu a v súvislosti s financovaním výskumu čelí významnému konfliktu záujmov, zameraného na podporu a presadzovanie technológie bezdrôtovej komunikácie.
Prosíme podpíšte sa pod túto dôležitú petíciu
http://olgasheean.com/who-emf/  (strojový preklad)

Štrnásť nových štúdií o účinkoch elektromagnetických polí na zdravie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/TX8tF61kdZg  (preklad na stránke)

Apple varuje pred radiáciou iPhone 7
Fakt, že je žiarenie mobilného telefónu považované za nebezpečné, nie je ničím novým...
http://www.merkur.de/multimedia/apple-warnt-vor-strahlung-iphone-7-und-gibt-tipps-zr-7011069.html  (strojový preklad)

Ľudia ožarujú najmä samých seba
Rok čo rok zdvojnásobuje množstvo dát prenesených cez mobilné dáta. Ochrana proti žiareniu je preto opäť na stole.
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Die-Menschen-bestrahlen-sich-vor-allem-selber/story/23857664 (strojový preklad)

Listy únie GUARDS
Prečítajte si dva vynikajúce príspevky únie GUARDS
1. GUARDS Century Landline FCC Testimony (protest proti zrušeniu káblových liniek)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/GUARDSCenturyLandlineFCCTestimonyNov2016.pdf (strojový preklad)

2. GUARDS 5G Boeing NEPA (protest proti inštalácii tisícov Wi-Fi satelitov)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/GUARDS5GBoeingNEPANov2016.pdf  (strojový preklad)

Smartfóny, tablety a náš organizmus
Dennodenné používanie mobilných zariadení, smartfónov a tabletov môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ich užívateľov
http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/baua-studie-wie-smartphones-und-tablets-den-koerper-belasten/14888780.html  (strojový preklad)

Niekoľko štúdií poukazuje na fakt, že nízkofrekvenčné elektromagnetické znečistenie by mohlo byť faktorom pre vznik rakoviny a ďalších chorôb
Štúdie ukázali, že elektromagnetické polia extrémne nízkych frekvencií (ELF-EMF) môžu ovplyvniť fyziologické funkcie u zvierat.
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=29676  (strojový preklad)

Ďalšia evidencia o tom, že žiarenie mobilného telefónu ovplyvňuje spermie a DNA a prispieva k vzniku nádorov mozgu (magazín "EMP a zdravie, Dec 2016")
https://groups.google.com/group/omeganews/attach/1da0d15d15c63/EMR_and_Health_2016_Vol12_No4_Dec_2016.pdf?part=0.1


 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.