ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

11.12.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

Dôležité: Používanie mobilného telefónu v režime 3G/UMTS predstavuje takmer 4-násobne vyššie riziko vzniku rakoviny mozgu než v režime 2G/GSM
“Are Third Generation Cellphones with Lower Radiated Power More Carcinogenic Than Second Generation Cellphones? - An Exploration of Recent Data”
L. Lloyd Morgan1, Anthony B. Miller2, Devra Davis3, Igor Belyaev4,5, Michael Carlberg6 & Lennart Hardell6
1Research, Environmental Health Trust, Berkeley, California, USA, 94709 2University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, M5T 3M7 3Research, Environmental Health Trust, Teton Village, Wyoming, USA, 83025 4Institute of Cancer Research, BMC SAS, Bratislava, Slovakia (Slovak Republic), 845 05 5Institute of General Physics, RAS, Moscow, Russian Federation, 119991 6University Hospital, Örebro, Sweden, SE-701 85

  Štúdia L. Hardella7 predstavuje z pomedzi všetkých ostatných tie najdôležitejšie. Priemerný vyžiarený výkon druhej generácie mobilných telefónov s moduláciou GSM je asi 1000-krát vyšší než priemerný vyžiarený výkon telefónov tretej generácie s moduláciou UMTS. Napriek tomu je na každých 100 hodín používania telefónu s 3G/UMTS moduláciou riziko rakoviny mozgu 3.4-krát vyššie, než pri používaní modulácie 2G/GSM. Priložený nákres graficky znázorňuje, čo znamená 3000 hodín kumulatívneho používania. Riziko rakoviny mozgu u 3G/UMTS telefónu má mieru rizika 4-násobnú, zatiaľ čo u 2G/GSM telefónu má 1.5-násobné riziko. Ako môže 1000-krát nižší priemerný vyžiarený výkon mobilného telefónu spôsobiť závažné vyššie riziko pravdepodobne vysvetľujú štúdie 3-5 z referencií. Modulácia UMTS inhibuje gény pre opravu DNA.
  Rádiofrekvenčné žiarenie (RFR) bolo v roku 2011 klasifikované ako možný ľudský karcinogén (trieda 2B) a to na základe epidemiologických štúdií, ktoré preukazujú zvýšené riziko rakoviny mozgu1. Odvtedy sa evidencia epidemiologických dôkazov rakoviny mozgu stala ešte významnejšia, čo naznačuje klasifikáciu RFR medzi pravdepodobné ľudské karcinogény, triedu 2A2 alebo dokonca triedu 1, teda ľudský karcinogén3. Experimentálne štúdie predpokladajú niekoľko mechanizmov účinku na biologickej molekulárnej a bunkovej úrovni, ktoré vytvárajú základ pre karcinogénne účinky4. V súlade so zisteniami, že signál UMTS (3G/WCDMA) môže byť účinnejší pri inhibícii samoopravných mechanizmov DNA5,6, riziko vzniku gliómov je väčšie z expozície UMTS signálom v porovnaní s expozíciou GSM signálom7.

Výsledky
Paradoxne bolo pozorované vyššie riziko vzniku gliómu pri používaní 3G/UMTS režimu než pri používaní 2G/GSM7. Používanie 3G/UMTS režimu u mobilných telefónov zvyšuje riziko gliómu o 4.7% na 100 hodín kumulatívneho používania (faktor 1.047, čo je pri 95% CI = 1.002-1.093); u mobilných telefónov s 2G/GSM ide o 1.4% (faktor 1.014, čo je pri 95% CI = 1.009-1.018). Napriek tomu, že boli tieto výsledky založené na krátkej latencii a pomerne malom počte vystavených subjektov, súladia s hypotézou, že modulácia 3G/UMTS môže mať väčší biologický vplyv vzhľadom na použitý širší frekvenčný rozsah a vyššiu frekvenciu, i napriek tomu, že priemerný vyžiarený výkon 3G/UMTS telefónu (desiatky µW) je až 3-rády nižší než u 2G/GSM (desiatky mW). Graf 1, prevzatý zo štúdie7, ilustruje riziko počas kumulatívneho používania, graf 2 znázorňuje priemerný menovitý výkon v kombinácii so zvýšeným rizikom na 100 hodín používania.

Referencie
1) IARC, "IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields " vol. 102, ed. Lyon, France: IARC Press, http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf, 2013, pp. 1-406.
2) L. L. Morgan, A. B. Miller, A. Sasco, and D. L. Davis, "Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A) (Review)," Int J Oncol, vol. 46, pp. 1865-71, May 2015.
3) L. Hardell and M. Carlberg, "Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones," Rev Environ Health, vol. 28, pp. 97-106, 2013.
4) I. Belyaev, "Electromagnetic Field Effects On Cells And Cancer Risks From Mobile Communication," in Bioelectromagnetic and Subtle Energy Medicine. vol. Second edition, P. J. Rosch, Ed., ed Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2015, pp. 517-539.
5) I. Y. Belyaev, E. Markova, L. Hillert, L, L. O. G. Malmgren, and B. R. R. Persson,, "Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/g-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes," Bioelectromagnetics, vol. 30, pp. 129-41, Feb 2009.
6) E. Markova, L. Hillert, L. Malmgren, B. R. Persson, and I. Y. Belyaev, "Microwaves from GSM Mobile Telephones Affect 53BP1 and gamma-H2AX Foci in Human Lymphocytes from Hypersensitive and Healthy Persons," Environ Health Perspect, vol. 113, pp. 1172-1177, Sep 2005.
7) Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma - Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. 2015 Mar;22(1):1-13.

5-dielny seriál o zdravotných rizikách Wi-Fi technológie (v anglickom jazyku)
http://www.odwyerpr.com/story/public/8043/2016-12-09/wi-fi-health-hazards-shown-video-series.html (strojový preklad)
Playlist: https://www.youtube.com/watch?v=ywZS4vbl9fg&list=PLMAz9ZRXjYmpbGE51zvScTaphFPybdGl2

Ak sa teória a pozorovania nezhodujú: Môže neionizujúce žiarenie spôsobiť rakovinu?
Prečo Vás politici nechránia pred žiarením mobilných telefónov a Wi-Fi, keď výskum ukazuje, že toto žiarenie spôsobuje rakovinu?
Americký vedecký časopis “Environmental pollution” vo svojom aktuálnom vydaní píše, že bezpečnostné smernice pre mikrovlnné žiarenie emitovaného mobilných telefónov, Wi-Fi, inteligentných meračov a iných bežných bezdrôtových zariadení, zakotvené v zákonoch a vyhláškach, sú v zásade chybné a nechránia verejnosť pred možnými karcinogénnymi účinkami.
Tento dokument popisuje vysoko pravdepodobný mechanizmus, ktorý zahŕňa zvýšenie počtu voľných radikálov, čo vysvetľuje zvýšené riziko vzniku rakoviny, zdokumentovaných v epidemiologických štúdiách, na úrovniach hlboko pod súčasnými medzinárodnými smernicami.
• K dispozícii je dostatočný počet vedeckých dôkazov o poškodení buniek spôsobených neionizujúcim žiarením (NIR), na úrovniach hlboko pod tepelnými účinkami.
• Použitie modelu ionizácie u NIR nie je vhodné, pretože mechanizmy biologických účinkov líšia.
• Voľné radikály môžu spôsobiť rakovinu a NIR môže vyvolať zvýšený počet voľných radikálov.
"Ionizujúce žiarenie zvyšuje počet voľných radikálov v tele priamo. Neionizujúce žiarenie zvyšuje počet voľných radikálov v tele nepriamo tým, že manipuluje s opravnými mechanizmami, ktoré neutralizujú voľné radikály. Voľné radikály sú karcinogénne. Z dôvodu interferencie so schopnosťou organizmu opravovať poškodenia spôsobené voľnými radikálmi je mikrovlnné žiarenie tiež karcinogénne."
Viac čítajte na:
http://www.magdahavas.com/when-theory-and-observation-collide-can-non-ionizing-radiation-cause-cancer/  (strojový preklad)

WHO EMF projekt: ovplyvnený komisiou ICNIRP?
Oficiálne posudzovanie rádiofrekvenčnej bezpečnosti poradnou komisiou pre neionizujúce žiarenie je nepresné
https://groups.google.com/forum/?hl=de#!topic/omeganews/vVUHJLfSi_U  (preklad na stránke)

Vyslovte nedôveru Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a jej EMF projektu
My, dolu podpísaní, vedomí si a/alebo poškodení nepriaznivými biologickými účinkami elektromagnetických polí, týmto vyhlasujeme našu nedôveru Svetovej zdravotníckej organizácii a jej EMF projektu, na čele s priemyslom podporovanou inžinierkou Emilie van Deventer (bez lekárskeho alebo medicínskeho vzdelania), ktorá propaguje jej podporu bezdrôtovému telekomunikačnému priemyslu a v súvislosti s financovaním výskumu čelí významnému konfliktu záujmov, zameraného na podporu a presadzovanie technológie bezdrôtovej komunikácie.
Prosíme podpíšte sa pod túto dôležitú petíciu
http://olgasheean.com/who-emf/  (strojový preklad)

Štrnásť nových štúdií o účinkoch elektromagnetických polí na zdravie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/TX8tF61kdZg  (preklad na stránke)

Apple varuje pred radiáciou iPhone 7
Fakt, že je žiarenie mobilného telefónu považované za nebezpečné, nie je ničím novým...
http://www.merkur.de/multimedia/apple-warnt-vor-strahlung-iphone-7-und-gibt-tipps-zr-7011069.html  (strojový preklad)

Ľudia ožarujú najmä samých seba
Rok čo rok zdvojnásobuje množstvo dát prenesených cez mobilné dáta. Ochrana proti žiareniu je preto opäť na stole.
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Die-Menschen-bestrahlen-sich-vor-allem-selber/story/23857664 (strojový preklad)

Listy únie GUARDS
Prečítajte si dva vynikajúce príspevky únie GUARDS
1. GUARDS Century Landline FCC Testimony (protest proti zrušeniu káblových liniek)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/GUARDSCenturyLandlineFCCTestimonyNov2016.pdf (strojový preklad)

2. GUARDS 5G Boeing NEPA (protest proti inštalácii tisícov Wi-Fi satelitov)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/GUARDS5GBoeingNEPANov2016.pdf  (strojový preklad)

Smartfóny, tablety a náš organizmus
Dennodenné používanie mobilných zariadení, smartfónov a tabletov môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ich užívateľov
http://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/baua-studie-wie-smartphones-und-tablets-den-koerper-belasten/14888780.html  (strojový preklad)

Niekoľko štúdií poukazuje na fakt, že nízkofrekvenčné elektromagnetické znečistenie by mohlo byť faktorom pre vznik rakoviny a ďalších chorôb
Štúdie ukázali, že elektromagnetické polia extrémne nízkych frekvencií (ELF-EMF) môžu ovplyvniť fyziologické funkcie u zvierat.
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=29676  (strojový preklad)

Ďalšia evidencia o tom, že žiarenie mobilného telefónu ovplyvňuje spermie a DNA a prispieva k vzniku nádorov mozgu (magazín "EMP a zdravie, Dec 2016")
https://groups.google.com/group/omeganews/attach/1da0d15d15c63/EMR_and_Health_2016_Vol12_No4_Dec_2016.pdf?part=0.1


8.12.2016
EUROPAEM SMERNICE PRE EXPOZÍCIE EMP už aj v slovenčine

Európska akadémia pre environmentálnu medicínu (EUROPAEM):
“EMF Guideline 2016” pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení, súvisiacich s elektromagnetickými poľami

Nové, priekopnícke smernice pre expozície EMP nízkych a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracoval tím 15 autorov vedeckej a lekárskej komunity. Ide o rozsiahly súhrn doterajších vedeckých poznatkov o pôsobení elektromagnetických polí na zdravie, ktorý čerpá informácie z viac než 300 štúdií (viď referencie v závere dokumentu). Dokument obsahuje aj tabuľky najbežnejších zdrojov EMP, popisuje rôzne formy diagnostiky a terapie ochorení.

http://elektrosmog.voxo.eu/video/EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_SK.pdf 


13.11.2016
NOVÉ PRODUKTY V e-SHOPE A V POŽIČOVNI PRÍSTROJOV

V požičovni a v e-shope máme nový vreckový merací prístroj na meranie nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí. Ide o mladšieho brata úspešného mikrovlnného detektora Acousticom 2. Má rovnaké rozmery a ideálne sa hodí do každého vrecka alebo kabelky. Ovláda sa, podobne ako Acousticom, jediným tlačidlom. Displej je pre jednoduchosť zložený z 8 farebných LED, ktoré predstavujú označenie preventívnych expozičných úrovní. Prístroj pracuje vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz - 50 kHz, takže okrem bežných domových rozvodov, elektrických spotrebičov a vedení vysokého napätia je schopný zmerať aj intenzity polí vyšších frekvencií, vytváraných napr. indukčnými varnými platňami, úspornými kompaktnými žiarivkami, LED žiarovkami, spínanými zdrojmi, apod.

Do e-shopu pribudla aj nová generácia Smart & Safe gumenných stereo handsfree slúchadiel k mobilným telefónom. Nové slúchadlá máme v dvoch farebných variantoch, bielej a čiernej. Vzduchové trubice sú pevnejšie a mali by vydržať nepomerne väčšie namáhanie. K slúchadlám sú pribalené aj 3 páry ušných nástavcov rôznej veľkosti. Slúchadlá majú zabudovanú aj reguláciu hlasitosti a prepínač typu telefónu (Nokia/iPhone), takže fungujú spoľahlivo s akýmkoľvek telefónom. Kábel ukončuje kvalitný pozlátený 3.5 mm jack konektor.

 


12.11.2016
AKTUALITY

Mikrovlny a Alzheimerova choroba
Môžeme len konštatovať, že súčasná expozícia ľudí mikrovlnám pri používaní mobilných telefónov nie je bezpečná v dlhodobom horizonte, i napriek súčasnému vedeckému stanovisku. Absorpcia rádiového signálu mobilného telefónu do mozgu detí nevylučuje vážne poškodenie neurónov, ako je to doložené v štúdiách u potkanov. Okrem toho je zrejmé zvýšené riziko výskytu nádorov hlavy spojených s dlhodobým používaním mobilných telefónov, nakoľko rádiofrekvenčná energia môže spôsobiť presakovanie hematoencefalickej bariéry mozgu a “uprednostňovať” poškodenie genetického materiálu, ktorý sa skladá z bežných prekurzorov na rakovinu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5038365  (strojový preklad)

V súvislosti s nasadzovaním technológie 5G môže FCC donútiť telekomunikačné spoločnosti, aby začali inštalovať na mestské stĺpy výkonné Wi-Fi
http://www.odwyerpr.com/story/public/7841/2016-11-03/fcc-may-force-powerful-5g-wi-fi-communities.html  (strojový preklad)

Severná Amerika: telekomunikačné korporácie osádzajú malé základňové stanice (ich antény) už aj na stĺpy verejného osvetlenia
http://www.opednews.com/articles/Telecom-corporations-are-n-by-Katie-Singer-Cell-Phone_Health_Health-Alternative_Infrastructure-US-161101-802.html  (strojový preklad)

Bezdrôtové znečistenie "mimo kontroly" - chystajú sa korporátne závody pre technológiu 5G
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988266/wireless_pollution_out_of_control_as_corporate_race_for_5g_gears_up.html  (strojový preklad)

Viac informácií o zavádzaní 5G v Amerike - priemysel lobistov a riaditeľ FCC
http://www.emfacts.com/2016/11/more-on-the-5g-rollout-in-america-from-tom-wheeler-industry-lobbyist-and-fcc-director/  (strojový preklad)

Šokujúce fakty o ohrození zdravia z Wi-Fi
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1439064/shocking-about-health-dangers-wi  (strojový preklad)

Kanada potrebuje zachovať naturálne zóny bez Wi-Fi
https://this.org/2016/11/03/canada-needs-wi-fi-free-preserves/  (strojový preklad)

Súhrn viac ako 700 štúdií o zdravotných účinkoch mobilných telefónov
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Cell-Phone-Studies-Final.pdf 

Mobilné telefóny a rakovina prsníka
http://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/cell-phones-and-breast-cancer/  (strojový preklad)

 “Bezdrôtové” žiarenie je veľkou hrozbou pre zdravie
http://www.newtimes.co.rw/section/article/2016-11-03/205015/  (strojový preklad)

Prvé výstražné značky o žiarení z mobilných telefónov
http://www.newsweek.com/2016/11/11/cellphone-warnings-first-amendment-berkeley-516357.html  (strojový preklad)

Pri rozhodovaní o umiestnení základňovej stanice mobilnej siete je potrebné vziať do úvahy i zdravotné riziká
Ľudia sú dnes vystavení viac než 100 milión násobku intenzity elektromagnetického žiarenia v porovnaní s úrovňami, ktorým boli vystavení naši prarodičia a ktorých účinoch je pripisovaný k vzostupu onkologických ochorení...
http://www.lakeconews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48417:glasser-health-hazards-to-consider-when-deciding-where-to-place-cell-towers&catid=38:letters&Itemid=358  (strojový preklad)

Nevyslovené vplyvy inteligentných, tzv. “smart” meračov. Mikrovlnné technológie založené na rádiových elektromagnetických poliach "poškodzujú ľudské zdravie"
http://www.globalresearch.ca/the-unspoken-impacts-of-smart-meters-microwave-technologies-rfsemfs-harm-human-health/5555271  (strojový preklad)

Čistý zvuk, elegantný dizajn a mikrovlnné žiarenie (nové bezdrôtové slúchadlá AirPods od Apple)
http://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2016-10-18/clear-sound-sleek-styling-and-microwave-radiation  (strojový preklad)

Redukcia expozície elektromagnetickému poľu pomáha obnoviť zdravie u elektro-citlivých jedincov
http://www.emfacts.com/2016/11/recent-dutch-paper-on-electrosensitivity/  (strojový preklad)

Fínsky profesor fyziky tára nezmysly o biologických účinkoch žiarenia z mobilných telefónov
Profesor Dariusz Leszczynski vo svojom blogu vysvetľuje, kde Tapio Ala-Nissilä urobil veľmi závažné chyby, ktoré boli následne publikované neopatrnými a zle informovanými novinármi. Zoznam falošných a zavádzajúcich tvrdení spáchaných profesorom Tapio Ala-Nissilä v krátkom rozhovore zverejnenom v magazíne ‘Voi hyvin’ je dlhý. Pochybenia zo strany prof. Ala-Nissilä sú tak základné a hlúpe, že človek si musí klásť otázku, či neboli spôsobené úplatkárstvom a korupciou bezdrôtového priemyslu. I malé dieťa mohlo ľahko nájsť vedecké odkazy, ktoré Ala-Nissilä ignoruje alebo nevedel násjť! Možno ide len o jeho psychickú nespôsobilosť? Ako inak by sa údajne vzdelaný človek mohol dostať k toľkým nepravdivým tvrdeniam?
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/11/03/finnish-professor-of-physics-talks-nonsense-on-biological-effects-of-cell-phone-radiation/  (strojový preklad)


21.10.2016
AKTUÁLNE ZO SVETA

We Are The Evidence (My Sme Dôkaz)
Občianska iniciatíva W.A.T.E. sa snaží odkrývať zamlčanú epidémiu chorôb, utrpenia a krízu ľudských práv vytváranú bezdrôtovými technológiami; pozdvihnúť hlas tých, ktorí trpia; brániť a chrániť ich práva a donútiť spoločnosť a vlády, aby prijali nápravné opatrenia a informovali verejnosť o škodách. Vzdeláva, lobuje a podniká právne kroky.
https://wearetheevidence.org/ (strojový preklad)
https://www.youtube.com/watch?v=_qg0H63GLkU&feature=youtu.be

Americká akadémia pediatrov vydáva nové odporúčania, ktorých cieľom je "znížiť expozíciu z mobilných telefónov"
Najväčšia americká únia detských lekárov reaguje na novú vládnu štúdiu spájajúcu žiarenie mobilných telefónov s rakovinou
http://ehtrust.org/american-academy-pediatrics-issues-new-recommendations-reduce-exposure-cell-phones/ (strojový preklad)

Baby Safe Project (Deti v bezpečí)
Viac ako sto štyridsať lekárov, vedcov a odborníkov v oblasti verejného zdravia z celého sveta spoločne vyjadruje svoje znepokojenie nad rizikami, ktoré v tehotenstve predstavuje rádiofrekvenčné žiarenie a nalieha na tehotné ženy, aby znižovali ich expozíciu. Prečítaje si ich vyhlásenia v brožúre alebo na stránke http://www.babysafeproject.org/ (strojový preklad)

Viac než 100 štúdií o zdravotných účinkoch nielen Wi-Fi
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Wi-Fi_devices.pdf

Neobvyklá vojna v Krakove. Mesto bojuje proti elektromagnetickému smogu ...
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nietypowa-walka-w-krakowie-miasto-walczy-ze-smogiem-elektrom,nId,2260800 (strojový preklad)

Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARDS)
GUARDS je medzinárodná koalícia proti globálnemu Wi-Fi z vesmíru, komplexnej technológii žiarenia a proti toxickým chemickým látkam, ohrozujúcim život na celej Zemi
http://www.stopglobalwifi.org/ (strojový preklad)

Čo vieme a čo ešte nevieme o termálnych a netermálnych vplyvoch neionizujúceho žiarenia na vtáky a inú divokú zver
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-D.pdf (strojový preklad)

Rádiofrekvenčné žiarenie nízkej intenzity a jeho vplyv na rastliny
https://ecfsapi.fcc.gov/file/DOC-55dde23da8400000-E.pdf (strojový preklad)

Neurochirurg prezrádza, že žiarenie z Wi-Fi, inteligentných meračov a mobilných telefónov spôsobuje presakovanie hematoencefalickej bariéry
http://wakeup-world.com/2016/09/23/neurosurgeon-reveals-radiation-from-wi-fi-smart-meters-and-cell-phones-cause-the-blood-brain-barrier-to-leak/ (strojový preklad)

Zdravotné riziká spojené s “inteligentnými” elektromermi, pomerovými odpočtovými meradlami a prietokovými meradlami založenými na bezdrôtovej komunikácii
"Rozumný” základ pre obavy ohľadom zdravotných rizík spojených s bezdrôtovými emisiami inteligentných meračov. Nie je práve "rozumné" nedobrovoľne vystaviť spotrebiteľov elektromagnetickým poliam chronicky vyžarovaným z “inteligentných” meradiel
https://smartgridawareness.org/2016/10/02/health-risks-associated-with-smart-meter-wireless-emissions/ (strojový preklad)

Frekvencie narúšajúce nervové procesy pochádzajúce z “inteligentných” meračov
http://www.emfacts.com/2016/10/nerve-disrupting-frequencies-radiating-from-smart-meters/ (strojový preklad)

“Inteligentné” meradlá: revolúcia energetickej úspornosti alebo jednoducho hlúposť?
Do roku 2020 by mala mať každá domácnosť inštalované “inteligentné” meradlá, ktorý majú údajne znížiť spotrebu elektriny, vody, plynu, atď, s tým súvisiace výdavky a navyše zasielať odpočtové údaje bezdrôtovo do centrály. Je to ale naozaj o úspore?
https://www.theguardian.com/money/2016/oct/01/smart-meter-energy-saving-revolution-cut-bills-gas-electricity (strojový preklad)

Som utečencom pred elektromagnetickým žiarením
http://magazine.nd.edu/news/67946-i-am-an-emf-refugee/ (strojový preklad)

Elektromagnetiké polia: Skryté nebezpečenstvo leteckej dopravy
http://www.theepochtimes.com/n3/925606-emfs-a-hidden-danger-of-air-travel/ (strojový preklad)

Viac informácií o tom, ako sú mobilné telefóny spojené s rakovinou mozgu
http://www.jhnewsandguide.com/opinion/guest_shot/more-on-how-cellphones-are-linked-to-brain-cancer/article_0eaf3998-73e4-586e-bcf0-d42400d3e5fd.html (strojový preklad)

Poškodzujú EM polia z mobilných telefónov a Wi-Fi naše telo?
http://www.theepochtimes.com/n3/2155494-do-cell-phones-and-wi-fi-fields-harm-our-body/ (strojový preklad)


 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.