ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

25.4.2017
5G NEWSFLASH

  Podarilo sa nám získať najnovšie informácie o predpokladanom rozdelení frekvenčného spektra pre najnovšiu mobilnú telefónnu sieť piatej generácie. Súčasné meracie prístroje pre pásmo RF budú plnohodnotne postačovať svojmu účelu ešte počas najbližších troch rokov. Niektorí výrobcovia už pracujú s návrhmi meracích prístrojov pre oveľa vyššie frekvenčné pásma (tzv. milimetrové vlny). Nakoľko u týchto vĺn ide o rôznorodé charakteristiky, ktoré bude nutné posudzovať, v najbližšom roku alebo dvoch sa meracieho prístroja pre tieto pásma zrejme nedočkáme.
  Na nasledujúcich obrázkoch ponúkame prehľad najdôležitejších faktov (kliknite na obrázky pre zväčšenie). Informácie budeme priebežne dopĺňať v novej rubrike.


Prečo 5G? Predovšetkým mobilné zariadenia a stále väčšie nároky na množstvo prenesených dát


Predpokladané využitie frekvenčných pásiem a ich aplikácií pre technológiu 5G

• Vrstva širokého pokrytia
600 MHz, 700 MHz, 800 MHz (súčasné pásmo 4G), 900 MHz (súčasné pásmo 2G), 1.5 GHz, 2.1 GHz (súčasné pásmo 3G), 2.3 GHz a 2.6 GHz (súčasné pásmo 4G)

• Kapacitná vrstva
Európa: 3.4 - 3.8 GHz (prideľovanie licencií)
Čína: 3.3 - 3.6 GHz (skúšobná prevádzka), 4.4 - 4.5 GHz, 4.8 - 4.99 GHz
Japonsko: 3.6 - 4.2 GHz a 4.4 - 4.9 GHz
Kórea: 3.4 - 3.7 GHz
USA: 3.1 - 3.55 GHz (a 3.7 - 4.2 GHz)

• Vrstva s vysokou dátovou priepustnosťou
(stožiar-stožiar, úzke lokálne pokrytie v husto urbanizovaných oblastiach)


Pribudnú úplne nové frekvenčné pásma (600 - 800 MHz), ktoré doposiaľ obsadzovala terestriálna TV a niektoré frekvenčné pásma budú musieť prejsť reformou (viď obr.)


Čo prinesie sieť 5G?

Časový harmonogram
EÚ: 24.25 - 27.5 GHz pre komerčné nasadenie od roku 2020
Švédsko: 26.5 - 27.5 GHz prideľovanie skúšobných licencií od roku 2018
Čína: 24.25 - 27.5 GHz a 37 - 43.5 GHz (prebiehajú testy)
Japonsko: 27.5 - 28.28 GHz test plán od roku 2017 a potenciálne komerčné nasadenie od roku 2020
Kórea: 26.5 - 29.5 GHz test od roku 2018 a komerčné nasadenie od roku 2019
USA: 27.5 - 28.35 GHz a 37 - 40 GHz pre komerčné nasadenie od roku 2018

Zoznam frekvenčných pásiem pôvodne schválených pre IMT-2020 (5G):

Ďalším potenciálnym frekvenčným rozsahom je 66 - 76 GHz. Toto pásmo bezprostredne susedí s pásmom vysokorýchlostného Wi-Fi/WiGig (57 - 66 GHz).


24.4.2017
AKTUÁLNE ZO SVETA

Medzinárodné stretnutie o uznávaní netermálnych účinkov elektromagnetických polí medzinárodnou vedeckou a politickou komunitou
Maria Neira, riaditeľka odboru verejného zdravia a životného prostredia Svetovej zdravotníckej organizácie a Emilie van Deventer, vedúca tímu Radiačného programu Svetovej zdravotníckej organizácie, prijali v Ženeve odbornú delegáciu ECERI, ktorú tvorili známe vedecké autority: Dominique Belpomme (F), Igor Belyaev (SK), Ernesto Burgio (I), Christine Campagnac (F), David Carpenter (USA), Tarmo Koppel (EE) a Lennart Hardell (SE). Spoločne diskutovali o zdravotných účinkoch elektromagnetických polí.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/ECERI_newsletter.pdf
  (strojový preklad)

Žiarenie je skutočnou hrozbou pre deti
http://www.publicnewsservice.org/2017-03-13/health-issues/report-technology-overuse-harmful-to-children/a56806-1  (strojový preklad)

Elektromagnetické polia, biológia a zdravie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Y2AoD9cchDY  (preklad na stránke)

Rakovina, Alzheimerova choroba a Wireless
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/o3jU2GuRlIM  (preklad na stránke)

Používanie mobilného telefónu a bezdrôtového telefónu spôsobuje rakovinu mozgu
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Pt8JumWYeKY  (preklad na stránke)

Expozície EMP veľmi nízkych frekvencií sú spojené s ochorením motorických neurónov
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/b-vlf032817.php  (strojový preklad)

Wi-Fi ako veľmi vážna hrozba pre ľudské zdravie (Dr. M. Pall)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Wi-Fi_MPall_2017.pdf  (strojový preklad)

Listy a výzvy lekárov zamerané proti Wi-Fi na školách
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Doctor-Letters-on-Wi-Fi-In-School.pdf

Vaša Wi-Fi by mohla poškodiť Vaše zdravie
http://www.thealternativedaily.com/could-your-wifi-make-you-sick/  (strojový preklad)

Rodičia žiakov vo fínskej škole nechali inštalovať vypínače pre Wi-Fi
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Xl2KRJxCIH4  (preklad na stránke)

“Digitálny Detox”: dovolenka a cestovanie bez prístupu na internet ako nový trend
https://www.derwesten.de/reise/reisen-ohne-internet-digital-detox-liegt-im-trend-id210078867.html  (strojový preklad)

India: Operátor po prvýkrát vypne základňovú stanicu na základe tvrdení pacienta, u ktorého žiarenie spôsobilo rakovinu
http://www.indiatvnews.com/news/india-in-a-first-sc-shuts-down-cell-tower-after-man-claims-its-radiations-caused-him-cancer-376655  (strojový preklad)

Advokátska kancelária Frasier, Frasier a Hickman rieši spory týkajúce zdravia a mobilných telefónov
http://www.cellphonecancer.com/  (strojový preklad)

Je elektromagnetizmus jednou z príčin kolapsu včelích kolónií?
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/NkGdTZt6g2M  (preklad na stránke)

Výskum ukazuje "pozoruhodné" zmeny na koži z nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných EMP
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/setrjzJRpWo  (preklad na stránke)

TV Markíza odvysielala a apríli spravodajský príspevok, ktorý informuje o uznaní spojitosti medzi používaním mobilného telefónu a mozgovým nádorom súdom v Taliansku


24.3.2017
AKTUALITY ZO SVETA A NOVÉ PRODUKTY V eSHOPE

ICNIRP, WHO EMF Projekt a environmentálne zdravotné kritériá
Vystúpenie prof. Leszczynského na medzinárodnej konferencii v Reykjavíku, 24.feb 2017
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2017/02/leszczynski-reykjavik-lecture-feb-2017.pdf (strojový preklad)

Potenciálne riziká 5G technológie na ľudské zdravie
video z medzinárodnej konferencie, Reykjavik, Island
https://www.youtube.com/watch?v=Zo6Wbi2UYQ0

Epidémia autizmu je dôsledkom expozície elektromagnetickým poliam
Dr. Martin L Pall, Ph.D. – Epidémia autizmu je spôsobená expozíciou elektromagnetickým poliam, ktorá riadi vápnikové kanály buniek a chemické transfery prostredníctvom NMDA-R
http://elektrosmog.voxo.eu/video/MartinPall-autism.pdf

Cyprus odstraňuje Wi-Fi z materských škôl a zastavuje implementáciu bezdrôtových sietí do verejných základných škôl
http://www.satprnews.com/2017/03/06/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools/ (strojový preklad)

Odkaz ruskej národnej organizácie na ochranu pred neionizujúcim žiarením Svetovej zdravotníckej organizácii:
“Nereprezentujete majoritný vedecký názor na elektromagnetické polia”

Prednedávnom sa dostal do našej pozornosti fakt, že pracovná skupina WHO RF sa skladá predovšetkým zo súčasných a minulých členov organizácie ICNIRP. Sú tu isté podozrenia, že táto pracovná skupina nie je vyvážená a nereprezentuje názor majoritnej vedeckej komunity, študujúcej účinky RF EMP
http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf (strojový preklad)

Vláda kryje fakty o nádoroch na mozgu z používania mobilných telefónov
http://www.counselheal.com/articles/34757/20170306/government-hides-fact-cell-phone-radiation-cause-brain-cancer.htm (strojový preklad)

Internet vecí predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie
Na medzinárodnej konferencii kladú vedci otázku o bezpečnosti používania netestovanej 5G technológie
http://www.satprnews.com/2017/03/09/the-internet-of-things-poses-human-health-risks-scientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference/ (strojový preklad)

Hong Kong nalieha na vládu, aby sprísnila pravidlá pre elektromagnetické žiarenie
Obyvatelia argumentujú negatívnymi vplyvmi z emisií strešných vysielačov, ktoré im spôsobujú bolesti hlavy a dokonca aj rakovinu
http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2076255/hong-kong-residents-urge-government-tighten-rules (strojový preklad)

Warrior Connection
Prvé februárové vydanie magazínu Warrior Connection prináša rozhovor s Olle Johanssonom, profesorom katedry experimentálnej dermatológie z Karolinska Institute v Štokholme o závažných ignorovaných nepriaznivých účinkoch na zdravie vyplývajúcich z expozícií RF (rádiofrekvenčným mikrovlnným poliam z mobilného telefónu a Wi-Fi
https://warriorconnection.podbean.com/mf/play/v75778/WarriorConnection_020117.mp3

Zdravotné účinky u zamestnancov spojené s používaním digitálnych dorozumievacích zariadení TETRA
http://www.personneltoday.com/hr/occupational-health-effects-linked-terrestrial-trunked-radios-tetra/ (strojový preklad)


NOVÝ TOVAR V NAŠOM eSHOPE


EMFields Acoustimeter AM10

Univerzálny mikrovlnný detektor s možnosťou zvukovej anylýzy, 2 LED stupnicami a LCD displejom. Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni. Merací rozsah:

200 - 8 000 MHz
0.02 - 6 V/m (1 - 100 000 μW/m²)

Tieniaci náter DRY65 a tieniaca omietka DRY69 v prášku (RF+NF)

Elektricky vodivý náter a omietka pre odtienenie RF a NFE polí v práškovej forme, použiteľná v interiéri i exteriéri. Na prípravu stačí rozmiešať s vodou.

Útlm (1 GHz): 35 dB u náteru a 60 dB u omietky

 

Čiapka BEANIE a SNAPBACK Shield (RF)

Medzi tieniace odevy sme zaradili aj slovenský výrobok - kickstarter, ktorý si získal svojich fanúšikov. Ide o štýlovú a teplú čiapku z bavlny v 3 rôznych farebných variantách a šiltovku z polyakrylu.

Útlm (1 GHz): 50 dB

 


23.2.2017
ČO SA DEJE VO SVETE

  24. febuára sa v islandskom Reykjavíku koná medzinárodná konferencia o bezdrôtových technológiách na školách. Konferencii predchádza medzinárodná výzva 13 vedcov, ktorí sa pod ňu podpísali. Vedci vyzývajú vzdelávacie inštitúcie vo všetkých krajinách, aby si osvojili súčasné vedomosti o možných rizikách rádiofrekvenčného žiarenia (RFR) vzhľadom na rast a vývoj detí a predišli ich zbytočnej expozícii počas vzdelávacieho procesu. Kompletné znenie výzvy v slovenčine, spolu s ilustračným videodokumentom a referenciami nájdete v rubrike Žiarenie a zdravie - Reykjavická výzva.

The Kids Are Not All Right (Deti nie sú v pohode)
Článok z magazínu PaleoMag na tému "Ako bezdrôtové technológie poškodzujú našu mládež a čo s tým rodičia môžu spraviť"
http://elektrosmog.voxo.eu/video/the-kids-are-not-allright.pdf 

EMP a zdravie
Marcové vydanie austrálskeho magazínu EMR and Health prináša súhrn posledných výskumov a najnovších poznatkov z oblasti mikrovlnných a rádiofrekvenčných elektromagnetických polí a ich vplyvu na človeka a iné živé organizmy.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/EMR_Health_2017_Vol13_No1_March_2017.pdf  (strojový preklad)


16.2.2017
BLOG, NOVÉ ŠTÚDIE a NOVÉ PRÍSTROJE v eSHOPE

V rubrike BLOG pribudol vynikajúci článok Jeromyho Johnsona "Nová paradigma vedy o EMP". Stojí za to prečítať.

Zaujímavé informácie o možných rizikách nových technológií prináša aj prepracovaná stránka Wi-Cancer.info

Nové štúdie (kompletný aktualizovaný zoznam s odkazmi nájdete v rubrike DOKUMENTY)
• Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: possible protective role of vitamin D.
• Acute effects of mobile phone radiations on subtle energy levels of teenagers using electrophotonic imaging technique.
• Effects of RF-EMF Exposure from GSM Mobile Phones on Proliferation Rate of Human Adipose-derived Stem Cells: An In-vitro Study.
• Long-term exposure to 835MHz RF-EMF induces hyperactivity, autophagy and demyelination in the cortical neurons of mice.
• Effect of long-term exposure of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on testes functions.
• Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on microRNA expression in brain tissue.
• Low intensity microwave radiation induced oxidative stress, inflammatory response and DNA damage in rat brain.
• Long-term exposure to electromagnetic radiation from mobile phones and Wi-Fi devices decreases plasma prolactin, progesterone, and estrogen levels but increases uterine oxidative stress in pregnant rats and their offspring.
...

Do nášho eShopu sme zaradili nové prístroje
Vreckové spektrálne analyzátory značky RF Explorer Vám pomôžu spoľahlivo určiť, čo a na akých frekvenciách sa v našom okolí nachádza.
RF Explorer 6G Combo  RF Explorer 3G Combo

Všekty meracie prístroje pre RF značky Gigahertz Solutions môžete dnes ľahko skombinovať s profesionálnym frekvenčným filtrom FF10. Jedná sa o jedinečný produkt na trhu, ktorý Vám umožní jednotlivo posúdiť expozíciu na rôznych komerčných a bezličenčných frekvenčných pásmach, príp. ich ľubovoľnú kombináciu. Budete tak ľahko vedieť kvantitatívne odlíšiť veľkosť EM poľa napr. z Wi-Fi, pásma GSM, UMTS, LTE, DECT, FM rozhlasu a pásma TETRA, pričom ostatné frekvencie ostanú potlačené.
 Frekvenčný filter FF10

Medzi prístroje rady NF pribudli profesionálne analyzátory elektrických a magnetických NF polí značky Gigahertz Solutions. K analyzátorom je možné pripojiť externú sondu pre meranie striedavých elektrických polí, statických elektrických polí a 3D sondu pre meranie statických magnetických (geomagnetických) polí.
    


 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.