ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 203 / 514017
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

14.3.2019
MARCOVÉ AKTUALITY ZO SVETA

Nesprávne informácie o mobilných telefónoch a riziku vzniku nádorov mozgu, zverejnené vo švédskom denníku
https://www.emfacts.com/2019/01/incorrect-information-about-wireless-phones-and-the-risk-for-brain-tumours-in-a-swedish-newspaper/

Nepodložený argument voči opatrnosti
Hlboký ponor do švédskeho onkologického registra
https://microwavenews.com/news-center/precarious-case-against-precaution

Spor nad možnými dôsledkami z expozície mobilného telefónu
https://microwavenews.com/short-takes-archive/row-over-review

Odpor voči bázovým staniciam mobilných sietí rastie
https://www.rtl.de/cms/gemeindetag-widerstand-gegen-mobilfunk-stationen-waechst-4302028.html

Metódy ochrany a výrobky proti expozícii elektromagnetickým poliam: ochrana verzus riziko
http://www.buergerwelle.de/assets/files/panagopoulos_chrousos_2019_STOTEN.pdf

Účinky mobilných telefónov na deti
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDc5OTI0NDEwMDg4NDc3MTI3MDABbGFxNjhQUWpDQUFKATAuMQEBdjI

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDc5OTI0NDEwMDg4NDc3MTI3MDABbGFxNjhQUWpDQUFKATAuMgEBdjI

5G: “neznáme žiarenie”
https://www.sn.at/leben/gesundheit/die-unbekannte-strahlung-64943956

5G: licencovaná technológia na zabíjanie hmyzu

5G: aktivisti a nelegálne triky operátora
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/5g-antennen-durch-die-hintertuer-elektrosmog-gegner-sehen-illegale-tricks-der-betreiber-134187788

5G: "Spustenie desiatok miliónov 5G antén bez jediného biologického testu bezpečnosti je tá najhlúpejšia myšlienka v histórii ľudstva"
https://www.sott.net/article/407657-5G-technology-is-the-stupidest-idea-in-the-history-of-the-world-says-Washington-State-science-prof

DVD film: Zdravotné účinky žiarenia mobilného telefónu - súhrn faktov
https://www.buergerwelle.de/de/themen/wissenschaft/dvd_die_gesundheitliche_wirkung_der_mobi.html


24.1.2019
NOVÁ RUBRIKA - VŠETKO O 5G

Vážení čitatelia,
 nakoľko sa príchod novej technológie mobilných sietí piatej generácie nezadržateľne blíži, zrhnuli sme doposiaľ publikované, ale i čerstvé informácie o nej pod jednu hlavičku. Nájdete ich v sekcii Všetko o 5G.

Európa ignoruje možné riziká 5G
  Nastupujúca mobilná technológia je podozrivá z nepreskúmaného poškodenia zdravia. Ale zodpovedné orgány neustále podporujú expanziu ďalších bezdrôtových sietí...
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/elektrosmog-europa-ignoriert-moegliches-krebsrisiko-von-5g/23855700.html


18.12.2018
PREŠOV A REGULÁCIA VYSIELAČOV

Dňa 15. decembra 2018 odvysielala RTVS nasledujúci príspevok:

"Samosprávy si nemôžu určovať vlastné limity na vysielače pre mobilných operátorov. Upozornila na to generálna prokuratúra. Najnovšie to vyčítala mestu Prešov. Radnica vyšla v ústrety obyvateľom, ktorí sa cítili vysielačmi ohrození. Po upozornení prokuratúry mesto reguláciu v územnom pláne vynechalo."

  Mesto sa vzdalo svojej kompetencie a pod tlakom operátorov neumožnilo hlasovať poslancom k zrušeniu regulácie vysielačov. Posledné znenie regulatívu v územnom pláne neupravovalo limity, len usmerňovalo priestorové a funkčné využitie svojho územia, na ktoré ma mesto svoje zákonne právo. Iniciatíva pripravuje podnet na prokuratúru.
Poznámka: posledná veta v príspevku však nie je pravdivá. Opak dokazujú k dnešnému dňu výsledky stovky nových vedeckých materiálov, ktoré sa od posledného stanovenia odporúčaní limitných úrovní z roku 1998 posunuli výrazne vpred.


5.12.2018
DECEMBROVÉ NOVINKY

III. Medzinárodné fórum ochrany pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia
Krakov, Poľsko 2018

Prednáška Dr. Fiorelly Belpoggi PhD. na tému "Karcinogénny efekt emisií vysielačov základňových staníc v životnom prostredí
Najnovšie výsledky štúdií in vivo"

https://ehtrust.org/fiorella-belpoggi-phd-ramazzini-institute-carcinogenic-effect-of-base-station-environmental-emissions-the-latest-results-of-in-vivo-studies/

"Jasné dôkazy o karcinogenite" zo žiarenia, ktoré používajú mobilné telefóny:
Národný toxikologický program USA uverejňuje záverečnú správu o štúdii na zvieratách
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-from-cell-phone-radiation-u-s-national-toxicology-program-releases-final-report-on-animal-study/

Medzinárodný onkologický žurnál: "Jasné dôkazy o tom, že rádiofrekvenčné žiarenie je mnohomiestny karcinogén"
https://ehtrust.org/clear-evidence-that-radiofrequency-radiation-is-a-multi%E2%80%91site-carcinogen-hardell-and-carlberg-publish-ntp-commentary/

Yalská Univerzita a Ministerstvo zdravotníctva v štáte Connecticut deklarujú, že používanie mobilného telefónu je spojené s rakovinou štítnej žľazy
https://www.saferemr.com/2014/07/is-mobile-phone-use-contributing-to.html

Analýza: Termálne a ne-termálne účinky neionizujúceho žiarenia nízkej intenzity na zdravie
https://elektrosmog.voxo.eu/video/2018%20Belpomme%20thermal%20and%20non-thermal%20health%20effects.pdf

Pri 5G nepôjde iba o rýchlosti. Na Slovensko príde o pár rokov
https://zive.azet.sk/clanok/136209/pri-5g-nepojde-iba-o-rychlosti-na-slovensko-pride-o-par-rokov/

Telekom: 4G s 877 Mbit/s, zatiaľ v bratislavskej Petržalke
Opäť sa zahustili frekvenčné pásma a zväčšila expozícia zo základňových staníc...
Situácia nasvedčuje tomu, že Telekom využíva pre svoje LTE časť frekvencií O2 v pásmach 1800 MHz a 2100 MHz

https://zive.azet.sk/clanok/136014/telekom-4g-s-877-mbit-s-v-prvej-mestskej-casti/

 

Bojíte sa žiarenia z telefónov? Pozrite si, ako fungujú. Nová (dez)informačná kampaň?
Nemecký Spolkový úrad na ochranu pred žiarením (BfS) vydal zaujímavú brožúru pre všeobecnú informovanosť o používaní mobilných telefónov. Preložil ho Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Obsah je však na mnohých miestach mierne zavádzajúci až nepravdivý. Dovolili sme si okomentovať túto brožúru tak, aby vyjadrenia boli kompletné a pravdivé. Na tomto linku nájdete upravenú verziu.
https://elektrosmog.voxo.eu/video/mobilne-radiokomunikacie-informacna-kampan-opravena.pdf
https://zive.azet.sk/clanok/136082/bojite-sa-ziarenia-z-telefonov-pozrite-si-ako-funguju/


12.11.2018
NOVEMBROVÉ AKTUALITY

Výzva vedcov a lekárov za nové, skutočne ochranné smernice expozície elektromagnetickým poliam
  Názory a smernice ICNIRP sú nevedecké a chránia priemysel, nie verejné zdravie. S cieľom chrániť verejnosť a životné prostredie pred známymi škodlivými účinkami elektromagnetických polí (EMF) žiadame Organizáciu Spojených národov, Svetovú zdravotnícku organizáciu a všetky vlády, aby neprijali smernice ICNIRP. Nie sú ochranné, ale predstavujú vážne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, pretože umožňujú škodlivé vystavenie svetovej populácii, vrátane najzraniteľnejších, pod nevedeckou zámienkou, že sú "ochranné".
https://www.emfcall.org/
https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-30-October-2018-Slovak.pdf (výzva v slovenčine)
Výzvu nájdete aj na našom webe v rubrike: Žiarenie a zdravie / Výzva za nové smernice

Na ukážku, pozrite si, ako ICNIRP obhajuje svoje aktuálne odporúčania a smernice:
mobilné telefóny: https://www.icnirp.org/en/applications/mobile-phones/index.html
základňové stanice: https://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html
Wi-Fi: https://www.icnirp.org/en/applications/wi-fi/wi-fi.html
prezentácia: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRPCroft_PCD_BioEM2018.pdf

Poznámka red.: Je zarážajúce, že tieto články píšu "odborníci", ktorí sa neštítia uvádzať klamstvá (zámerne?). Napr. v článku o základňových staniciach sa uvádza: "The power of a base station varies (typically between 10 and 50 watts) depending on the area that needs to be covered and the number of calls processed. This is low compared to other transmitters such as radio and television, which usually work at power levels ranging from several kilowatts to several megawatts"
V preklade: Celkový výkon je niekde medzi 10-50 W, v porovnaní s rozhlasovými a televíznymi vysielačmi, ktoré dosahujú výkony kW až MW.
Pravda je taká, že vyžiarené výkony základňových staníc dosahujú úrovne rádovo kW až desiatok kW, nakoľko sa na nich podieľa zisk antén, ktoré autor "zabudol" pripočítať (čo k rozhlasovým a tv vysielačom nezabudol).

Stovky vtákov uhynuli počas 5G experimentu v holandskom Haagu
https://www.sott.net/article/400047-Hundreds-of-birds-dead-during-5G-experiment-in-The-Hague-Netherlands

Rádiofrekvenčné žiarenie, používané mobilnými telefónmi, vyvoláva nádory u potkanov
https://www.tagesspiegel.de/wissen/strahlenbiologie-mobilfunkfrequenzen-loesen-bei-ratten-tumore-aus/23257004.html
http://www.info.sk/sprava/150359/mobily-a-rakovina-nove-dokazy-potvrdili-obavy/

Vysielače a zdravotné riziká - súčasné poznatky: Dr. Annie Sasco, Segovia, Španielsko, 2018
Dr. Sasco je bývalou vedúcou oddelenia pre epidémiológiu a prevenciu rakoviny v Medzinárodnej agentúre pre výskum rakoviny (IARC / WHO) a bývalou riaditeľkou výskumu INSERM francúzskeho inštitútu NIH
Odporúčame zapnúť titulky a automatický preklad titulkov do slovenčiny

Prebiehajúca štúdia MOBI-KIDS: Riziko rakoviny mozgu z expozície rádiofrekvenčných polí v detstve a počas dospievania
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172002/

FDA: Výrobky vyžarujúce rádiové polia - aktuálne výsledky výskumu
https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/homebusinessandentertainment/cellphones/ucm116335.htm

Petícia: 5G je program sterilizácie a eugeniky
Požadujeme, aby inštitúcie národného zdravia informovali o zdravotných rizikách technológie 5G
https://www.change.org/p/the-uk-health-and-safety-executiveive-we-want-the-health-safety-executive-to-report-on-the-health-dangers-of-5g-transmissions

Medzinárodná výzva: Zastavte 5G na Zemi a vo vesmíre
Pre OSN, WHO, EÚ, Rada Európy a vlády všetkých národov
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Kríza epidemických rozmerov: dôkazy
Bezdrôtový budíček so správou pre celé ľudstvo
https://www.emfoff.com/

Posúdenie dlhodobého užívania mobilných telefónov, porúch spánku a duševného napätia u študentov vysokých škôl: perspektívna kohortná štúdia
https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsy213/5160031?redirectedFrom=fulltext

Ako priemysel používa psychológiu na prilákanie detí
https://www.psychologytoday.com/us/blog/mental-wealth/201810/how-the-tech-industry-uses-psychology-hook-children