ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

14.6.2017
AKTUALITY

  Na náš portál pribudla nová rubrika "INTERNET VECÍ a SMART GRID". Dozviete sa v nej zaujímavé informácie o počiatkoch revolučnej éry, v ktorej začnú veci okolo nás komunikovať medzi sebou. Či to bude len nevinná komunikácia, ukáže čas. Každopádne v mnohých domácnostiach znovu narastie veľkosť mikrovlnnej expozície... Čítať viac ->

  Operátor Slovak Telekom definitívne odstavil sieť FLASH-OFDM. Tým sa nateraz uzavrela éra využívania frekvenčného pásma 450 MHz, ktoré bolo od 90-tych rokov určené pre mobilnú telefónnu sieť a bežali na nej prvé analógové mobilné telefóny. Po nástupe siete 2G/GSM bola sieť prekonfigurovaná na tzv. rýchly internet Flarion. V súčasnosti sú už na celom Slovensku vysielače vypnuté a frekvenčné pásmo je dočasne voľné, kým ho nezaplnia signály inej technológie. Nakrátko je tak na Slovensku o niečo málo menej elektrosmogu v éteri.

ZDROJ FREKVENČNÉ PÁSMO TVAR VLNY MODULÁCIA ZVUK

FLASH-OFDM MOBILNÁ DÁTOVÁ SIEŤ
461 - 465 MHz
Sieť Slovak Telekomu, mobilný internet Flarion. Šírka pásma 4 MHz, impulzy 11.2 Hz. Od 30.9.2015 pokrytie len v Bratislave a Košiciach, od konca apríla 2017 definitívne vypnutá


4.6.2017
NOVINY ZO SVETA

Kanadská štúdia: Používanie mobilného telefónu výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny mozgu
http://www.sbwire.com/press-releases/major-canadian-study-finds-cell-phone-use-significantly-increases-risk-for-brain-cancer-814451.htm (strojový preklad)

Bezdrôtová budúcnosť 5G: Poskytne podmienky pre “inteligentný národ” alebo prispeje k vzniku “nezdravého národa” ?
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/assets/docs/A%205G%20Wireless%20Future%20Formatted%20PDF.pdf?ver=2017-03-23-094719-157 (strojový preklad)

Základňové stanice 5G siete vyrastajú bez nášho vedomia pred našimi domami: dôsledky na vývoj detí
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/pPw0hR4s1a8 (preklad na stránke)

Ako môžu bezdrôtové technológie ovplyvniť vývoj detí
http://www.bioinitiative.org/how-wireless-technologies-may-affect-childhood-development/  (strojový preklad)

Mobilné telefóny a Wi-Fi pozitívne ovplyvňujú schopnosť baktérií odolávať antibiotikám
https://nyadagbladet.se/debatt/bacteria-mobile-phones-wifi-deadly-combination/  (strojový preklad)

Mikrovlnné žiarenie a cukrovka
https://www.emfacts.com/2017/05/new-paper-on-wireless-radiation-and-diabetes/ (strojový preklad)

Akým spôsobom dokážu mobilné telefóny iniciovať vznik mozgového nádoru a spustiť chronické ochorenie?
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/05/23/cellphones-cause-brain-tumors-trigger-chronic-disease.aspx (strojový preklad)

Kalifornský úrad verejného zdravia zverejňuje utajované varovania v súvislosti s mobilnými telefónmi
http://www.sfchronicle.com/health/article/New-records-show-how-state-reworked-secret-cell-11160254.php (strojový preklad)

Moja elektrosenzitivita - v zajatí elektromagnetických vĺn
https://beingelectrosensitive.blogspot.de/2017/05/imprisoned-paolas-ehs-story.html (strojový preklad)

Ďalšie stromy poškodené mikrovlnnými emisiami z bázových telekomunikačných staníc
http://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-wirtschaft/artikel/baumschaeden-durch-mobilfunk-strahlung.html (strojový preklad)

Očividný dôkaz, že “inteligentné” meradlá ovplyvňujú činnosť ľudského srdca a EKG
https://www.youtube.com/watch?v=p-aNRQNRtaI (strojový preklad)

Prehodnotenie účinku bázových telekomunikačných staníc: právny pohľad
http://www.mondaq.com/india/x/594134/Telecommunications+Mobile+Cable+Communications/ Reevaluating+the+Impact+of+Mobile+Towers+A+Legal+Perspective (strojový preklad)

Elektrosmog a autoimunitné ochorenie
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12026-016-8825-7 (strojový preklad)

Blog: Sú mobilné telefóny nebezpečné ?
https://elanaspantry.com/are-cell-phones-dangerous/ (strojový preklad)

Matka dvoch detí sa obáva nového telekomunikačného vysielača, ktorý by mohol zvýšiť šance vzniku rakoviny u detí
http://www.somersetlive.co.uk/news/somerset-news/frome-mother-afraid-telephone-antenna-74156 (strojový preklad)

Vidiecka rodina zostala nešťastná po tom, čo Vodafone postavil 17.5 metrov vysokú telefónnu bázovú stanicu za ich domom
http://www.wiltsglosstandard.co.uk/news/ 15290632.Cirencester_family_unhappy_after_Vodafone_erects_17_5_metre_phone_mast_behind_house__with_little_warning_/ (strojový preklad)


25.4.2017
5G NEWSFLASH

  Podarilo sa nám získať najnovšie informácie o predpokladanom rozdelení frekvenčného spektra pre najnovšiu mobilnú telefónnu sieť piatej generácie. Súčasné meracie prístroje pre pásmo RF budú plnohodnotne postačovať svojmu účelu ešte počas najbližších troch rokov. Niektorí výrobcovia už pracujú s návrhmi meracích prístrojov pre oveľa vyššie frekvenčné pásma (tzv. milimetrové vlny). Nakoľko u týchto vĺn ide o rôznorodé charakteristiky, ktoré bude nutné posudzovať, v najbližšom roku alebo dvoch sa meracieho prístroja pre tieto pásma zrejme nedočkáme.
  Na nasledujúcich obrázkoch ponúkame prehľad najdôležitejších faktov (kliknite na obrázky pre zväčšenie). Informácie budeme priebežne dopĺňať v novej rubrike.


Prečo 5G? Predovšetkým mobilné zariadenia a stále väčšie nároky na množstvo prenesených dát


Predpokladané využitie frekvenčných pásiem a ich aplikácií pre technológiu 5G

• Vrstva širokého pokrytia
600 MHz, 700 MHz, 800 MHz (súčasné pásmo 4G), 900 MHz (súčasné pásmo 2G), 1.5 GHz, 2.1 GHz (súčasné pásmo 3G), 2.3 GHz a 2.6 GHz (súčasné pásmo 4G)

• Kapacitná vrstva
Európa: 3.4 - 3.8 GHz (prideľovanie licencií)
Čína: 3.3 - 3.6 GHz (skúšobná prevádzka), 4.4 - 4.5 GHz, 4.8 - 4.99 GHz
Japonsko: 3.6 - 4.2 GHz a 4.4 - 4.9 GHz
Kórea: 3.4 - 3.7 GHz
USA: 3.1 - 3.55 GHz (a 3.7 - 4.2 GHz)

• Vrstva s vysokou dátovou priepustnosťou
(stožiar-stožiar, úzke lokálne pokrytie v husto urbanizovaných oblastiach)


Pribudnú úplne nové frekvenčné pásma (600 - 800 MHz), ktoré doposiaľ obsadzovala terestriálna TV a niektoré frekvenčné pásma budú musieť prejsť reformou (viď obr.)


Čo prinesie sieť 5G?

Časový harmonogram
EÚ: 24.25 - 27.5 GHz pre komerčné nasadenie od roku 2020
Švédsko: 26.5 - 27.5 GHz prideľovanie skúšobných licencií od roku 2018
Čína: 24.25 - 27.5 GHz a 37 - 43.5 GHz (prebiehajú testy)
Japonsko: 27.5 - 28.28 GHz test plán od roku 2017 a potenciálne komerčné nasadenie od roku 2020
Kórea: 26.5 - 29.5 GHz test od roku 2018 a komerčné nasadenie od roku 2019
USA: 27.5 - 28.35 GHz a 37 - 40 GHz pre komerčné nasadenie od roku 2018

Zoznam frekvenčných pásiem pôvodne schválených pre IMT-2020 (5G):

Ďalším potenciálnym frekvenčným rozsahom je 66 - 76 GHz. Toto pásmo bezprostredne susedí s pásmom vysokorýchlostného Wi-Fi/WiGig (57 - 66 GHz).


24.4.2017
AKTUÁLNE ZO SVETA

Medzinárodné stretnutie o uznávaní netermálnych účinkov elektromagnetických polí medzinárodnou vedeckou a politickou komunitou
Maria Neira, riaditeľka odboru verejného zdravia a životného prostredia Svetovej zdravotníckej organizácie a Emilie van Deventer, vedúca tímu Radiačného programu Svetovej zdravotníckej organizácie, prijali v Ženeve odbornú delegáciu ECERI, ktorú tvorili známe vedecké autority: Dominique Belpomme (F), Igor Belyaev (SK), Ernesto Burgio (I), Christine Campagnac (F), David Carpenter (USA), Tarmo Koppel (EE) a Lennart Hardell (SE). Spoločne diskutovali o zdravotných účinkoch elektromagnetických polí.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/ECERI_newsletter.pdf
  (strojový preklad)

Žiarenie je skutočnou hrozbou pre deti
http://www.publicnewsservice.org/2017-03-13/health-issues/report-technology-overuse-harmful-to-children/a56806-1  (strojový preklad)

Elektromagnetické polia, biológia a zdravie
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Y2AoD9cchDY  (preklad na stránke)

Rakovina, Alzheimerova choroba a Wireless
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/o3jU2GuRlIM  (preklad na stránke)

Používanie mobilného telefónu a bezdrôtového telefónu spôsobuje rakovinu mozgu
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Pt8JumWYeKY  (preklad na stránke)

Expozície EMP veľmi nízkych frekvencií sú spojené s ochorením motorických neurónov
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/b-vlf032817.php  (strojový preklad)

Wi-Fi ako veľmi vážna hrozba pre ľudské zdravie (Dr. M. Pall)
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Wi-Fi_MPall_2017.pdf  (strojový preklad)

Listy a výzvy lekárov zamerané proti Wi-Fi na školách
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Doctor-Letters-on-Wi-Fi-In-School.pdf

Vaša Wi-Fi by mohla poškodiť Vaše zdravie
http://www.thealternativedaily.com/could-your-wifi-make-you-sick/  (strojový preklad)

Rodičia žiakov vo fínskej škole nechali inštalovať vypínače pre Wi-Fi
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/Xl2KRJxCIH4  (preklad na stránke)

“Digitálny Detox”: dovolenka a cestovanie bez prístupu na internet ako nový trend
https://www.derwesten.de/reise/reisen-ohne-internet-digital-detox-liegt-im-trend-id210078867.html  (strojový preklad)

India: Operátor po prvýkrát vypne základňovú stanicu na základe tvrdení pacienta, u ktorého žiarenie spôsobilo rakovinu
http://www.indiatvnews.com/news/india-in-a-first-sc-shuts-down-cell-tower-after-man-claims-its-radiations-caused-him-cancer-376655  (strojový preklad)

Advokátska kancelária Frasier, Frasier a Hickman rieši spory týkajúce zdravia a mobilných telefónov
http://www.cellphonecancer.com/  (strojový preklad)

Je elektromagnetizmus jednou z príčin kolapsu včelích kolónií?
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/NkGdTZt6g2M  (preklad na stránke)

Výskum ukazuje "pozoruhodné" zmeny na koži z nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných EMP
https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/setrjzJRpWo  (preklad na stránke)

TV Markíza odvysielala a apríli spravodajský príspevok, ktorý informuje o uznaní spojitosti medzi používaním mobilného telefónu a mozgovým nádorom súdom v Taliansku


24.3.2017
AKTUALITY ZO SVETA A NOVÉ PRODUKTY V eSHOPE

ICNIRP, WHO EMF Projekt a environmentálne zdravotné kritériá
Vystúpenie prof. Leszczynského na medzinárodnej konferencii v Reykjavíku, 24.feb 2017
https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2017/02/leszczynski-reykjavik-lecture-feb-2017.pdf (strojový preklad)

Potenciálne riziká 5G technológie na ľudské zdravie
video z medzinárodnej konferencie, Reykjavik, Island
https://www.youtube.com/watch?v=Zo6Wbi2UYQ0

Epidémia autizmu je dôsledkom expozície elektromagnetickým poliam
Dr. Martin L Pall, Ph.D. – Epidémia autizmu je spôsobená expozíciou elektromagnetickým poliam, ktorá riadi vápnikové kanály buniek a chemické transfery prostredníctvom NMDA-R
http://elektrosmog.voxo.eu/video/MartinPall-autism.pdf

Cyprus odstraňuje Wi-Fi z materských škôl a zastavuje implementáciu bezdrôtových sietí do verejných základných škôl
http://www.satprnews.com/2017/03/06/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools/ (strojový preklad)

Odkaz ruskej národnej organizácie na ochranu pred neionizujúcim žiarením Svetovej zdravotníckej organizácii:
“Nereprezentujete majoritný vedecký názor na elektromagnetické polia”

Prednedávnom sa dostal do našej pozornosti fakt, že pracovná skupina WHO RF sa skladá predovšetkým zo súčasných a minulých členov organizácie ICNIRP. Sú tu isté podozrenia, že táto pracovná skupina nie je vyvážená a nereprezentuje názor majoritnej vedeckej komunity, študujúcej účinky RF EMP
http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf (strojový preklad)

Vláda kryje fakty o nádoroch na mozgu z používania mobilných telefónov
http://www.counselheal.com/articles/34757/20170306/government-hides-fact-cell-phone-radiation-cause-brain-cancer.htm (strojový preklad)

Internet vecí predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie
Na medzinárodnej konferencii kladú vedci otázku o bezpečnosti používania netestovanej 5G technológie
http://www.satprnews.com/2017/03/09/the-internet-of-things-poses-human-health-risks-scientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference/ (strojový preklad)

Hong Kong nalieha na vládu, aby sprísnila pravidlá pre elektromagnetické žiarenie
Obyvatelia argumentujú negatívnymi vplyvmi z emisií strešných vysielačov, ktoré im spôsobujú bolesti hlavy a dokonca aj rakovinu
http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2076255/hong-kong-residents-urge-government-tighten-rules (strojový preklad)

Warrior Connection
Prvé februárové vydanie magazínu Warrior Connection prináša rozhovor s Olle Johanssonom, profesorom katedry experimentálnej dermatológie z Karolinska Institute v Štokholme o závažných ignorovaných nepriaznivých účinkoch na zdravie vyplývajúcich z expozícií RF (rádiofrekvenčným mikrovlnným poliam z mobilného telefónu a Wi-Fi
https://warriorconnection.podbean.com/mf/play/v75778/WarriorConnection_020117.mp3

Zdravotné účinky u zamestnancov spojené s používaním digitálnych dorozumievacích zariadení TETRA
http://www.personneltoday.com/hr/occupational-health-effects-linked-terrestrial-trunked-radios-tetra/ (strojový preklad)


NOVÝ TOVAR V NAŠOM eSHOPE


EMFields Acoustimeter AM10

Univerzálny mikrovlnný detektor s možnosťou zvukovej anylýzy, 2 LED stupnicami a LCD displejom. Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni. Merací rozsah:

200 - 8 000 MHz
0.02 - 6 V/m (1 - 100 000 μW/m²)

Tieniaci náter DRY65 a tieniaca omietka DRY69 v prášku (RF+NF)

Elektricky vodivý náter a omietka pre odtienenie RF a NFE polí v práškovej forme, použiteľná v interiéri i exteriéri. Na prípravu stačí rozmiešať s vodou.

Útlm (1 GHz): 35 dB u náteru a 60 dB u omietky

 

Čiapka BEANIE a SNAPBACK Shield (RF)

Medzi tieniace odevy sme zaradili aj slovenský výrobok - kickstarter, ktorý si získal svojich fanúšikov. Ide o štýlovú a teplú čiapku z bavlny v 3 rôznych farebných variantách a šiltovku z polyakrylu.

Útlm (1 GHz): 50 dB

 


 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.