ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 236 / 606012
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

31.12.2019
AKTUALITY Z DOMOVA A ZO SVETA - DECEMBER 2019

25. JANUÁR 2020: Medzinárodný globálny protest za zastavenie budovania 5G sietí

Viac info: https://stop5ginternational.org/why-say-no-to-5g/

FULL MEASURE: 5G Whiz
Podobne ako iné technológie mobilných telefónov, aj "5G" emituje žiarenie. Dve národné inštitúcie nedávno uviedli, že dostupné vedecké dôkazy k dnešnému dňu nepodporujú myšlienku, že 5G vyžaruje dostatočné množstvo žiarenia, aby ublížilo živým bytostiam. Niektorí vedci však nesúhlasia. Spočiatku obavy zneli ako pritiahnuté za vlasy... (české titulky)

5G aukcia v SR: Štát zverejnil dokument k pripravovanej aukcii. Teraz sa k nemu bude môcť vyjadriť odborná verejnosť
https://zive.aktuality.sk/clanok/144350/5g-aukcia-4ka-asi-nebude-zvyhodnena-hlavne-pasmo-vyjde-operatorov-najmenej-na-15-milionov-eur/

Prezentácia k 5G:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49525_prezentacia.pptx
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49533_verejna_konzultacia.pdf

FCC (Federálna komisia pre komunikáciu v USA) podporuje zachovanie zastaraných a nebezpečných bezpečnostných smerníc pre bezdrôtové zariadenia
FCC, ignorujúc prosby odborníkov v oblasti zdravia a vedcov z celého sveta, sa rozhodli povoliť nasadenie nových bezdrôtových sietí 5G bez toho, aby zmenili svoje súčasné smernice o expozícii rádiovému žiareniu, ktoré boli vydané pred 23 rokmi. Rozhodnutie FCC si môžete prečítať tu:
https://www.fcc.gov/document/fcc-maintains-current-rf-exposure-safety-standards
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-19-126A1.pdf

Advokátska kancelária Fegan Scott potvrdzuje kauzu PhoneGate:
Nové laboratórne výsledky akreditované FCC dokazujú, že rádiofrekvenčné úrovne smartfónov Apple a Samsung prekročili zákonom stanovený limit, niekedy až o 500%
https://www.phonegatealert.org/en/feganscott-law-firm-confirms-phonegate-new-fcc-accredited-lab-results-show-apple-and-samsung-smartphone-rf-radiation-levels-exceed-federal-limit

Belgická vláda dostala petíciu proti budovaniu sietí 5G. Týka sa celej Európy
https://zive.aktuality.sk/clanok/143638/belgicka-vlada-dostala-peticiu-proti-budovaniu-sieti-5g-tyka-sa-celej-europy/

Podľa francúzskeho Inštitútu verejného zdravia bol v roku 2018 zaznamenaný štvornásobne vyšší výskyt nových prípadov glioblastómu (rakoviny mozgu)
https://www.phonegatealert.org/en/press-release-brain-cancers-4-times-more-new-cases-of-glioblastoma-in-2018-according-to-public-health-france

Francúzske ministerstvo zdravotníctva, ekológie a ekonómie informuje o dôležitých krokoch v  plánoch na ochranu zdravia používateľov mobilných telefónov
https://www.phonegatealert.org/en/french-ministerial-announcements-an-important-step-in-our-actions-to-protect-the-health-of-mobile-phone-users

Francúzske úrady odporúčajú, aby mobilné telefóny boli testované v kontakte s telom a nie vo vzdialenosti 5, 10 alebo 15 mm
https://www.anses.fr/en/content/exposure-mobile-telephones-carried-close-body

Lekári protestujú proti mobilnej komunikácii typu 5G
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a236-4f3177597300.html

Desiatky lekárov a zdravotníckych pracovníkov v USA posielajú list prezidentovi Trumpovi a žiadajú moratórium pre 5G
https://ehtrust.org/dozens-of-us-doctors-and-healthcare-practitioners-send-letter-to-president-trump-calling-for-a-moratorium-on-5g-press-release/

Nemecký spolkový úrad ochrany zdravia: „Vážne podozrenie na poškodenie zdravia z rádiových emisií mobilného telefónu“
https://www.epochtimes.de/gesundheit/bundesamt-fuer-strahlenschutz-bestaetigt-schwerwiegenden-verdacht-der-schaedigung-durch-mobilfunkstrahlung-a3094361.html

SAFEG
bezpečná káblová alternatíva k bezdrôtovej 5G sieti
https://safeg.net/home/

Verejné zdravie musí mať prioritu pred telefónnymi spoločnosťami
https://cyprus-mail.com/2019/10/20/public-health-must-be-prioritised-over-phone-companies/

Stovky mŕtvych vtákov v severnom Walese. Ide o súvislosť s testovaním 5G?
https://www.activistpost.com/2019/12/hundreds-of-birds-dead-in-north-wales-could-5g-have-played-a-role.html

5G siete môžu narúšať sledovanie počasia na celom svete
https://www.spektrum.de/news/5g-wird-weltweit-die-wettervorhersage-stoeren/1688458

Štúdia: Poškodenie chromozómov v ľudských bunkách indukované expozíciou mobilným zariadeniam s podporou sietí 3G (UMTS)
https://elektrosmog.voxo.eu/video/Panagopoulos-2019-UMTS-chromosome damage-GPB.pdf

Dr. Dimitris Panagopoulos: Elektromagnetické polia, účinky na zdravie a mechanizmy účinkov

Federálne zdravotnícke orgány USA: Poškodenie DNA rádiofrekvenčným žiarením mobilných telefónov
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-dna-damage-from-cell-phone-radio-frequency-radiation/

Výskum potvrdzuje, že malé bunky siete 4G (small cells) môžu zvýšiť našu expozíciu žiareniu
https://ehtrust.org/research-confirms-that-4g-small-cells-increase-our-radiation-exposure/

Z iného súdka: "Lži o 5G na českém internetu"
Institut pro politiku a společnost připravil unikátní případovou studii mapující šíření "dezinformací" ohledně mobilních sítí páté generace (5G) v prostředí českého internetu a sociálních sítí
http://www.apms.cz/5g/pripadova-studie-lzi-o-5g-na-ceskem-internetu


10.10.2019
AKTUALITY - OKTÓBER 2019

Obec Zlatník: vysielač stojí
TV Markíza odvysielala 24. septembra príspevok o úspešnom konci sporu o umiestnení základňovej stanice

Najnovšie stanovisko Národného toxikologického programu USA (tiež k novým technológiám 5G)
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Bude 5G škodlivé pre ľudí? Čo si myslia odborníci a operátori
Online magazín o vede a technike Živé sk robil prieskum u nekompetentných
https://zive.aktuality.sk/clanok/142776/5G-skodlivost-zdravie-ziarenie/

Bývalý prezident spoločnosti Microsoft Canada, Frank Clegg:
O bezpečnosti a bezdrôtových technológiách 5G
Bývalý prezident zverejnil informačné video s informáciami o zdravotných a bezpečnostných rizikách 5G a bezdrôtových technológií. Video načrtáva najaktuálnejší výskum a údaje o bezdrôtových technológiách, ich dôsledkoch a možných dopadoch na ľudské zdravie. Vyzýva tiež tvorcov politiky a priemysel, aby preskúmali dosiahnuteľnejšie bezpečnejšie riešenia, ktoré nám umožnia zachovať všetky výhody našej technológie, ale bezpečne. Frank sa pripojí k stovkám vedcov, odborníkov a zdravotníckych odborníkov z celého sveta a osloví svetové zdravotnícke organizácie, tvorcov politiky a vlády, ktorí požadujú ďalšie štúdie a bezpečnejšie technologické výrobky, postupy a politiku na všetkých úrovniach.

NTP začína študovať mechanizmy pôsobenia RF
Americký Národný toxikologický program (NTP) po štúdiách na potkanoch a jasne odhalenej karcinogenite má v programe zamerať sa na mechanizmy pôsobenia RF na zlomy v DNA, oxidačný stres a génovú expresiu
https://microwavenews.com/news-center/ntp-turns-search-mechanisms

Environmentálne rádiofrekvenčné žiarenie v Starom meste v Štokholme (Švédsko, máj 2018) v porovnaní s výsledkami rizík nádorových ochorení mozgu a srdca u potkanov vystavených environmentálnym emisiám základňových staníc mobilnej siete
Majoritnú časť nepretržitej expozície tvoria práve základňové stanice mobilnej siete, husto rozmiestnené v mestách, v porovnaní s expozíciou z mobilných telefónov, Wi-Fi, TV a rozhlasového vysielania
https://www.spandidos-publications.com/wasj/1/1/47

Osobné expozície rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam v Európe:
Existuje generačný rozdiel?
Generačná priepasť medzi deťmi a ich rodičmi je väčšinou zjavná pri vzostupnej expozícii v dôsledku stále dlhšieho a častejšieho bezdrôtového pripojenia a tendencii tráviť viac času činnosťami s vyššou environmentálnou expozíciou RF-EMP, napr. pri cestovaní. Napriek týmto rozdielom v osobnom správaní, časovo vážené priemerné expozície detí a ich rodičov sú najmä zo základňových staníc mobilnej siete (downlink) 57% a samotných bezdrôtových zariadení (uplink) 29%. V tejto štúdii nájdete porovnanie jednotlivých typov expozícií z celého spektra zdrojov v rôznych podmienkach, ktoré nás denne obklopujú.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018306962

Protesty proti "5G" po celom svete

Boja sa „vynúteného ožiarenia“: environmentalisti sú proti 5G
https://deutsch.rt.com/international/92610-aus-angst-vor-zwangsbestrahlung-umweltschuetzer-gegen-5g/


4.9.2019
AKTUALITY - SEPTEMBER 2019

Apple Airpods a riziko ich používania

  Airpods dnes predstavujú módny trend, ktorý napriek svojej cene si našiel miesto u veľkej časti užívateľov značky Apple. Airpods sú de facto bežné bezdrôtové slúchadlá, pracujúce ako každé iné, dnes predávané, na technológii Bluetooth. Nakoľko však Bluetooth predstavuje digitálny prenos dát, spojenie funguje podobne, ako bežné sieťové pripojenie. Každý prijatý dátový paket je potvrdený vyslaným paketom naspäť. Ide teda o dvojcestné rádiové spojenie, pri ktorom sú oboma smermi (teda telefón->slúchadlá a slúchadlá->telefón) neustále prenášané dáta. Laicky povedané, telefón a slúchadlá fungujú ako prijímač a vysielač zároveň. Pri každom použití slúchadiel dochádza teda k emitovaniu mikrovĺn nielen z telefónu smerom k slúchadlám, ale aj zo slúchadiel smerom k telefónu. Ich užívateľ je exponovaný žiareniu vždy, keď slúchadlá prijímajú dáta, nezáleží na tom, či je to počas telefonovania, alebo len pri nevinnom počúvaní hudby. Počas telefonovania sa k žiareniu slúchadiel a telefónu pridáva ešte ďalšie žiarenie na inej frekvencii, na ktorej telefón ešte komunikuje s bázovou stanicou mobilnej siete. Ide tu teda o expozíciu rôznym zdrojom mikrovĺn a ich kombinácii.
  Použitá technológia Bluetooth pracuje s výkonom 0 dBm, teda 1 mW. Poviete si, veď to nie je vysoký výkon. Ale pokiaľ sú slúchadlá pri prevádzke umiestnené v bezprostrednom kontakte s telom (tvárou, ušnicou, dokonca priamo v uchu), je expozičná úroveň v danom mieste z 1 mW zdroja obrovská. Bluetooth technológia navyše v porovnaní s technológiou telefónnych sietí 2G/3G/4G nemení svoj vyžiarený výkon podľa kvality spojenia. Kým telefón na sieti 3G alebo 4G môže počas telefonovania znížiť svoj výkon až na 10 - 100 nW pri dobrom pokrytí, Bluetooth slúchadlá emitujú mikrovlny maximálnej intenzity pri danom výkone 1 mW, čo je v priemere 10 až 100-násobok vyžiareného výkonu telefónu.
  Aká je teda expozícia? 5 cm od slúchadiel sme namerali intenzitu poľa 30 mW/m². Už vo vzdialenosti 1 cm je veľkosť intenzity 800 mW/m², v mieste dotyku ide bezmála o 100 W/m²! Užívateľ airpods slúchadiel je tak pri kontinuálnom používaní vystavený impulznému mikrovlnnému elektromagnetickému žiareniu o intenzite prevyšujúcej bežnú legislatívnu normu (10 W/m²). Nakoľko veľkosť intenzity rastie kvadraticky so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od zdroja, je veľká pravdepodobnosť, že pri používaní Airpods dochádza aj k pomerne úspešnej penetrácii mikrovĺn cez ušný otvor do mozgových tkanív a príušných žliaz. Pokiaľ slúchadlá používate (všeobecne aj akékoľvek Bluetooth slúchadlá), majte na pamäti, že ich možné dlhodobé zdravotné účinky nikto pred uvedením na trh neskúmal. Ich používanie znamená rovnakú expozíciu, ako držanie telefónu počas hovoru pri uchu, ak nie vyššiu. Navyše pozor, slúchadlá sú obojstranné!..

Detské bezdrôtové "smart" plienky "Tell Pampers" nie sú bezpečné
https://ehtrust.org/tell-pampers-wireless-smart-baby-diapers-are-not-safe/

ČR: Národní Referenční Laboratoř a dezinformace o 5G
Pohľad na vec "z druhej strany"... Vysielače sú predsa absolútne neškodné, pokiaľ Vás neohrievajú...
https://stop5g.cz/nrl-a-dezinformace-o-5g/

"Noví nepriatelia klímy": digitalizácia a mobilná komunikácia
https://www.idea.de/gesellschaft/detail/die-neuen-feinde-des-klimas-digitalisierung-und-mobilfunk-110285.html

Švajčiarska národná rallye "STOP 5G" č. 2, Bundesplatz, Bern, sobota, 21. sept. 2019
https://www.buergerwelle-schweiz.org/themen/strahlung_gesundheit/antennen/nationale_stop_5g_kundgebung_nr._2_bunde.html
https://www.frequencia.ch/

Dánsko: “5G porušuje ľudské práva a právne predpisy v oblasti životného prostredia”
https://ehtrust.org/5g-violates-human-rights-and-environmental-law-states-legal-opinion-out-of-denmark/

Prešovský večerník: Povolí mesto ďalší vysielač?


https://elektrosmog.voxo.eu/video/Presov_vecernik_2019_08.pdf

Profesor Martin L. Pall, PhD:  "5G risk: vedecký pohľad"
Presvedčivý dôkaz o ôsmych rôznych typoch poškodenia zdravia,
spôsobených elektromagnetickými poľami a mechanizmy, ktoré ich vyvolávajú

https://elektrosmog.voxo.eu/video/5G-Risk-The-Scientific-Perspective.pdf

Kam kráčí telekomunikační sítě, Plzeň 2018:
"Vliv záření na lidský organismus a potíže při povolování nových AP v obcích"
Do akej miery má Výskumný ústav spojov kvalifikáciu prezentovať, aký vplyv má žiarenie na ľudský organizmus?...

Kam kráčajú telekomunikačné siete, Senec 2018:
"Vplyv žiarenia na ľudský organizmus a problémy pri povoľovaní nových AP v obciach"
Obzvlášť sa zamerajte na meranie pripravených zdrojov mikrovĺn v posledných minútach na videu... Merajú sa efektívne úrovne (majú najväčší vplyv na ohrev tkaniva), nie špičky, ktoré sú stonásobne intenzívnejšie, najmä pri digitálnej komunikácii!4.9.2019
DOMÁCE AKTUALITY O 5G - SEPTEMBER 2019

• Štátny regulátor oznámil predbežné podmienky rozdeľovania voľných frekvencií na Slovensku. V rámci výberového konania chce regulátor operátorom rozdať voľné frekvencie v pásmach 700 MHz, 1500 MHz. V júli začal proces uvoľňovania 700 MHz pásma, ktoré aktuálne využíva digitálna pozemná TV (DVB-T). Potrvá do polovice roka 2020. Už od budúceho roka ho majú získať práve operátori pre novú technológiu 5G.
https://zive.aktuality.sk/clanok/142160/5g-aukcia-v-sr-stat-chce-zvyhodnit-4-operatora-ci-noveho-hraca-hracom-navrhuje-cely-rad-podmienok/

• V našej požičovni aktuálne ponúkané meracie prístroje Acoustimeter AM10 a Acousticom2 merajú aj signály technológie "5G", až do 8 GHz. Novo obsadené frekvenčné pásma pre 5G sú už v niektorých krajinách v rozsahu 700 MHz a 3.4 - 4.2 GHz. Niektoré frekvenčné pásma, ktoré sa už používajú pre mobilné telefóny 2G a 3G, budú znova použité pre 5G. V súčasnosti budú milimetrové vlny (nad 30 GHz) použité len na lokalizované experimentálne testovanie a podobné účely.

• V niekoľkých obmedzených lokalitách v USA uviedla spoločnosť Verizon na trh svoj vlastný „5G“ variant na frekvencii 28 GHz. V USA sa ešte v tomto roku budú intenzívnejšie zapĺňať aj pásma 2.6 a 3.5 GHz. Bude to však len v centrách niektorých hlavných metropol, do roku 2022 bude bežný občan s mobilným telefónom s podporou 5G zvyčajne prepojený na existujúcu technológiu 4G. Na rozsiahle využitie 5G je potrebných omnoho viac bázových staníc / stožiarov, umiestnených v malých vzdialenostiach od seba, čo môže trvať i niekoľko rokov, kým sa sieť v plnej miere vybuduje.

• Rádiové vlny tzv. "High-band" rozsahu (nad 24 GHz) a "mm-wave" rozsahu (nad 30 GHz) nepenetrujú zeleňou, budovami alebo vozidlami. Nebudú použité ako hlavná 5G mobilná telefónna sieť, ale budú zriadené ako miestne „hotspoty“ v domácnostiach a na otvorených priestranstvách, kde sa predpokladá veľký počet aktívnych používateľov. Napríklad aktuálny produkt „Home 5G“ od spoločnosti Verizon je k dispozícii na niekoľkých miestach v USA, kde je bázová staníca v dosahu niekoľkých stoviek metrov v priamej viditeľnosti pre externú anténu v domácnosti.

• „mm-wave“ 5G sa tiež použije na pripojenie bázových staníc k satelitom. Jednotlivé mobilné telefóny sa k týmto bázovým staniciam budú stále pripájať pomocou frekvencií nižšieho pásma (pod 6 GHz).

• Doposiaľ nie sú realizované, ani dostupné žiadne vedecké štúdie o účinkoch "5G" na bunky živých bytostí. Dôkazy o 2G, 3G a 4G naznačujú, že nepriaznivé účinky 5G budú väčšie ako účinky predchádzajúcich technológií. V prípade obáv o zdravie odporúčame vyhnúť sa nákupom mobilných zariadení, podporujúcich technológiu 5G, pokým nebude k dispozícii dostatočný a dôveryhodný vedecký výskum.

• Súčasne s vývojom novej telekomunikačnej technológie prídu na trh i nové širokopásmové detektory týchto rádiových vĺn. Väčšina z nich zatiaľ nie je ideálna pre širokopásmové vreckové merače (kvôli relatívne nízkej citlivosti a vysokej spotrebe energie). Prvý produkt zameraný na "5G" bude pravdepodobne merať iba signály nad 24 GHz a bude doplnkom už existujúcich meračov. Väčšina mikrovlnného žiarenia, ktorým sme obklopení a ovplyvnení, bude stále emitovaná na nižších frekvenčných pásmach.


1.8.2019
LETNÉ NOVINKY - JÚL/AUGUST 2019

5G NR, mobilná sieť piatej generácie, hoci ju na Slovensku ešte nemáme,  je v súčasnosti už horúco diskutovanou témou. V sekcii Všetko o 5G nájdete aj link na aktuálnu situáciu prevádzky sietí 5G v jednotlivých krajinách a tiež na obsadenosť jednotlivých frekvenčných pásiem.


Europarlament pripúšťa zdravotné riziká 5G
https://stop5g.cz/europarlament-potvrdil-rizika-5g/

Cyprus spustil masívnu kampaň na zvyšovanie povedomia o mobilných telefónoch a žiarení z bezdrôtových zariadení
https://ehtrust.org/cyprus-launches-wireless-radiation-awareness-campaign/

https://elektrosmog.voxo.eu/video/Cyprus-Awareness-Leaflet-Eng-2019.pdf

Medzinárodná klasifikácia chorôb ICD už obsahuje kódy pre účinky na zdravie spôsobené neionizujúcim žiarením
Výsledok rezolúcie EHS 2015 prijatej v Belgicku. Lekári môžu teraz pomocou tohto kódu charakterizovať účinky na zdravie spojené s RFR, ELF, špinavou elektrinou, pozemným prúdom a inými typmi neionizujúceho žiarenia. Lekárska komunita môže teraz pripisovať účinky na zdravie spôsobené neionizujúcim žiarením. Veľké víťazstvo pre vedcov a aktivistov, tiež pre lekárov, právnikov a pacientov!
https://icd.codes/icd10cm/W90

První síť 5G spuštěnou v reálném prostředí Česka má O2
https://computerworld.cz/internet-a-komunikace/prvni-sit-5g-spustenou-v-realnem-prostredi-ceska-ma-o2-55477

Švajčiarsky mainstreamový magazín popisuje prvé zdravotné potiaže z novej mobilnej technológie v Ženeve
"S 5G sa cítime ako krysy..."
https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentons-cobayes

Pravda o 5G:
5G bude prínosom pre priemysel, ale môže zničiť naše zdravie a súkromie

Švajčiarsky operátor Jura pristupuje k technológii 5G s opatrnosťou
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10372486-le-jura-opte-lui-aussi-pour-la-prudence-face-aux-antennes-de-la-5g.html

Vedecká výzva: Zahusťovanie antén pre technológiu 4G / 5G stupňuje zdravotné riziká
https://ehtrust.org/scientific-appeal-4g-5g-antenna-densification-is-escalating-health-risks-a-global-crisis/

Je problém 5G? Alebo je to „zahusťovanie antén“?
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/is-5g-the-problem/

Poisťovňa Swiss Re klasifikuje 5G ako nové „VYSOKÉ“ riziko
https://ehtrust.org/swiss-re-classifies-5g-as-high-risk-in-white-paper/

Nebezpečenstvá rádiofrekvenčného žiarenia

Návrh nových smerníc ICNIRP pre rádiofrekvenčné žiarenie je chybný
https://www.emfacts.com/2019/06/icnirp-draft-on-new-radiofrequency-guidelines-is-flawed-lennart-hardell/

Pozor na 5G!
Nový dokumentárny film od Greater Earth Media, Inc.

Váš mobilný telefón pravdepodobne znižuje počet spermií
https://www.freemalaysiatoday.com/category/leisure/2019/07/29/hello-your-mobile-phone-may-be-reducing-your-sperm-count/

Francúzska agentúra pre zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ANSES vydala novú publikáciu:
Účinky na zdravie spojené s vystavením nízkofrekvenčným elektromagnetickým poliam
https://www.anses.fr/en/content/health-effects-associated-exposure-low-frequency-electromagnetic-fields

Invázia smartfón-zombíkov
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/internet/smombies-gefaehrden-im-strassenverkehr-zunehmend-sich-und-andere_aid-39319059

Elektromagnetické polia a žiarenie: skupina lekárov požaduje uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti
https://www.lespecialiste.be/fr/debats/champs-et-rayonnements-electromagnetiques-un-collectif-de-medecins-demande-l-rsquo-application-du-principe-de-precaution.html

Modré svetlo z obrazoviek je toxické pre oči, varuje francúzska zdravotnícka agentúra
https://ehtrust.org/blue-light-from-screens-is-toxic-to-eyes-warns-french-health-agency/

Informovanie o 5G v Amerike:
New York Times sa zjavne veľkolepo mýli (originál v angl. jazyku)
https://medium.com/swlh/ten-corrections-to-william-j-78094d3c1aee

Elektromagnetické polia: Príručka pre zamestnancov (originál v angl. jazyku)
https://elektrosmog.voxo.eu/video/emfs_training_workbook.pdf