ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 283 / 376258
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

3.1.2018
AKTIVISTI ŽIADAJÚ REGULÁCIU VYSIELAČOV

RTVS odvysielala 2. januára 2018 nasledujúci spravodajský príspevok:


20.12.2017
DECEMBROVÉ AKTUALITY

Nový videodokument o bezdrôtovej technológii:  “Vieš, že Ťa mám rád?”
https://ehtrust.org/new-film-know-love-rosi-gladwell-electromagnetic-technology/

Zdravotnícki a technickí experti varujú pred sviatočným obdarúvaním detí smartfónmi a s nimi spojenými zariadeniami, poukazujúc na riziko expozície rádiovými vlnami
http://www.sbwire.com/press-releases/medical-tech-experts-warn-against-gifting-smartphones-this-holiday-noting-radiation-exposure-risk-906315.htm

+ Varovný leták
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Fact-Sheet-Compilation-Holiday-Alert.pdf

Mobilné telefóny a Wi-Fi spojené s vyššou mierou potratov
Najnovšia štúdia poukazuje na takmer dvojnásobne vyššie riziko u exponovaných žien
http://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Radiation-typical-of-cell-phones-and-Wi-Fi-linked-12436529.php

Bezdrôtové technológie: zdravotné dopady a čo môžeme urobiť pre zmenšenie rizika
https://www.globalresearch.ca/cell-phone-radiation-health-impacts-what-can-we-do-to-increase-safety/5622941

"Mobilné telefóny budú na základných a stredných školách zakázané od septembra 2018"
Francúzske ministerstvo školstva presadilo zákaz používania mobilných telefónov v školách a na ihriskách počínajúc novým školským rokom
http://www.rtl.fr/actu/politique/blanquer-sur-rtl-les-portables-seront-interdits-a-l-ecole-et-au-college-a-la-rentree-2018-7791345944

CBS National News: Kalifornské národné centrum pre výskum rakoviny publikuje po 10 rokoch varovanie ohľadom mobilných telefónov
https://ehtrust.org/california-releases-cell-phone-warnings-first-issued-decade-ago-top-cancer-center/

Prehľad najdôležitejších experimentálnych a epidemiologických štúdií na tému rizík bezdrôtovej komunikácie
https://ehtrust.org/science/top-experimental-epidemiological-studies/

Prehľad medzinárodných postojov voči mobilným telefónom, bezdrôtovej komunikácii a zdravotných rizikách
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/


11.12.2017
AKTUALITY ZO SVETA

Národný ústav environmentálnych zdravotníckych vied USA (NIEHS) aktualizoval v novembri 2017 svoju internetovú stránku s informáciami o mobilných telefónoch

  Na svojej webovej stránke zverejňuje faktografický list, ktorý sumarizuje výsledky dlhodobej štúdie Národného toxikologického programu. Webová stránka NTP uvádza, že NIEHS informoval "federálnych regulačných partnerov FCC a FDA" (Federal Communications Commission a Food and Drug Administration) o výsledkoch výskumu NTP. Štúdie zistili, že vystavenie potkanov a myší elektromagnetickým poliam z mobilných telefónov spôsobuje rakovinu u samcov potkanov. Cieľom malo byť sprístupnenie najnovších informácií pre verejnosť a zabezpečenie včasného informovania o bezpečných spôsoboch používania mobilných telefónov a iných zariadení, využívajúcich rádiofrekvenčné elektromagnetické pole.

  • Národný toxikologický program inicializovala americká organizácia FDA (Food and Drug Administration)
  • Ide o najväčšiu a najkomplexnejšiu štúdiu, ktoré kedy vykonával NTP
  • V štúdii boli potkany a myši vystavené frekvenciám a moduláciám, ktoré sa v súčasnosti používajú v celulárnej komunikácii. Hlodavce boli vystavené 10-minútovým expozíciám a 10-minútovým pauzám, ktoré tvorili celkový dobu expozície 9 hodín denne in vitro až do 2 rokov života.
  • NTP zistil výskyt nádorov v mozgu a srdci u samcov potkanov a myší. Štúdie na myšiach pokračujú.
  • NTP poskytol tieto zistenia svojim federálnym regulačným partnerom, aby im umožnila získať najnovšie informácie o zdravotných pokynoch týkajúcich sa bezpečných spôsobov používania mobilných telefónov a iných rádiofrekvenčných zariadení.
  • Predchádzajúce štúdie založené na pozorovaní ľudského genómu a údaje zozbierané v predchádzajúcich rozsiahlych štúdiách uskutočnených v populácií našli čiastkové dôkazy o zvýšenej rizikovej situácii vo výskyte mutácii DNA, spôsobených používaním mobilných telefónov.
  • Internetová stránka FDA poskytuje niekoľko rád pre užívateľov mobilných komunikačných zariadení na minimalizáciu expozície, vrátane minimalizácie expozičnej doby a použitím režimu hlasitého hovoru alebo náhlavnej súpravy pre zväčšenie vzdialenosti medzi hlavou a mobilným telefónom.

Zdroj: https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones, https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf


Dvojročné hodnotenie genotoxicity rádiofrekvenčného žiarenia (RF) mobilného telefónu u potkanov Sprague-Dawley a myší B6C3F1. Toxikologické listy. 280 (dodatok 1): S31. 20 októbra 2017

   Epidemiologické údaje týkajúce sa možných účinkov expozície na rádiofrekvenčné polia (RF) na zdravie sú v rozpore. Z tohto dôvodu poskytujú dobre navrhnuté a kontrolované štúdie s prediktívnymi modelmi na laboratórnych zvieratách najlepšiu perspektívnu príležitosť na identifikáciu účinkov expozície rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

Národný toxikologický program USA (NTP) je zameraný na identifikáciu a charakterizáciu účinkov akútnej, subchronickej a chronickej expozície netermálnych hladín RF u potkanov Sprague-Dawley a myší B6C3F1.

Päťdňové pilotné štúdie boli vykonané na identifikáciu maximálnych špecifických pomerov absorpcie energie v tkanivách (SAR), ktorým môžu byť vystavené mladistvé, dospelé a tehotné hlodavce bez efektu zvýšenia telesnej teploty o viac ako 1,0°C.

Následné subchronické (desaťtýždňové) štúdie toxicity neidentifikovali žiadne toxikologicky významné účinky netermickej RF na prežitie, telesnú hmotnosť, klinické príznaky, hematológiu alebo makro či mikroskopickú patológiu.

Následne boli vykonané dvojročné štúdie, aby sa určilo, či expozícia voči netermálnym hladinám RF zvyšuje výskyt neoplázie v akomkoľvek mieste. Samce potkanov vystavených RF preukázali signifikantne zvýšený výskyt gliómu (nádoru mozgového tkaniva) a schwannómu (nádoru srdcového tkaniva); tieto zvýšenia však neboli rovnomerne pozorované u oboch pohlaví potkanov alebo myší.

V niektorých epidemiologických štúdiách boli identifikované gliómy a schwannomy ako možné neoplazmy indukované RF. Berúc do úvahy a) konfliktné výsledky RF epidemiologických štúdií a b) nedostatok všeobecne akceptovaných biofyzikálnych alebo molekulárnych mechanizmov, prostredníctvom ktorých RF môže indukovať alebo podporovať neopláziu, údaje z biologických testov na zvieratách zohrávajú ústrednú úlohu v "dôkazoch" o možných zdravotných účinkoch expozície rádiofrekvenčnému žiareniu.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378427417303120?via%3Dihub


10.12.2017
ĎALŠÍ SLOVENSKÝ OPERÁTOR SPUSTIL SIEŤ PRE INTERNET VECÍ

  Prvú komerčne prevádzkovanú vlastnú sieť pre internet vecí (IoT) v licencovanom pásme - teda v pásme, ktoré nevyužíva verejné frekvencie, spustil jeden z mobilných operátorov. Ide o tzv. narrowband IoT (NB-IoT) - sieť využíva frekvencie vo vnútri LTE (4G) spektra 800 MHz, príp. nevyužité postranné pásma. Výkonom sú jednotlivé zariadenia podobné bežnému LTE klientovi (mobilný telefón/modem). Môže ísť však o 10-násobne vyšší výkon zariadení, než je tomu u konkurencie. Viac sa o sieti môžete dozvedieť napr. na tomto linku: https://www.posam.sk/wp-content/uploads/2017/10/NB-IoT-nova-siet-pre-internet-veci.pdf

Technické parametre:

Downlink rýchlosť 250 kbit/s
Uplink rýchlosť 250 / 20 kbit/s
Latencia 1.6 - 10 s
Počet antén 1
Šírka pásma 180 kHz
Výkon zariadenia 20 / 23 dBm (100 / 200 mW)

8.12.2017
MODELY EXPOZÍCIE Z Wi-Fi TABLETU A NOTEBOOKU U DETÍ

NOVÁ ŠTÚDIA DOKAZUJE, ŽE MOZGY DETÍ A BATOLIAT ABSORBUJÚ VIAC MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA NEŽ MOZGY DOSPELÝCH JEDINCOV

  V novo publikovanej štúdii IEEE Access experti v oblasti modelovania mobilných telefónov odhalili, že batoľatá dostanú oveľa väčšiu dávku mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov, ako predpokladali predchádzajúce výskumné modely. Maximálne hodnoty SAR, merané v tkanivách hlavy malých detí boli až o 78% vyššie ako hodnoty SAR namerané na modeli pre dospelých. Výskumní pracovníci v oblasti informačných technológií vyzývajú na sprísnenie limitov vyžarovania mobilných telefónov, aby zohľadňovali expozície malých detí, pričom zopakovali odporúčania Americkej Pediatrickej Akadémie, aby sa predpisy používania mobilných telefónov zamerali na ochranu detí.

 

"Deti nie sú malí dospelí. Tento výskum zdôrazňuje dlhodobo dokumentované dôkazy o tom, že radiačné testy mobilných telefónov sú zastarané a neadekvátne na to, aby správne vyhodnotili radiačné expozície detí", uviedol spoluautor štúdie Aly Cohen v nedávno publikovanom časopise Integrative Environmental Medicine.

"Smartfóny by sa nemali dostať do rúk detí a už vôbec nie ku hlave" upozornil profesor Om Gandhi z Univerzity v Utahu. "Ak vezmeme do úvahy túto štúdiu vo svetle výsledkov testov, ktoré boli nedávno publikované francúzskou vládou, ktorá zistila, že väčšina mobilných telefónov prekročila regulačné limity pre expozície počas testovaní na tele, môžeme potom očakávať, že úrovne žiarenia v detskom mozgu prekračujú regulačné obmedzenia omnoho viac", uviedla Dr. Devra Davis, prezidentka a zakladateľka spoločnosti Environmetal Health Trust.

"Mnohí rodičia držia mobilný telefón až pri hlave ich dieťaťa, aby počuli rodičov a starých rodičov. Mobilné telefóny sú umiestňované v postieľkach, kde reprodukujú hudbu a rozprávky", uviedla Theodora Scarato, výkonná riaditeľka Environmental Health Trust.

Zdroj: Mohammed B, Jin J, Abbosh A, Bialkowski K, Manoufali M, Crozier S. Vyhodnotenie expozície elektromagnetických polí z mobilných telefónov u detí s využitím modelov hlavy založených na veku s dielektrickými vlastnosťami závislými od veku. PP (99). 2017


  Agentúra Environmental Health Trust vytvorila niekoľko dokumentačných simulácií penetrácie elektromagnetického poľa z bezdrôtových zariadení. Simulácie boli vykonané na sofistikovanom počítačovom systéme, ktorý v súčasnosti používa americká Food and Drug Administration (FDA) na evaluáciu zdravotníckych pomôcok. FDTD algoritmus modeluje rôzne tkanivá v mozgu a tele do kociek o veľkosti jedného milimetra. Simulácie sú tak anatomicky správne a berú do úvahy rôzne tkanivá v tele, kožu, kosti a vnútorné orgány.

Sed s Wi-Fi notebookom v lone (muž, 34 r.)

Wi-Fi tablet vo výške očí (6 r. dieťa)

Mobilný telefón tesne pri hlave (dospelý, 6 r. dieťa)