ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 129 / 531509
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

29.6.2018
5G NEWSFLASH A AKTUALITY ZO SVETA

Vplyv limitných expozičných úrovní elektromagnetických polí (ICNIRP) na zavedenie siete 5G
  Predurčené pásmo 28 GHz pre technológiu 5G bude výrazne lokalizované, pretože signál bude len ťažko penetrovať bežné stavebné materiály. V súčasnosti nie je známe načasovanie vývoja, ani zavedenia tejto technológie. Na základe prezentácie Christera Törnevika z inštitútu EMF & Health Ericsson v Štokholme, ktorá bola publikovaná na seminári ITU o 5G, EMF & Health vo Varšave, je však dobre vidno hranice pre dodržiavanie súčasných legislatívne prijatých limitov expozície. Implementácia 5G bude oveľa zložitejšia v krajinách s prísnejšími smernicami, než poskytuje ICNIRP.

Prezentáciu nájdete aj na tejto linke:
http://elektrosmog.voxo.eu/video/5G-Ericsson.pdf

Obrázky na strane 8 a 9 sú veľmi ilustratívne a znázorňujú distribúciu rádiofrekvenčného žiarenia.
Upozorňujeme, že tieto obrázky sú chránené autorským právom.

  Z prezentácie možno konštatovať, že v krajinách s obmedzeniami úrovní expozície EMP nižšími, než udáva medzinárodná vedecká smernica ICNIRP, bude rozširovanie sietí 5G markantným problémom. Situácia bude ešte horšia, pokiaľ sa uplatní podstatne prísnejšia smernica Bioinitiative 30-60 μW/m² (www.bioinitiative.org). Táto technológia výrazne zvýši expozície rádiofrekvenčnému žiareniu v životnom prostredí a mala by byť zakázaná, kým sa neukončí výskum dopadov expozície a dôsledky pre ľudské zdravie a životné prostredie – pozri Výzva pre moratórium 5G (www.5gappeal.eu).

Celovečerný film Generation Zapped dostupný na DVD od 10.júla
  Za menej ako jednu generáciu sa stali mobilné telefóny a internet úžasnou revolúciou prakticky vo všetkých aspektoch nášho života, transformujúc našu prácu, spoločenský život a komunikáciu. Ale aké sú zdravotné následky tohto neviditeľného pohodlia? Generation Zapped skúma nebezpečenstvo každodennej expozície bezdrôtovým technológiám - vrátane devastačných účinkov od neplodnosti po nádorové ochorenia - a navrhuje spôsoby na zníženie nadmernej expozície.

Nižšie si môžete pozrieť zopár ukážok z filmu

Rakovina prsníka

Wi-Fi na školách

Základňové stanice mobilnej siete

Smart technológie

WHO a klasifikácia karcinogénov

Smerom k 5G - Potenciálne účinky na zdravie
  Rozširovanie rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) stúpa a účinky na zdravie sa stále skúmajú. RF-EMP podporuje oxidačný stres, stav spojený s prekarcinózou, niekoľko akútnych a chronických ochorení a vaskulárnu homeostázu. Hoci sú niektoré dôkazy stále kontroverzné, WHO IARC klasifikovala RF-EMP ako "možný ľudský karcinogén" a najnovšie štúdie naznačujú reprodukčné, metabolické a neurologické účinky RF-EMP, ktoré sú dokonca schopné zmeniť bakteriálnu rezistenciu voči antibiotikám. V tomto vyvíjajúcom sa scenári, kde sa biologické účinky komunikačných systémov 5G len sotva skúmajú, bol spustený medzinárodný akčný plán pre rozvoj sietí 5G, s blížiacim sa prírastkom zariadení a hustoty malých buniek a s budúcim použitím milimetrových vĺn (MMW). Predbežné pozorovania ukázali, že MMW zvyšuje teplotu kože, mení expresie génov, podporuje bunkovú proliferáciu a syntézu proteínov spojených s oxidačným stresom, zápalovými a metabolickými procesmi, môže spôsobiť poškodenie očí a ovplyvňovať nervovo-svalovú dynamiku. Sú potrebné ďalšie štúdie na lepšie a nezávislejšie preskúmanie účinkov RF-EMP na zdravie vo všeobecnosti a najmä MMW. Dostupné zistenia sa však javia na preukázanie existencie biomedicínskych účinkov, pre uplatnenie zásad prevencie, definovanie exponovaných potenciálne zraniteľných subjektov a revízie existujúcich limitov ako dostatočné.
http://elektrosmog.voxo.eu/video/Towards%205G%20-%20Potential%20Health%20Effects.pdf

Expert v oblasti nádorových ochorení vyzýva WHO, aby rozpoznala elektrohypersenzibilitu

Waldorfské školy na čele bezpečných technológií na školách: Wi-Fi odstránené
https://ehtrust.org/waldorf-schools-on-the-forefront-of-safe-technology-in-schools-wi-fi-removed/

Nová štúdia: Rádiofrekvenčné žiarenie z mobilného telefónu by mohlo zhoršiť národorové ochorenia hlavy a krku
https://ehtrust.org/new-study-cell-phone-radiofrequency-radiation-could-enhance-head-and-neck-cancer/

Simon Cowell z X-factor tvrdí, že už 10 mesiacov nepoužíva mobilný telefón. Cíti sa šťastnejší
https://www.theguardian.com/media/2018/jun/03/simon-cowell-says-giving-up-mobile-phone-has-made-him-happier