ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 128 / 531508
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

27.7.2018
HORÚCE LETNÉ AKTUALITY

Záver švajčiarskej štúdie: Expozícia elektromagnetickým poliam zo smartfónov a mobilných telefónov narúša mozgovú výkonnosť tínedžerov
https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/article/968663/studie-jugendlichen-handy-strahlen-funken-hirn-dazwischen.html

"Náhoda" nevysvetľuje nárast výskytu rakoviny u mladistvých a dospievajúcich
Štátne orgány odporúčajú znížiť vystavovanie sa žiareniu bezdrôtových technológií
https://www.thriveglobal.com/stories/36755-bad-luck-cannot-explain-more-cancers-in-young-adults-and-teens

Nepohodlná pravda o mobilných telefónoch a nádorových ochoreniach
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/14/mobile-phones-cancer-inconvenient-truths

Incidencia smrteľných nádorov mozgu v Anglicku sa v rokoch 1995 až 2015 zdvojnásobila
https://www.powerwatch.org.uk/news/20180709-glioma-increase-paper.asp

Databáza vedeckých materiálov a štúdií týkajúcich sa elektromagnetických polí
Veľký vyhľadávací nástroj - stačí zadať časť slova, napr. “phone”
https://www.powerwatch.org.uk/science/science-db.asp

Verejne známi elektro-senzitívni jedinci sú len špičkou ľadovca
https://www.buergerwelle.de/de/themen/politik/die_%C3%B6ffentlich_bekannten_elektrosensibl.html

Pre závislosť na mobilnom telefóne by 10% ľudí obetovalo svoj prst!
23% by akceptovalo stratu jedného z piatich zmyslov len aby sa nemuselo vzdať obľúbenej hračky…
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10690214-handy-sucht-10-prozent-finger-opfern

RT News: Mobilné telefóny sú veľké zdravotné riziko

CBS17 News: “5G small cells” vysielače prichádzajú do Raleigh v Severnej Karolíne, USA

Environmental Health Trust žiada FCC o pozastavenie "nezákonného schváľovania infraštruktúry 5G"
https://ehtrust.org/environmental-health-trust-files-request-to-fcc-to-suspend-unlawful-approval-of-5g-infrastructure/

Poisťovne: Riziká následkov používania bezdrôtových technológií si nepoistíte
  Londýnska Lloyd's, jedna z popredných poisťovní, odmieta pokryť akékoľvek poistné nároky z dôvodu zlého zdravotného stavu, spôsobené bezdrôtovou technológiou v akejkoľvek jej forme. Investori sú zatiaľ ochotní investovať do spoločností, ktoré predávajú výrobky, o ktorých sa vie, že môžu vážne poškodiť zdravie. A spotrebitelia naďalej používajú tieto výrobky stále vo väčšej miere. Kedy táto bublina praskne?

  Technológia 5G môže poskytnúť konečný dôkaz o tom, že mobilné telefóny a bezdrôtové technológie sú najväčšou pohromou pre zdravie ľudstva. Nikto však nebude niesť zodpovednosť a nebude k dispozícii žiadna kompenzácia. Britský denník The Guardian uviedol, že odvetvie telekomunikačných technológií úmyselne zavádzalo verejnosť, pokiaľ tvrdilo, že neexistuje dôkaz o vzťahu mobilných telefónov a nádorovými ochoreniami. Vedúci predstavitelia telekomunikačného bezdrôtového priemyslu klamali po tom, čo ich vedci varovali pred nebezpečenstvami, najmä u detí. Zástupca poisťovne Lloyd's 18. februára 2015 uviedol: "Vylúčením elektromagnetických polí zo všeobecného poistenia rozumieme vylúčenie krytia ochorení spôsobených nepretržitým dlhodobým neionizujúcim žiarením, t. j. používaním mobilných telefónov." Spoločnosť Lloyd's vylučuje akúkoľvek kompenzácie za nároky "priamo alebo nepriamo vzniknuté z elektromagnetických polí, elektromagnetického žiarenia, elektromagnetizmu, rádiových vĺn alebo šumu, ktoré vznikli alebo prispeli k nim." Sem patria aj inteligentné meradlá (smart-metre), Wi-Fi v školách, kanceláriách a domovoch a ďalšie bezdrôtovo pripojiteľné zariadenia. Telekomunikačné spoločnosti informovali investorov, že môžu čeliť novým formám právnych krokov za používateľov zariadení, pokiaľ výskum nakoniec potvrdí tieto nepoistiteľné prepojenia medzi bezdrôtovými produktmi a zdravotnými následkami, akými sú napríklad nádorové ochorenia.

  Minulý rok v Taliansku súd priznal náhradu škody postihnutému pre používanie mobilného telefónu v súvislosti s prácou, čo mu spôsobilo nádor na mozgu. V Spojených štátoch momentálne evidujú 13 žalôb o náhradu škôd z ožiarenia mobilnými telefónmi, ktoré viedli k nádorom na  mozgu. Medzi 46 obžalovanými sú zvučné mená ako Motorola, Nokia, AT&T, Bell Atlantic, Cellular One, Cingular Wireless, SBC Communications, Verizon, Vodafone, IEEE, ANSI, CTIA a FCC.