ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 220 / 553404
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

12.10.2018
AKTUALITY Z OKTÓBRA 2018

Čo dnes vieme o vplyve mikrovlnného žiarenia na ľudské zdravie
Videoprezentácia

Vedci zverejnili závery, že žiarenie mobilného telefónu môže spôsobiť onkologické ochorenia, na základe aktualizovaného zhromažďovania dôkazov z oblasti výskumu
https://ehtrust.org/new-review-paper-scientists-publish-that-mobile-phone-radiation-can-cause-cancer-based-on-updated-accumulation-of-research-evidence/

Poprední predstavitelia vedeckej komunity naliehajú na novelizáciu emisných rizík rádiofrekvenčného žiarenia
https://ehtrust.org/leading-scientists-urge-upgrading-rfr-emission-risks/

Kritika medzinárodnej komisie pre zamietnutie sprísnenia limitov expozície z mobilných telefónov
https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-international-commissions-refusal-to-strengthen-cell-phone-radiation-exposure-guidelines/

Okrúhly stôl 2018: Zdravie v budovách
https://ehtrust.org/national-institutes-of-health-health-in-buildings-conference-2018-electromagnetic-radiation-panel/