ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 186 / 544145
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

5.12.2018
DECEMBROVÉ NOVINKY

III. Medzinárodné fórum ochrany pred elektromagnetickým znečistením životného prostredia
Krakov, Poľsko 2018

Prednáška Dr. Fiorelly Belpoggi PhD. na tému "Karcinogénny efekt emisií vysielačov základňových staníc v životnom prostredí
Najnovšie výsledky štúdií in vivo"

https://ehtrust.org/fiorella-belpoggi-phd-ramazzini-institute-carcinogenic-effect-of-base-station-environmental-emissions-the-latest-results-of-in-vivo-studies/

"Jasné dôkazy o karcinogenite" zo žiarenia, ktoré používajú mobilné telefóny:
Národný toxikologický program USA uverejňuje záverečnú správu o štúdii na zvieratách
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-from-cell-phone-radiation-u-s-national-toxicology-program-releases-final-report-on-animal-study/

Medzinárodný onkologický žurnál: "Jasné dôkazy o tom, že rádiofrekvenčné žiarenie je mnohomiestny karcinogén"
https://ehtrust.org/clear-evidence-that-radiofrequency-radiation-is-a-multi%E2%80%91site-carcinogen-hardell-and-carlberg-publish-ntp-commentary/

Yalská Univerzita a Ministerstvo zdravotníctva v štáte Connecticut deklarujú, že používanie mobilného telefónu je spojené s rakovinou štítnej žľazy
https://www.saferemr.com/2014/07/is-mobile-phone-use-contributing-to.html

Analýza: Termálne a ne-termálne účinky neionizujúceho žiarenia nízkej intenzity na zdravie
https://elektrosmog.voxo.eu/video/2018%20Belpomme%20thermal%20and%20non-thermal%20health%20effects.pdf

Pri 5G nepôjde iba o rýchlosti. Na Slovensko príde o pár rokov
https://zive.azet.sk/clanok/136209/pri-5g-nepojde-iba-o-rychlosti-na-slovensko-pride-o-par-rokov/

Telekom: 4G s 877 Mbit/s, zatiaľ v bratislavskej Petržalke
Opäť sa zahustili frekvenčné pásma a zväčšila expozícia zo základňových staníc...
Situácia nasvedčuje tomu, že Telekom využíva pre svoje LTE časť frekvencií O2 v pásmach 1800 MHz a 2100 MHz

https://zive.azet.sk/clanok/136014/telekom-4g-s-877-mbit-s-v-prvej-mestskej-casti/

 

Bojíte sa žiarenia z telefónov? Pozrite si, ako fungujú. Nová (dez)informačná kampaň?
Nemecký Spolkový úrad na ochranu pred žiarením (BfS) vydal zaujímavú brožúru pre všeobecnú informovanosť o používaní mobilných telefónov. Preložil ho Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Obsah je však na mnohých miestach mierne zavádzajúci až nepravdivý. Dovolili sme si okomentovať túto brožúru tak, aby vyjadrenia boli kompletné a pravdivé. Na tomto linku nájdete upravenú verziu.
https://elektrosmog.voxo.eu/video/mobilne-radiokomunikacie-informacna-kampan-opravena.pdf
https://zive.azet.sk/clanok/136082/bojite-sa-ziarenia-z-telefonov-pozrite-si-ako-funguju/