ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
10 online • návštevy: 303 / 574418
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

14.3.2019
MARCOVÉ AKTUALITY ZO SVETA

Nesprávne informácie o mobilných telefónoch a riziku vzniku nádorov mozgu, zverejnené vo švédskom denníku
https://www.emfacts.com/2019/01/incorrect-information-about-wireless-phones-and-the-risk-for-brain-tumours-in-a-swedish-newspaper/

Nepodložený argument voči opatrnosti
Hlboký ponor do švédskeho onkologického registra
https://microwavenews.com/news-center/precarious-case-against-precaution

Spor nad možnými dôsledkami z expozície mobilného telefónu
https://microwavenews.com/short-takes-archive/row-over-review

Odpor voči bázovým staniciam mobilných sietí rastie
https://www.rtl.de/cms/gemeindetag-widerstand-gegen-mobilfunk-stationen-waechst-4302028.html

Metódy ochrany a výrobky proti expozícii elektromagnetickým poliam: ochrana verzus riziko
http://www.buergerwelle.de/assets/files/panagopoulos_chrousos_2019_STOTEN.pdf

Účinky mobilných telefónov na deti
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDc5OTI0NDEwMDg4NDc3MTI3MDABbGFxNjhQUWpDQUFKATAuMQEBdjI

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDc5OTI0NDEwMDg4NDc3MTI3MDABbGFxNjhQUWpDQUFKATAuMgEBdjI

5G: “neznáme žiarenie”
https://www.sn.at/leben/gesundheit/die-unbekannte-strahlung-64943956

5G: licencovaná technológia na zabíjanie hmyzu

5G: aktivisti a nelegálne triky operátora
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/5g-antennen-durch-die-hintertuer-elektrosmog-gegner-sehen-illegale-tricks-der-betreiber-134187788

5G: "Spustenie desiatok miliónov 5G antén bez jediného biologického testu bezpečnosti je tá najhlúpejšia myšlienka v histórii ľudstva"
https://www.sott.net/article/407657-5G-technology-is-the-stupidest-idea-in-the-history-of-the-world-says-Washington-State-science-prof

DVD film: Zdravotné účinky žiarenia mobilného telefónu - súhrn faktov
https://www.buergerwelle.de/de/themen/wissenschaft/dvd_die_gesundheitliche_wirkung_der_mobi.html