ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 292 / 591666
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

10.5.2019
ZAHRANIČNÉ AKTUALITY - MÁJ 2019

Nová štúdia: Mobilné telefóny prekračujú bezpečnostné limity, pokiaľ sa dotýkajú tela
https://ehtrust.org/new-study-cell-phones-exceed-safety-limits-when-phones-touch-the-body/

Vláda a bezdrôtový priemysel stále podporujú a živia vedecké podvody
https://trendsresearch.com/stories/the-government-5gwireless-industry-perpetuate-scientific-fraud,6377

Vedecká štúdia: Porovnanie poškodenia DNA vyvolaného mobilným telefónom a inými druhmi elektromagnetických polí
https://elektrosmog.voxo.eu/video/Panagopoulos-2019-Mut-Res-Rev.pdf

Zdravotné riziko? Tisíce protestov proti 5G!
https://www.krone.at/1896976

5G: Domino sa začína rúcať
https://takebackyourpower.net/5g-the-dominoes-are-starting-to-fall/

Medzinárodné akcie na zastavenie a oneskorenie 5G
https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/

Harvardský vedec: 5G a jeho "small cells" ohrozujú verejné zdravie
https://ehtrust.org/5g-and-its-small-cell-towers-threaten-public-health-harvard-phd-scientist/

Stojí 5G za riziká?
https://www.counterpunch.org/2019/05/03/is-5g-worth-the-risks/