ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
11 online • návštevy: 300 / 617642
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

1.8.2019
LETNÉ NOVINKY - JÚL/AUGUST 2019

5G NR, mobilná sieť piatej generácie, hoci ju na Slovensku ešte nemáme,  je v súčasnosti už horúco diskutovanou témou. V sekcii Všetko o 5G nájdete aj link na aktuálnu situáciu prevádzky sietí 5G v jednotlivých krajinách a tiež na obsadenosť jednotlivých frekvenčných pásiem.


Europarlament pripúšťa zdravotné riziká 5G
https://stop5g.cz/europarlament-potvrdil-rizika-5g/

Cyprus spustil masívnu kampaň na zvyšovanie povedomia o mobilných telefónoch a žiarení z bezdrôtových zariadení
https://ehtrust.org/cyprus-launches-wireless-radiation-awareness-campaign/

https://elektrosmog.voxo.eu/video/Cyprus-Awareness-Leaflet-Eng-2019.pdf

Medzinárodná klasifikácia chorôb ICD už obsahuje kódy pre účinky na zdravie spôsobené neionizujúcim žiarením
Výsledok rezolúcie EHS 2015 prijatej v Belgicku. Lekári môžu teraz pomocou tohto kódu charakterizovať účinky na zdravie spojené s RFR, ELF, špinavou elektrinou, pozemným prúdom a inými typmi neionizujúceho žiarenia. Lekárska komunita môže teraz pripisovať účinky na zdravie spôsobené neionizujúcim žiarením. Veľké víťazstvo pre vedcov a aktivistov, tiež pre lekárov, právnikov a pacientov!
https://icd.codes/icd10cm/W90

První síť 5G spuštěnou v reálném prostředí Česka má O2
https://computerworld.cz/internet-a-komunikace/prvni-sit-5g-spustenou-v-realnem-prostredi-ceska-ma-o2-55477

Švajčiarsky mainstreamový magazín popisuje prvé zdravotné potiaže z novej mobilnej technológie v Ženeve
"S 5G sa cítime ako krysy..."
https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentons-cobayes

Pravda o 5G:
5G bude prínosom pre priemysel, ale môže zničiť naše zdravie a súkromie

Švajčiarsky operátor Jura pristupuje k technológii 5G s opatrnosťou
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10372486-le-jura-opte-lui-aussi-pour-la-prudence-face-aux-antennes-de-la-5g.html

Vedecká výzva: Zahusťovanie antén pre technológiu 4G / 5G stupňuje zdravotné riziká
https://ehtrust.org/scientific-appeal-4g-5g-antenna-densification-is-escalating-health-risks-a-global-crisis/

Je problém 5G? Alebo je to „zahusťovanie antén“?
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/is-5g-the-problem/

Poisťovňa Swiss Re klasifikuje 5G ako nové „VYSOKÉ“ riziko
https://ehtrust.org/swiss-re-classifies-5g-as-high-risk-in-white-paper/

Nebezpečenstvá rádiofrekvenčného žiarenia

Návrh nových smerníc ICNIRP pre rádiofrekvenčné žiarenie je chybný
https://www.emfacts.com/2019/06/icnirp-draft-on-new-radiofrequency-guidelines-is-flawed-lennart-hardell/

Pozor na 5G!
Nový dokumentárny film od Greater Earth Media, Inc.

Váš mobilný telefón pravdepodobne znižuje počet spermií
https://www.freemalaysiatoday.com/category/leisure/2019/07/29/hello-your-mobile-phone-may-be-reducing-your-sperm-count/

Francúzska agentúra pre zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ANSES vydala novú publikáciu:
Účinky na zdravie spojené s vystavením nízkofrekvenčným elektromagnetickým poliam
https://www.anses.fr/en/content/health-effects-associated-exposure-low-frequency-electromagnetic-fields

Invázia smartfón-zombíkov
https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-spezial/internet/smombies-gefaehrden-im-strassenverkehr-zunehmend-sich-und-andere_aid-39319059

Elektromagnetické polia a žiarenie: skupina lekárov požaduje uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti
https://www.lespecialiste.be/fr/debats/champs-et-rayonnements-electromagnetiques-un-collectif-de-medecins-demande-l-rsquo-application-du-principe-de-precaution.html

Modré svetlo z obrazoviek je toxické pre oči, varuje francúzska zdravotnícka agentúra
https://ehtrust.org/blue-light-from-screens-is-toxic-to-eyes-warns-french-health-agency/

Informovanie o 5G v Amerike:
New York Times sa zjavne veľkolepo mýli (originál v angl. jazyku)
https://medium.com/swlh/ten-corrections-to-william-j-78094d3c1aee

Elektromagnetické polia: Príručka pre zamestnancov (originál v angl. jazyku)
https://elektrosmog.voxo.eu/video/emfs_training_workbook.pdf