ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
2 online • návštevy: 262 / 593522
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

4.9.2019
DOMÁCE AKTUALITY O 5G - SEPTEMBER 2019

• Štátny regulátor oznámil predbežné podmienky rozdeľovania voľných frekvencií na Slovensku. V rámci výberového konania chce regulátor operátorom rozdať voľné frekvencie v pásmach 700 MHz, 1500 MHz. V júli začal proces uvoľňovania 700 MHz pásma, ktoré aktuálne využíva digitálna pozemná TV (DVB-T). Potrvá do polovice roka 2020. Už od budúceho roka ho majú získať práve operátori pre novú technológiu 5G.
https://zive.aktuality.sk/clanok/142160/5g-aukcia-v-sr-stat-chce-zvyhodnit-4-operatora-ci-noveho-hraca-hracom-navrhuje-cely-rad-podmienok/

• V našej požičovni aktuálne ponúkané meracie prístroje Acoustimeter AM10 a Acousticom2 merajú aj signály technológie "5G", až do 8 GHz. Novo obsadené frekvenčné pásma pre 5G sú už v niektorých krajinách v rozsahu 700 MHz a 3.4 - 4.2 GHz. Niektoré frekvenčné pásma, ktoré sa už používajú pre mobilné telefóny 2G a 3G, budú znova použité pre 5G. V súčasnosti budú milimetrové vlny (nad 30 GHz) použité len na lokalizované experimentálne testovanie a podobné účely.

• V niekoľkých obmedzených lokalitách v USA uviedla spoločnosť Verizon na trh svoj vlastný „5G“ variant na frekvencii 28 GHz. V USA sa ešte v tomto roku budú intenzívnejšie zapĺňať aj pásma 2.6 a 3.5 GHz. Bude to však len v centrách niektorých hlavných metropol, do roku 2022 bude bežný občan s mobilným telefónom s podporou 5G zvyčajne prepojený na existujúcu technológiu 4G. Na rozsiahle využitie 5G je potrebných omnoho viac bázových staníc / stožiarov, umiestnených v malých vzdialenostiach od seba, čo môže trvať i niekoľko rokov, kým sa sieť v plnej miere vybuduje.

• Rádiové vlny tzv. "High-band" rozsahu (nad 24 GHz) a "mm-wave" rozsahu (nad 30 GHz) nepenetrujú zeleňou, budovami alebo vozidlami. Nebudú použité ako hlavná 5G mobilná telefónna sieť, ale budú zriadené ako miestne „hotspoty“ v domácnostiach a na otvorených priestranstvách, kde sa predpokladá veľký počet aktívnych používateľov. Napríklad aktuálny produkt „Home 5G“ od spoločnosti Verizon je k dispozícii na niekoľkých miestach v USA, kde je bázová staníca v dosahu niekoľkých stoviek metrov v priamej viditeľnosti pre externú anténu v domácnosti.

• „mm-wave“ 5G sa tiež použije na pripojenie bázových staníc k satelitom. Jednotlivé mobilné telefóny sa k týmto bázovým staniciam budú stále pripájať pomocou frekvencií nižšieho pásma (pod 6 GHz).

• Doposiaľ nie sú realizované, ani dostupné žiadne vedecké štúdie o účinkoch "5G" na bunky živých bytostí. Dôkazy o 2G, 3G a 4G naznačujú, že nepriaznivé účinky 5G budú väčšie ako účinky predchádzajúcich technológií. V prípade obáv o zdravie odporúčame vyhnúť sa nákupom mobilných zariadení, podporujúcich technológiu 5G, pokým nebude k dispozícii dostatočný a dôveryhodný vedecký výskum.

• Súčasne s vývojom novej telekomunikačnej technológie prídu na trh i nové širokopásmové detektory týchto rádiových vĺn. Väčšina z nich zatiaľ nie je ideálna pre širokopásmové vreckové merače (kvôli relatívne nízkej citlivosti a vysokej spotrebe energie). Prvý produkt zameraný na "5G" bude pravdepodobne merať iba signály nad 24 GHz a bude doplnkom už existujúcich meračov. Väčšina mikrovlnného žiarenia, ktorým sme obklopení a ovplyvnení, bude stále emitovaná na nižších frekvenčných pásmach.