ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 231 / 631225
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

10.10.2019
AKTUALITY - OKTÓBER 2019

Obec Zlatník: vysielač stojí
TV Markíza odvysielala 24. septembra príspevok o úspešnom konci sporu o umiestnení základňovej stanice

Najnovšie stanovisko Národného toxikologického programu USA (tiež k novým technológiám 5G)
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/topics/cellphones/index.html

Bude 5G škodlivé pre ľudí? Čo si myslia odborníci a operátori
Online magazín o vede a technike Živé sk robil prieskum u nekompetentných
https://zive.aktuality.sk/clanok/142776/5G-skodlivost-zdravie-ziarenie/

Bývalý prezident spoločnosti Microsoft Canada, Frank Clegg:
O bezpečnosti a bezdrôtových technológiách 5G
Bývalý prezident zverejnil informačné video s informáciami o zdravotných a bezpečnostných rizikách 5G a bezdrôtových technológií. Video načrtáva najaktuálnejší výskum a údaje o bezdrôtových technológiách, ich dôsledkoch a možných dopadoch na ľudské zdravie. Vyzýva tiež tvorcov politiky a priemysel, aby preskúmali dosiahnuteľnejšie bezpečnejšie riešenia, ktoré nám umožnia zachovať všetky výhody našej technológie, ale bezpečne. Frank sa pripojí k stovkám vedcov, odborníkov a zdravotníckych odborníkov z celého sveta a osloví svetové zdravotnícke organizácie, tvorcov politiky a vlády, ktorí požadujú ďalšie štúdie a bezpečnejšie technologické výrobky, postupy a politiku na všetkých úrovniach.

NTP začína študovať mechanizmy pôsobenia RF
Americký Národný toxikologický program (NTP) po štúdiách na potkanoch a jasne odhalenej karcinogenite má v programe zamerať sa na mechanizmy pôsobenia RF na zlomy v DNA, oxidačný stres a génovú expresiu
https://microwavenews.com/news-center/ntp-turns-search-mechanisms

Environmentálne rádiofrekvenčné žiarenie v Starom meste v Štokholme (Švédsko, máj 2018) v porovnaní s výsledkami rizík nádorových ochorení mozgu a srdca u potkanov vystavených environmentálnym emisiám základňových staníc mobilnej siete
Majoritnú časť nepretržitej expozície tvoria práve základňové stanice mobilnej siete, husto rozmiestnené v mestách, v porovnaní s expozíciou z mobilných telefónov, Wi-Fi, TV a rozhlasového vysielania
https://www.spandidos-publications.com/wasj/1/1/47

Osobné expozície rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam v Európe:
Existuje generačný rozdiel?
Generačná priepasť medzi deťmi a ich rodičmi je väčšinou zjavná pri vzostupnej expozícii v dôsledku stále dlhšieho a častejšieho bezdrôtového pripojenia a tendencii tráviť viac času činnosťami s vyššou environmentálnou expozíciou RF-EMP, napr. pri cestovaní. Napriek týmto rozdielom v osobnom správaní, časovo vážené priemerné expozície detí a ich rodičov sú najmä zo základňových staníc mobilnej siete (downlink) 57% a samotných bezdrôtových zariadení (uplink) 29%. V tejto štúdii nájdete porovnanie jednotlivých typov expozícií z celého spektra zdrojov v rôznych podmienkach, ktoré nás denne obklopujú.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018306962

Protesty proti "5G" po celom svete

Boja sa „vynúteného ožiarenia“: environmentalisti sú proti 5G
https://deutsch.rt.com/international/92610-aus-angst-vor-zwangsbestrahlung-umweltschuetzer-gegen-5g/