ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
11 online • návštevy: 364 / 676873
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text - pozri NÁJSŤ NA STRÁNKE na ľavom paneli

22.5.2020
AKTUALITY ZO SVETA - MÁJ 2020

Dr. Magda Havas, PhD: Varovanie pred budúcim zavedením 5G v obciach a nepriaznivými následkami pre človeka, flóru a faunu
Implementácia 5G sa vo svete deje rýchlo, bez súhlasu verejnosti a v niektorých prípadoch proti verejnému záujmu. Obecné a mestské zastupiteľstvá dostávajú žiadosti o schválenie umiestnenia nových vysielačov na verejnom majetku, zatiaľ čo v skutočnosti nemajú možnosť ich vo svojich komunitách odmietnuť. Na tomto prístupe je niečo veľmi zlé.
https://magdahavas.com/wp-content/uploads/2020/04/Havas-5G-health-humans-and-biota-April-15-2020.pdf

Britská žaloba proti 5G
https://actionagainst5g.org/

Lžiam musí byť koniec! Zrušte ICNIRP. Záleží na faktoch, viac než kedykoľvek doposiaľ
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

Eastonská oblasť v štáte Connecticut USA zakazuje implementáciu 5G
https://ehtrust.org/easton-connecticut-usa-bans-5g/

Prof. Tom Butler: Evidencia rizík používania smartfónu a Wi-Fi u detí
https://ehtrust.org/evidence-of-the-risks-to-children-from-smartphone-and-wifi-radio-frequency-radiation-by-professor-tom-butler-univers/

Pripomienky environmentálnych pracovných skupín k postoju FCC
https://ehtrust.org/environmental-working-groups-comments-to-the-fcc/

Výzva kanadskej vláde: Pozastavte 5G, kým nebude preukázaná jeho bezpečnosť!
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

Mesto Farragut v štáte Tennessee, USA podniká kroky na pozastavenie implementácie 5G pokým FCC smernice nepreukážu bezpečnosť pre obyvateľstvo
https://ehtrust.org/farragut-tennessee-passes-resolution-to-halt-5g-until-fcc-limits-ensure-safety/

Luxemburgská vláda diskutuje nasadenie 5G a možné zdravotné dopady
https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Prípadová štúdia založená na populácii v štáte Connecticut USA: Genetická citlivosť môže zmeniť súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a rakovinou štítnej žľazy
https://ehtrust.org/yale-study-cell-phone-use-associated-with-thyroid-cancer-among-people-with-genetic-vulnerabilities/

Narastajúci výskyt multiformného glioblastómu v dobre definovanej populácii
https://www.cureus.com/articles/31024-rising-incidence-of-glioblastoma-multiforme-in-a-well-defined-population

Nový dokument: Smernice pre expozície elektromagnetickým poliam a potreba výskumu
https://ehtrust.org/new-paper-setting-guidelines-for-electromagnetic-exposures-and-research-needs/

Nová štúdia: Vplyv rádiofrekvenčného žiarenia z mobilných telefónov na správanie zvierat
https://ehtrust.org/29879-2/