ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
15 online • návštevy: 365 / 676861

Aktualizované: 24.5.2020

Zdroje elektromagnetických polí, frekvencie, signály a ako ich rozpoznať

  V nasledujúcej tabuľke nájdete rôzne zdroje elektromagnetického žiarenia, s ktorými sa môžeme každodenne stretnúť. Kliknite na obrázky pre zväčšenie.
Prvý obrázok zobrazuje časový priebeh demodulovaného signálu. Druhý obrázok predstavuje zastúpenie frekvencií, ktoré môžete počuť vo zvukovej vzorke. V poslednom stĺpci nájdete demodulovanú zvukovú vzorku signálu.

NÍZKOFREKVENČNÉ ZDROJE
ZDROJ PRIEBEH SIGNÁLU SPEKTROGRAF ZVUK

ELEKTRICKÝ ROZVOD, ELEKTRICKÉ POLE
50 Hz
Elektrické pole bežného domového elektrického rozvodu. Malé pokrivenie sínusoidy majú na svedomí parazitné vyššie frekvencie, tzv. špinavá elektrina

ELEKTRICKÝ ROZVOD, MAGNETICKÉ POLE
50 Hz
Magnetické pole bežného domového elektrického rozvodu. Na rozdiel od elektrického pola, magnetické vlnenie vo vertikálnej rovine častokrát nie je čistý sínus, ale môže byť značne skreslené

ELEKTRICKÝ ROZVOD - OCHRANNÝ (PE) VODIČ
50 Hz
Elektrické pole "uzemnenia" bežného domového elektrického rozvodu. Najmä v osídlených oblastiach je možné parazitné signály namerať i na kovovej tyči zakopanej v zemi. Uzemnenie nemusí byť "čisté" a môže sa z neho šíriť tzv. špinavá elektrina

ZMENA ELEKTRICKÝCH POLÍ PRI CHÔDZI
1 - 10 Hz
Zmenu elektrického potenciálu je možné zachytiť i pri pomalých pohyboch merača. Frekvencia je modulovaná blízkym elektrickým rozvodom

ZMENA MAGNETICKÝCH POLÍ PRI CHÔDZI
1 - 10 Hz
Zmenu magnetického pola Zeme je možné zachytiť i pri pomalých pohyboch merača. Frekvencia je modulovaná neďalekým 50 Hz elektrickým rozvodom

LED DISPLAY
Elektrické pole fluorescenčného displeja u audio-video zariadení

INDUKČNÁ VARNÁ PLATŇA
19 kHz
Majoritný zdroj silného striedavého magnetického pola, ktoré sa v špeciálnych nádobách premieňa cievkou späť na teplo. Ide o jeden z najsilnejších zdrojov striedavého magnetického pola, s ktorým sa môžeme v domácnosti stretnúť. Tón nad 18 kHz väčšina ľudí už nepočuje, zvieratá však áno

AKUSTOMAGNETICKÁ BRÁNA
supermarket, 68 kHz
Pokiaľ vychádzate alebo prichádzate do supermarketu, víta Vás nenápadná stĺpiková bránka. Reaguje na pohyb tzv. štítkov, teda malých rezonančných cievok nalepených na tovare. Detektor produkuje silné impulzné magnetické pole, 75.5 impulzov za sekundu

TROLEJBUS
Vozidlá mestskej dopravy napájané jednosmerným prúdom vybavené meničom s tyristorovou reguláciou otáčok motora pomocou dĺžky impulzov. Charakteristický zvuk spínania motorov je počuteľný aj vo vozidle pri rozbehoch a brzdení (rekuperácii). Jeden z najsilnejších pulzných zdrojov elektrosmogu

ELEKTRIČKA / MESTSKÁ ŽELEZNICA
Vozidlá mestskej dopravy vybavené meničom napätia s charakteristickou moduláciou na frekvencii 300 Hz, počuteľnou aj vo vozidle. Prvý zvuk - starší model, druhý - novší model električky. V porovnaní s trolejbusom ide o menší zdroj elektrosmogu

ÚSPORNÁ ŽIAROVKA (CFL) MASTEC 18W
32 kHz
Elektronický spínaný zdroj žiarovky zabezpečuje jej trvalé "svietenie" s minimálnym blikaním, zároveň rýchle zapaľovanie plynu vo výbojke. Práve spínaný zdroj je zdrojom elektrosmogu, rôznych parazitných napätí na elektrickom rozvode

ÚSPORNÁ ŽIAROVKA (CFL) TESLA 15W
50 kHz
Elektronický spínaný zdroj žiarovky zabezpečuje jej trvalé "svietenie" s minimálnym blikaním, zároveň rýchle zapaľovanie plynu vo výbojke. Práve spínaný zdroj je zdrojom elektrosmogu, rôznych parazitných napätí na elektrickom rozvode

LED ŽIAROVKA PHILIPS 5W
Elektronický spínaný zdroj žiarovky zabezpečuje reguláciu napätia, vyhladenie zvlnení a trvalé "svietenie" s minimálnym blikaním. Práve spínaný zdroj je zdrojom elektrosmogu, rôznych parazitných napätí na elektrickom rozvode

SMARTFÓN (pohotovostný režim)
"Tlkot srdca" inteligentného telefónu

SMARTFÓN S PODSVIETENÝM LCD
LED/fluorescenčné podsvietenie displeja telefónu

LCD TV/MONITOR (spínaný zdroj)
Magnetické pole v okolí spínaného zdroja LCD panelu

LCD TV/MONITOR (jednotka spracovania obrazu)
Magnetické pole v okolí obrazových obvodov LCD panelu

PLAZMA TV
Obrazové body plazmového televízora sú tvorené miniatúrnymi CFL trubicami (výbojkami), ktoré sú budené impulzným napätím. V okolí TV je možné zachytiť celé spektrum elektrosmogu, od nízkych (stovky kHz) po vysoké frekvencie (desiatky MHz)

NABÍJAČKA AA BATÉRIÍ
Nabíjačky sú spínanými zdrojmi s vyšším príkonom, prúdy potrebné na nabíjanie batérií môžu byť pomerne vysoké. Práve spínané zdroje sú zdrojom elektrosmogu, rôznych parazitných napätí na elektrickom rozvode

NOTEBOOK (procesorová jednotka)
Magnetické polia produkované v blízkosti srdca počítača. Ide o série rôznych impulzov

PC OPTICKÁ KÁBLOVÁ MYŠ
Elektronika myši vytvára malé impulzné magnetické polia v jej okolí

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ NA TV
Pri stlačení tlačidla bežného diaľkového ovládača na TV sa spustí klopný obvod, ktorý vytvára sériu magnetických impulzov. Sérii impulzov rozumie len televízor rovnakej značky ako ovládač

LCD INDIGO PODSVIETENIE
Svetlomodré podsvietenie LCD dipslejov používané u čiernej a bielej techniky je vytvárané tzv. fluoresčenčným javom. Impulzy magnetických polí sú u fluorescenčných displejov bežné

MODERNÝ KÁBLOVÝ TELEFÓN
Aj moderné káblové telefóny s displejom pracujú s množstvom impulzov

NÁSTENNÉ HODINY
Bežné nástenné hodiny s krokovým motorom a frekvenciou
1 Hz = 1 sekunda

LASEROVÁ TLAČIAREŇ
Elektronika tlačiarne s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

STOLNÝ SCANNER
Elektronika skenera s krokovým motorom využíva impulzy k presnému pohybu mechanických častí

ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ
Elektronika tlačiarne v pohotovostnom stave

KARTOVÝ POMEROVÝ MERAČ TEPLA
Impulzy magnetického pola pre riadenie displeja dlhodobých nameraných hodnôt