ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

Aktualizované: 19.11.2016

Názorná ukážka realizácie tienenia voči elektromagnetickým poliam
zo základňovej stanice mobilnej siete a zo susedných bytov

  Nasledujúci príklad realizácie popisuje možnú účinnú ochranu voči externému a internému rádiofrekvenčnému zdroju v ľubovoľnej miestnosti bytu alebo domu. Realizácia je jednoduchá, nevyžaduje žiadne búracie ani stavebné práce a je maximálne elegantná. Finančne je mierne náročná a prioritne ju teda budeme riešiť len v miestnostiach, v ktorých sa zdržiavame najdlhšie (napr. v spálni, detskej izbe alebo v obývačke).

  Najjednoduchším (i finančne priaznivejším) riešením pre spálne a detské izby je použitie baldachýnu okolo postele, príp. spacieho vaku alebo posteľnej bielizne zo špeciálnej tieniacej tkaniny. Nie je to však vždy ideálne, preto ak chceme zatieniť celý využiteľný priestor, musíme sa poohliadnuť za iným riešením. Pre väčšie miestnosti je vhodnejšie použiť na bežné steny tieniace nátery alebo tieniace tapety a na okennú stenu elegantné  tieniace záclony alebo závesy. My sme použili akrylový grafitový náter HSF54 a bielu záclonu z tkaniny Voile.

Dôvod
 Na protiľahlom dome mierne stranou sa nachádza tri metre vysoká základňová stanica mobilnej siete. Jedna z antén smeruje čelom k našej nehnuteľnosti a teda intenzita EMP z nej dosahuje najväčšie hodnoty. Anténa je vzdialená od okna asi 60 m. U susedov je nad nami a vedľa inštalovaný Wi-Fi router a niekoľko Wi-Fi klientov (spravidla prenosné zariadenia). Vo vedľajšom byte je inštalovaný aj DECT bezdrôtový telefón s nepretržitým vysielaním bázovej stanice. Pod nami nie je žiaden zdroj RF.

Ak sa pozrieme von, podľa diagramu žiarenia má smerová anténa základňovej stanice najsilnejší vyžiarený výkon v priamom horizontálnom smere. Hoci sme značne nižšie ako anténa, už len pre tú malú vzdialenosť od nej, na okennú stenu miestnosti dopadá "priamy lúč". Predstavme si to ako podobnú situáciu, kedy by reflektor zvonka skoro takmer priamočiaro svietil dovnútra. Potvrdiť sa to dá i meraním.

Realizácia
Pred začiatkom natierania grafitovým náterom je potrebné spraviť malé úpravy na stenách. Keďže náter je po zaschnutí elektricky vodivý (odpor cca 10 Ω), funguje ako elektrický vodič a indukujú sa v ňom napätia (nízkofrekvenčné elektrické polia) z elektrických rozvodov. Aby bol bezpečný, mal by byť uzemnený. Uzemnením sa zároveň vyriešia aj problémy s tienením elektrických káblov v stenách, ktoré sú zdrojmi týchto polí ale môžu byť zdrojmi aj iných parazitných napätí. Špeciálne vodivé pásky je nutné pred natieraním prilepiť (najlepšie) v rohoch na stenu. Po zatretí náterom pomáhajú rozložiť plošný odpor náteru rovnomerne po všetkých plochách a zároveň vyviesť prípojný bod náteru na špeciálnu uzemňovaciu platničku. Pásky sa môžu vzájomne prekrývať, dôležité je prelepiť nimi miestnosť tak horizontálne, ako aj vertikálne. Pásky pretrieme prvou vrstvou náteru a necháme zaschnúť. Koniec pásky zvedieme k najbližšiemu uzemňovaciemu bodu - zásuvke s PE vodičom, príp. železnému vodovodnému alebo kúrenárskemu potrubiu, alebo voľne do záhrady na uzemňovaciu tyč.

     

Pred natieraním je vhodné demontovať radiátory a väčšie objekty, aby sme i stenu za nimi pohodlne natreli. Následne valčekom alebo rozstrekom nanesieme náter na vybrané steny (priečky, okenné steny a strop), podľa možnosti čo najrovnomernejšie. Nevynechávame žiadne úseky a nerobímee zbytočné medzery. Čím viac medzier, tým viac klesá účinnosť celkového tienenia. Okolo zásuviek, svietidiel, klimatizácie a vypínačov necháme aspoň 2 cm nenatretý okraj.

   

Podlaha v našom prípade nehrá úlohu, keďže pod nami sa nenachádza žiaden zdroj RF poľa (na zistenie skutočného stavu a zdrojov žiarenia je však potrebné mať merací prístroj aj so smerovou anténou). V našom prípade neriešime ani stenu miestnosti, ktorá ústi do jadra bytu, nepreniká cez ňu žiaden zdroj žiarenia. Počas práce je vhodné pomocou bežného merača odporu (multimeter s ohmmetrom) kontrolovať, či má čerstvo nanesený náter správne parametre. Kým nie je zaschnutý, je jeho odpor väčší (kohm až stovky ohm), než v zaschnutom stave (cca po 3 hodinách by mal odpor klesnúť až ku 10 ohm). Akákoľvek vyššia hodnota (20 a viac ohm) naznačuje, že náter nebol správne a rovnomerne nanesený. Finálny stav vyzerá asi takto:

 

Máme natreté
Po úplnom zaschnutí (za cca 12 hodín) môžeme čierny grafitový náter pretierať ľubovoľnou finálnou farbou (podľa technického listu). Odporúčame použiť nátery bez riedenia (napr. snehobiely krycí náter neprekryje čierny grafitový náter dostatočne, potrebné sú aspoň dve vrstvy, pri farebných odtieňoch možno postačí aj jeden).

Naše steny majú odteraz tieniace schopnosti voči rádiofrekvenčnému ale aj nízkofrekvenčnému žiareniu. Na to, aby mala miestnosť najvyšší tieniaci účinok, musíme doriešiť i okennú stenu (okná, parapety, príp. dvere). Moderné okenné termoizolačné sklá majú útlm asi 10-15 dB, čo je ešte stále málo. Naviac, okenné rámy, okolie okna alebo staré okenné výplne nezadržia nič. Tieto najslabšie články dotienime použitím tieniacej záclony.

Prečo nie okenné fólie ?
Okenné fólie je možné použiťlen na štandardné sklo, teda nie na termoizolačné sklo použité na moderných plastových alebo hliníkových oknách. Tieniaca okenná fólia je pokovená a zabraňuje prieniku tepla, podobne ako je tomu u plastových okien. Aplikovaním na moderné sklá by mohlo dojsť k nenávratnému zničeniu alebo rozbitiu.

Použitá záclona VOILE má viacero výhod: je elegantná, transparentná, nerozoznateľná od klasickej bežnej záclony, ľahko premiestniteľná a čo je hlavné - prekryje celú okennú stenu, vrátane natretej okennej steny. Jej použitím je možné ľahko vetrať, otvoriť okno a zároveň nestratiť tieniace schopnosti. 

Záver
Pri správnej aplikácii tieniaceho náteru, vrátane záclony, by mali úrovne intenzity EMP klesnúť aspoň o 20-30 dB (faktor 100-1000).
Na obrázkoch nižšie vidno reálnu situáciu v miestnosti. Pre väčšiu prehľadnosť sme merali sme len frekvenkciu 952 MHz (GSM), kde bola intenzita EMP najväčšia.
Prvý obrázok: cez otvorené okno (anténa smerovaná na základňovú stanicu). Intenzita: 0.8 V/m (1600 µW/m²).
Druhý obrázok: pri zavretom okne (sklo má útlm asi 10 dB). Intenzita: 0.25 V/m (180 µW/m²).
Tretí obrázok: za zatiahnutou záclonou. Intenzita: 0.017 V/m (0.8 µW/m²), čo je asi o 33 dB nižšia hodnota ako pri otvorenom okne a o 23 dB nižšia hodnota než pri zatvorenom okne. Pri pohybe v miestnosti hodnoty samozrejme kolíšu, ale priemer účinnosti tienenia je 23 - 30 dB. I keď sme nevyrobili 100% faradayovu klietku, jej účinnosť je vynikajúca a na naše účely postačujúca.

   

Premerali sme aj nízkofrekvenčné elektrické polia po aplikácii tienenia. Tu je veľmi dobre vidno, že aj intenzita tohoto poľa klesla aspoň 10-násobne, avšak uzemnenie je tu povinné. Prvý obrázok ukazuje hodnotu 11 V/m bez uzemnenia, druhý 1 V/m so zapojeným uzemnením. Na oboch vidno uzemňovaciu platničku s náznakom zatretej pásky, ktorá spája celý náter.

 

Ďalšie ukážky aplikácie zo sveta
Rodinný dom, Rakúsko

Rodinný dom, Nemecko

Apartmánový dom, Grécko

Nahrávacie štúdio, Taiwan

Vývojové oddelenie ASUS computer, Taiwan

Letiskový terminál, Ázia

Budova školy, Rakúsko

Rodinný dom, Hawaii

Rodinný dom, Rakúsko

 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.