ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
8 online • návštevy: 285 / 376260

Aktualizované: 13.9.2017

Požičovňa prístrojov

  K dipozícii máme niekoľko prístrojov na rýchlu detekciu elektromagnetických polí a rádioaktivity
  (NF = nízkofrekvenčné, RF = rádiofrekvenčné (mikrovlnné), parazitné NF napätia = "špinavá elektrina")

EMFIELDS PPF 5 - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Jednotky NFE: V/m; NFM: µT. Rozsah merania: 5 - 200 V/m; 0.02 - 2 µT

Zmeria: bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 219 € ( + poštovné )

 

EMFIELDS ACOUSTICOM 2 - malý a citlivý merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Šikovný do ruky, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, reaguje i na veľmi krátke impulzy, zvuková demodulácia signálu.
Jednotky: V/m. Rozsah merania: 0.1 - 100 000 μW/m²  (0.01 - 6 V/m)

Zmeria: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 219 € ( + poštovné )

 

EMFIELDS RAD AWARE - malý a citlivý osobný RF alarm v rozsahu 200 MHz - 6 GHz
Šikovný do ruky i vrecka, zabudovaná všesmerová anténa, nastaviteľná úroveň citlivosti alarmu, 3 farebné LED, 6 rôznych zvukových signálov podľa intenzity poľa, reaguje i na veľmi krátke impulzy.
Rozsah indikácie: 0.6 - 25 000 μW/m² (0.015 - 3 V/m)

Detekuje: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 20 €/24 hodín, vratná kaucia 169 € ( + poštovné )

 

EMFIELDS ACOUSTIMETER AM10 - robustný merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Zabudovaná všesmerová anténa, úroveň špičkovej a priemernej intenzity zobrazená simultánne pomocou farebných LED a na LCD displeji, funkcia podržanie maxima (PEAK HOLD), reaguje i na veľmi krátke impulzy, zvuková demodulácia signálu.
Jednotky: V/m (PEAK), µW/m² (AVG). Rozsah merania: 0.02 - 6 V/m; 1 - 100 000 μW/m²

Zmeria: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radar, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 349 € ( + poštovné )

 

CORNET ED-85EXS - merač RF polí v rozsahu 1 MHz - 8 GHz (ant. 700 - 4000 MHz)
Externá prútová anténa, úroveň zobrazená farebnými LED a podsvieteným displejom, zvuková demodulácia signálu.
Jednotky: dBm, mW/m², V/m. Rozsah merania: 0.18 - 1 840 000 μW/m2  (0.008 - 26.3 V/m)

Zmeria: základňové stanice mobilnej siete, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radar, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 229 € ( + poštovné )

 

MICROSURGE GS M300A - merač parazitných NF napätí v el. sieti v rozsahu 4 kHz - 150 kHz
Jednotky: Graham-Stetzer (GS). Rozsah merania: 0 - 2000 GS. Prístroj sa pripája priamo do elektrickej zásuvky.
Zmeria: adaptéry, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, úsporné a LED žiarovky priamo v domovom alebo bytovom elektrickom rozvode. Prístroj sa pripája priamo do el. zásuvky

Zapožičanie: 10 €/24 hodín, vratná kaucia 99 € ( + poštovné )

 

AIRTHINGS RADON MONITOR - merač koncentrácie radónu v rozsahu 0 - 10 000 Bq/m³
Jednotky: Bq/m³
Zmeria: krátkodobé ( 1 deň/7 dní ) a dlhodobé ( do 1 roka ) koncentrácie nebezpečného plynu v priestoroch Vášho domu/obydlia, ktorý sa šíri z podložia stavby a zo stavebných materiálov

Zapožičanie: 40 €/2 týždne, vratná kaucia 279 € ( + poštovné )

 

RADALERT GEM II - merač rádioaktivity v prostredí v rozsahu 0 - 7.5 µSv/h
Jednotky: µSv/h
Zmeria: intenzitu dávky alfa, beta a gama žiarenia, vrátane röntgenového. Prístroj môže slúžiť ako osobný dozimeter.
Krátkodobé ( 10 sekundové priemerovanie ) a dlhodobé meranie ( 10 minútové priemerovanie ). Výstražný alarm pri hodnote dávky nad 15 µSv/h
Zapožičanie: 15 €/24 hodín, vratná kaucia 319 € ( + poštovné )

 


 Prístroje zasielame i na dobierku za cenu vratnej kaucie.
 Čas zapožičania je doba, kedy je prístroj u Vás, preprava k Vám a od Vás sa nepočíta.
 Návod na obsluhu je súčasťou balenia. Ponuka je priebežne aktualizovaná o ďalšie prístroje.
  V prípade záujmu o zapožičanie nás prosíme kontaktujte emailom alebo telefonicky.