RadAlert GEM II Zobraziť plnú veľkosť

RadAlert GEM II

Ručný merač rádioaktívneho žiarenia alfa, beta a gama (vrátane röntgenového)
  rozsah: 0.1 - 7.5 µSv/h
  svetelná indikácia
  alarm nad 15 µSv/h

Viac detailov

RadAlert GEM II je výsledkom viac ako 15 ročného vývoja a testovania a je vyrobený unikátnou technológiou s cieľom poskytnúť presnosť a spoľahlivosť, ktorú si zákazník v dnešnej dobe vyžaduje. Prístroj je kalibrovaný na meranie žiarenia gama, zachytáva prítomnosť röntgenového žiarenia a kontamináciu alfa a beta časticami. Je ideálny pre použitie u širokej verejnosti, v priemyselných a obchodných aplikáciách, kde umožňuje jednoducho a rýchlo posúdiť mieru ionizujúceho žiarenia v prostredí.

Mnoho dnešných stavebných materiálov obsahuje nízke množstvá prirodzenej rádioaktivity a plynného radónu, ktorý presakuje z pôdy do všetkých budov, takže najväčšia expozícia je prirodzene sa vyskytujúca radiácia v domácnostiach a na pracoviskách. Na Slovensku sú priemerní ľudia vystavení asi 0.8 miliSievertom (mSv) žiarenia ročne, čo zodpovedá priemeru 0.1 mikroSievert (µSv) za hodinu, pochádzajúcich z niekoľkých zdrojov. Tie zahŕňajú významné expozície od prirodzene sa vyskytujúcej rádioaktivity v potravinách po expozície z medicínskych zariadení.

Poznáme 3 hlavné typy ionizujúceho žiarenia:
Alfa a beta žiarenie majú formu častíc, ktoré sú emitované z rádioaktívneho materiálu, gama žiarenie je forma elektromagnetického žiarenia, ktoré je emitované ako energetická vlna. Elektromagnetické spektrum obsahuje aj svetlo, ultrafialové žiarenie a röntgenové žiarenie.

Alfa žiarenie môže byť najviac škodlivé pri vdýchnutí alebo s jedlom. Avšak dokáže cestovať len niekoľko centimetrov vo vzduchu a môže byť zastavené tenkou vrstvou materiálu, i obyčajným papierom, odevom alebo kožou, takže je menej škodlivé, ak je mimo telo.
Beta žiarenie je menej škodlivé než alfa pri vdýchnutí alebo s jedlom, ale môže cestovať ďalej vo vzduchu a dokáže prenikať cez určité materiály. Prejde cez papier a potrebuje niekoľko milimetrov hliníka alebo tenký kus olova, ktorý by ho zastavil. Podobne dokáže prejsť cez kožu a môže ovplyvniť vnútorné orgány.
Gama žiarenie s je žiarenie s vysokou energiou, dokáže cestovať dlhú cestu vzduchom a je veľmi prenikavé: zastaví ho až niekoľko centimetrov olova alebo metrov betónu. To znamená, že ľahko preniká cez kožu do tela a ovplyvňuje vnútorné orgány. Ak sa však vzdialite od zdroja, celková dávka pre Vaše telo sa zmenší. Sem patria röntgenové a kozmické lúče.

Prehľadná tabuľka porovnania expozícií

ZdrojDávka  Priemerná intenzita dávky
Zubný röntgen 0.005 mSv  
Röntgen pľúc 0.014 mSv  
Transatlantický let 0.08 mSv  
Pracovník atómovej elektrárne 0.18 mSv/rok   0.02 µSv/h
Priemerná expozícia radónu 1.3 mSv/rok   0.15 µSv/h
CT hlavy 1.4 mSv  
Priemerná expozícia EU 2.7 mSv/rok   0.3 µSv/h
Priemerná expozícia USA 6.2 mSv/rok   0.7 µSv/h
CT hrudníka 6.6 mSv   0.75 µSv/h
CT chrbtice 10 mSv  
Poškodenie krvných buniek 100 mSv  
50% ľudí umiera počas 1 mesiaca   5000 mSv  


Indikácia
GEM II má vertikálny indikátor zložený zo 7 svetiel, z ktorých každé určuje mieru expozície od 0 do viac než 7.5 mikroSievertov za hodinu. Sievert je veľmi veľká jednotka dávky žiarenia, často je teda vyjadrená v jednotkách jednej milióntiny (mikro = μ), alebo tisíciny (mili = m). Indikačné svetlá sú zoskupené do 3 rozsahov expozície, od zelenej po červenú.
Prístroj má zabudovaný alarm, ktorý vizuálne upozorní užívateľa na prekročenie dávky 15 µSv/h v akomkoľvek momente merania.

TECHNICKÉ PARAMETRE
• Meraný rozsah:
0.1 - 7.5 µSv/h + alarm pri > 15 µSv/h
• Detektor:
miniatúrna GM trubica, LND Inc. model 712, nerezová katóda Mica, efektívny priemer okna 9.14mm, plnená neon-halogénom
• Reakcia na energetickú dávku a citlivosť:
0.1 µSv/h = veľmi malá úroveň radiačného "pozadia"
1 odpočet z GM trubice za sekundu = 0.7 µSv/h
Reakcia na veľkosť dávky pri rádioizotope Cézia 137 je takmer lineárna nad hodnotou 0.1 µSv/h s potvrdením referenčného bodu pri 5.4 µSv/h s použitím rádioizotopu Rádia 226. Reakcia na dávku Geiger-Müllerovej trubice je maximálna pri 60 keV, ale jej priebeh je konštantný v rozsahu od 200 keV do viac ako 1 MeV s +10% -20% toleranciou (v otvore) a s +/- 5 % toleranciou (na vrchnej strane).
• Celková presnosť: typicky okolo ±10% v "10-MIN" móde
• Napájanie: 1x 9V alkalická batéria, životnosť 24 hodín nepretržitého monitorovania, cca 2 roky počas 15 minútového používania denne
• Rozmery: 10 x 6 x 3 cm (d x š x v) 

Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni. Viac info na stránke: http://elektrosmog.voxo.eu/prenajom-pristrojov

Merací rozsah:0.1 - 7.5 µSv/h
Výbava:merač, púzdro
Rozmery:10 x 6 x 3 cm