AirThings Digital Radon Detector Zobraziť plnú veľkosť

AirThings Digital Radon Detector

Ručný digitálny merač koncentrácie radónu s krátkodobým a dlhodobým vyhodnocovaním údajov

Viac detailov

Nórsko

Vložiť do košíka

AirThings Digital Radon Detector poskytuje výnimočné rýchle a pohodlné merania radónu na 1 deň, 7 dní a jeden rok. V porovnaní s tradičnou technológiou, s prístrojom sa môžete ľahko pohybovať po budove, s cieľom získať celkový prehľad o množstve radónu v domácnosti, na pracovisku, v škole alebo v škôlke.

Čo je radón ?
Radón je inertný, bezfarebný, rádioaktívny plyn bez zápachu, pochádzajúci z prirodzene sa vyskytujúcich rádioaktívnych prvkov v podloží - najmä bridlíc a žúl bohatých na urán 238. Radón sa tiež vyskytuje v prirodzených a antropogénnych pôdach a niekedy aj v stavebných materiáloch.

Týka sa ma to ?
V regiónoch s výrazným výskytom radónu, kde chladné podnebie vyžaduje izolované budovy, bude určitá časť budov úrovňou nad odporúčanými hodnotami, daných vnútroštátnymi orgánmi radiačnej ochrany. Väčšina krajín prijala akčné úrovne - úrovne, kde sa majiteľovi domu odporúča vykonať opatrenia na zníženie úrovne radónu - v rozsahu 100 až 300 Bq/m³. Plynný radón vstupuje do domu cez trhliny v podloží, z pôdy, z podzemnej vody a stavebných materiálov - a potom ďalej cez praskliny v suteréne domu. Existujú značné regionálne rozdiely, ale i lokálne rozdiely - susedné budovy môžu mať úplne odlišné koncentrácie radónu. Koncentrácia sa môže meniť v čase - i v súvislosti s prácami v budove alebo v blízkom okolí.

Je radón pre mňa nebezpečný ?
Radón je vo vnútornom ovzduší považovaný za najčastejšiu príčinu rakoviny pľúc, bezprostredne po fajčení. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a úradov radiačnej ochrany v rôznych krajinách existujú významné počty úmrtí, v rozmedzí od 21000 úmrtí ročne v USA, 1500 úmrtí v Nemecku a Veľkej Británii a 2500 vo Francúzsku. Preto sa dôrazne odporúča, aby sa radón meral tak doma, ako aj v školách a škôlkach, na pracoviskách a vo všetkých ďalších vnútorných priestoroch, kde ľudia trávia dlhší čas.

Radón nepretržite emituje produkty rádioaktívneho rozpadu - tzv. dcérsky radón. Jedná sa o krátkodobo prítomné častice, ktoré sa viažu na aerosóly (prachové a dymové častice). Ľahko sa dostanú do pľúc pri dýchaní a môžu emitovať žiarenie prostredníctvom ďalšieho rozpadu. Každý, kto chce mať prehľad nad situáciou s radónom, si môže efektívne zmonitorovať svoje vlastné životné priestory a nakoniec urobiť potrebné opatrenie na zmiernenie účinkov - zabezpečiť zvýšenú ventiláciu priestorov.

Ako zistím, či sa radón nachádza v mojom dome ?
Radón je plyn bezfarebný a bez zápachu. Koncentrácia radónu vo vnútornom ovzduší sa dá merať použitím špecifických metód popísaných nižšie.
 
Ako sa meria radón ?
Existujú dva spôsoby - s detektorom alfa dráhy (track etch detector) alebo s digitálnym monitorom.

Ako funguje detektor alfa dráhy ?
Najbežnejšou metódou bola doposiaľ metóda detekcie alfa dráhy (kus rádioaktívne citlivého filmu bol zvyčajne uzavretý v malej plastovej nádobe a umiestnený v budove počas dvoch mesiacov. Po tomto období sa detektor vrátil do špecializovaného laboratória, kde sa film vyvolal a odhadla sa úroveň koncentrácie pomocou chemického ošetrenia pod mikroskopom). Výsledkom bola priemerná úroveň radónu počas doby expozície na mieste, kde bol detektor uložený. V prípade, že bola zistená vysoká úroveň radónu a boli vykonané sanačné opatrenia, postup (dvojmesačné meranie a následné laboratórne spracovanie) sa musel opakovať, aby bol overený účinok sanačného postupu. Metóda merania bola jednoznačne pasívna - vyžadovala, aby užívateľ komunikoval so špecializovaným dodávateľom, ktorý ponúkal služby vyvolávania výsledkov detektora. Výsledky meraní boli uložené u dodávateľa. V niektorých krajinách mali orgány dohľadu prístup k týmto údajom, alebo mali informáciu, či bol v konkrétnej lokalite radón meraný.

Ako funguje digitálny merač radónu ?
Digitálne meranie radónu je zvyčajne spájané s drahými prístrojmi, vhodnými len pre odborníkov, a to aj preto, že prístroje sú veľké a neskladné. Nová metodika využíva malý batériový monitor, s ktorým je možné ľahko manipulovať, nevyžaduje žiadnu kompetenciu na meranie. Kým tradičnú metódu alfa dráhy možno prirovnať k starému spôsobu fotografovania a patričným spracovaním filmu, digitálny radónový monitor používa novú technológiu založenú na priebežných sledovaniach krátkodobých a dlhodobých koncentrácií radónu v reálnom čase a funkčnosťou sa podobá preto skôr moderným digitálnym fotoaparátom.

Kedy merať ?
Koncentrácia radónu je zvyčajne vyššia v zimnom období, pretože teplotný rozdiel vytvorí mierne nižší tlak vo vnútri než vo vonkajšom ovzduší, čo uľahčuje vstup radónu z prostredia do vnútorných prízemných miestností. V zimnom období sa tiež menej vetrá cez otvorené dvere a okná, čo môže prispieť k zvýšeniu koncentrácie radónu. Je však vhodné merať tak v zimnom ako v i letnom období. S klasickým detektorom alfa dráhy sa najčastejšie meralo dva alebo tri mesiace v zimnom období. To udávalo strednú hodnotu radónu v danom období.

Kto by mal merať radón ?
V rámci vnútroštátnych orgánov radiačnej ochrany sa zvyčajne odporúčajú merať všetky domy v radónových oblastiach. Mnohé krajiny vyvinuli národné radónové mapy, ktoré sú zostavené na základe geologických informácií alebo na základe výsledkov národných meraní radónu. Je potrebné si uvedomiť, že koncentrácia radónu môže byť na rôznych miestach značne rozdielna. Ak Váš sused má úrovne hlboko pod limitmi, nie je to zárukou zdravia Vášho vlastného domu.

Základné fakty Svetovej zdravotníckej organizácie:

• Najväčšie štúdie o radóne, publikované v roku 2004 ukázali, že plyn spôsobuje 20000 úmrtí ročne v EÚ na rakovinu pľúc. Celosvetovo radón spôsobuje asi milión úmrtí každých desať rokov.
• Odhaduje sa, že radón spôsobuje 3% až 14% všetkých karcinómov pľúc, v závislosti na priemernej koncentrácii radónu v krajine. Je viac pravdepodobné, že radón spôsobí rakovinu pľúc u fajčiarov a je hlavnou príčinou rakoviny pľúc u nefajčiarov.

Technická špecifikácia
Metóda odberu radónu
: Pasívna difúzia radónu do komory
Detekcia radónu: Alfa spektroskopia založená na kremíkovej fotodióde s plynulým histogramom alfa energie. Histogram energie je základom pre algoritmy, ktoré počítajú hodnotu krátkodobých a dlhodobých koncentrácií radónu.
Citlivosť:
  • 1 - dňové krátkodobé meranie ~ 1.3 odpočtov/hod @ 100 Bq/m³
  • 7 - dňové dlhodobé meranie ~ 0.3 odpočtov/hod @ 100 Bq/m³
Presnosť: ± 5 %
  • Krátkodobé meranie (7 dní) < 20% po dobu 1 týždňa pri 100 Bq/m³
  • Dlhodobé meranie < 10% po 1 mesiaci @ 100 Bq/m³
Napájanie: 3x AAA batérie (životnosť > 2.5 roka)
Príkon: < 250 mW
Rozmery (mm) : 120 x 69 x 22.5 (d-š-v)
Hmotnosť: 130 g vrátane batérií
Prevádzkové prostredie: Teplota: 0°C až +40°C, relatívna vlhkosť < 95%
Merací rozsah:
0 (spodný detekčný limit)
9999 Bq/m³ (horný zobrazovaný limit)
35000 Bq/m³ (horný detekčný limit)
Ukladanie údajov v prístroji:
rozlíšenie 1 hodina: 7 dní
rozlíšenie 2 hodiny: až 80 dní
rozlíšenie 24 hodín: 80 týždňov

Hodnoty Smernice Stavebnej biológie (preventívne odporúčania) v Bq/m³:
bez anomálie: < 30
ľahká anomália: 30 - 60
silná anomália: 60 - 200
extrémna anomália: > 200 

Oficiálne limity:
EU: 400 Bq/m³ (staré budovy), 200 Bq/m³ (novostavby); radiačná ochrana: 250 Bq/m³; Švédsko, Kanada: 200 Bq/m³; US EPA: 150 Bq/m³; Anglicko: 100 Bq/m³ (novostavby); WHO: 100 Bq/m³; Nemecko: 100 Bq/m³; priemer úrovní interiér: 20-50 Bq/m³, priemer úrovní exteriér: 5-15 Bq/m³; radónová mína: 100000 Bq/m³; nárast rizika rakoviny pľúc o 10% na každých 100 Bq/m³; 1 pCi/l = 0.027 Bq/m³ 

Tento prístroj nájdete aj v našej požičovni. Viac info na stránke: http://elektrosmog.voxo.eu/prenajom-pristrojov

Merací rozsah:0 - 10 000 Bq/m³