Merače rádioaktivity

1 položka
Merače rádioaktivity

Prístroje na meranie ionizujúceho rádioaktívneho gama žiarenia, röntgenového žiarenia, alfa a beta častíc

Viac

  • RadAlert GEM II

    Ručný merač rádioaktívneho žiarenia alfa, beta a gama (vrátane röntgenového)
      rozsah: 0.1 - 7.5 µSv/h
      svetelná indikácia
      alarm nad 15 µSv/h