Produkty pre "Earthing"

11 položiek

Najnovším trendom v USA je fenomén galvanického spájania ľudského tela so Zemou, tzv. "Earthing". V tejto rubrike...

Viac