Meracie prístroje

Žiadne položky

Meracie prístroje a detektory na stanovenie úrovní intenzity a hustoty toku nízkofrekvenčného a rádiofrekvenčného...

Viac

Podkategórie

 • Merače RF "elektrosmogu"

  Meracie prístroje pre zistenie úrovní intenzity a hustoty toku rádiofrekvenčných a mikrovlnných elektromagnetických polí z mikrovlnných rúr, mobilných telefónov, bezdrôtových DECT telefónov, základňových staníc, Wi-Fi, Bluetooth, rozhlasových a televíznych vysielačov, radarov, smart technológií, apod.

 • Merače NF "elektrosmogu"

  Meracie prístroje pre zistenie úrovní intenzity elektrických a magnetických polí z domových elektrických rozvodov, vedení vysokého napätia, železničnej trakcie, čiernej a bielej techniky, spínaných zdrojov, transformátorov, elektromotorov, žiariviek a žiaroviek, indukčných varných dosiek, apod.

 • Merače radónu

  Prístroje na meranie rádioaktívneho žiarenia inertného plynu radón, ktorý preniká z podložia do priestorov domov a domácností

 • Merače rádioaktivity

  Prístroje na meranie ionizujúceho rádioaktívneho gama žiarenia, röntgenového žiarenia, alfa a beta častíc


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Spolu

Košík Pokladňa