ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

Aktualizované: 14.10.2016

Základné pravidlá tienenia RF a NF elektromagnetických polí (EMP)

1. Posúdenie skutočnej expozície EMP/meranie energie hustoty radiačného toku
  Ako príklad si vezmime šírenie mikrovlnného žiarenia, ktoré ovplyvňuje niekoľko rôznych parametrov: vzdialenosť od zdroja žiarenia, objekty medzi zdrojom žiarenia a bodom merania, výkon zdroja žiarenia a smer antény, atď. Pre toto množstvo parametrov obvykle nie je možné odhadnúť expozíciu EMP bez merania. Dokonca aj skúsení odborníci často uvádzajú výsledky výrazne mimo skutočných hodnôt, pokiaľ sa snažia odhadnúť EMP expozíciu bez použitia meracích prístrojov.

Pre účely tienenia je spoľahlivé a dôveryhodné meranie expozície EMP dôležité z niekoľkých dôvodov:

  1. Ak chcete pri EMP expozícii klesnúť pod odporúčanú expozíciu navrhovaných limitov napr. v pokynoch "Stavebnej biológie", meranie je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby projekt tienenia bol úspešný a že Vaše expozície EMP budú nižšie, než tieto odporúčané hodnoty.
  2. Aj v rámci jednej miestnosti na dvoch miestach, vo vzdialenosti pár metrov od seba, sa úroveň EMP výrazne líši. Je to čiastočne vďaka kvázioptickým (alebo "svetelným") vlastnostiam mikrovĺn, ktoré im umožňujú, aby sa odrážali od rôznych povrchov a menili uhol (lámali sa) pri prechode cez steny. Vzhľadom k uisteniu sa, že Vaše obľúbené odpočinkové miesto/miestnosť na spanie nie je na lokálnom maxime EMP (tzv. "hot-spote"), je dôležité, aby ste premerali najmä také miesta na získanie jasného obrazu o Vašej osobnej EMP expozícii.
  3. Je potrebné poznať všetky zdroje EMP vo Vašej blízkosti, aby ste mohli naplánovať inštaláciu tienenia, ktorá prinesie uspokojivé výsledky. Väčšina základní digitálnych bezdrôtových telefónov nepretržite vysiela impulzné mikrovlnné žiarenie 24 hodín denne, aj keď nie je používaná, bezdrôtové telefóny v susednom byte môžu vyrobiť značné množstvo EMP emisií a možno ich ľahko prehliadnuť bez merania.   Bezdrôtové siete (Wi-Fi, Bluetooth, apod.) a ďalšie výdobytky posledného storočia môžu byť významným zdrojom EMP, ktoré by nemali byť ignorované alebo prehliadnuté. Merací prístroj so smerovou anténou je dobrou pomôckou pre vyhľadanie zdroja elektromagnetického žiarenia v okolí. Nasmerovaním antény v rôznych uhloch môžete ľahko zistiť, z ktorého smeru je žiarenie najsilnejšie, je to obvykle od zdroja žiarenia.
  4. Frekvencia zdroja a jeho priebeh: Niekedy je dôležité poznať frekvenciu EMP tak, aby bolo možné presne merať úrovne EMP a správne vybrať tieniace materiály. Použitý merací prístroj musí mať frekvenčný rozsah, ktorý pokrýva všetky možné zdroje, prípadne dokáže zmerať len konkrétne úzke frekvenčné rozsahy. Pri meraní je vhodné poznať frekvencie zdrojov (zo základňovej stanice mobilnej siete, TV-vysielača, Wi-Fi routera, apod.) a uistiť sa, že použitý merací prístroj je určený na meranie týchto frekvencií. Prístroj by mal byť schopný odmerať intenzitu nielen analógových signálov (klasické FM rádio), ale aj digitálnych impulzných signálov, používaných napr. mobilnými telefónmi, zariadeniami Wi-Fi, apod.
  5. Dôrazne odporúčame, aby ste si tiež zmerali nízkofrekvenčné (NF) elektrické a magnetické pole pred aplikáciou tienenia. NF elektrické polia sú často podhodnotené z významu boja proti elektrosmogu a sú pritom všade okolo nás v podobe bežných elektrických rozvodov alebo spotrebičov.
      Elektrické vedenie v stenách obydlí nie je tienené (kedysi bolo umiestňované v plechových trubiciach, ktoré predstavovali aspoň symbolickú ochranu proti šíreniu elektrických polí do okolia), ale vzhľadom k pokroku v používaní stavebných materiálov (plast, sadrokartón) sa plech už nepoužíva. Správne uzemnenie  tienenia rieši aj niektoré z týchto problémov. Po inštalácii tieniaceho materiálu odporúčame dvakrát skontrolovať úrovne NF elektrických polí. Ak zistíte vysoké hladiny NF elektrického poľa po inštalácii tieniaceho materiálu, bude to poukazovať na pravdepodobne zlé uzemnenie tieniaceho materiálu.
    Poznámka: NF magnetické pole sa obvykle nemení po inštalácii tieniacich materiálov. Uzemnenie tieniaceho materiálu zníži len úrovne nízkofrekvenčného elektrického poľa!

  V niektorých krajinách existujú online databázy, ktoré umožňujú zistiť presné umiestnenie RF TV/FM vysielačov a základňových staníc mobilnej siete. Tieto mapy môžu byť užitočné pri identifikácii EMP zdrojov v blízkosti Vášho domova. Profesionálnu databázu prevádzkujú napr. v USA (www.antennasearch.com), amatérsku spravujú nadšenci i v Českej republike (www.gsmweb.cz/mapa). Bohužiaľna Slovensku sa častokrát ľahko nedopátrate vlastníka alebo prevádzkovateľa základňovej stanice.

2. Poznanie smerných hodnôt pre expozíciu EMP
  Na svete sa vyvíja a vyrába niekoľko druhov tieniacich materiálov pre odtienenie elektromagnetického žiarenia. Každý z materiálov je určený na špecifické odtienenie frekvenčných zložiek, prípadne širšieho spektra do určitej úrovne. Úroveň tienenia sa udáva v dB a jednoduchým prepočtom je možné zistiť úroveň po odtienení. 10 dB znamená zníženie hustoty radiačného toku EMP desaťnásobne, 20 dB stonásobne, 30 dB tisícnásobne, atď. Po zmeraní Vašej súčasnej expozície je vhodné vybrať materiál i spôsob tienenia taký, aby boli dosiahnuté uspokojivé výsledky. Ak sa napríklad budeme riadiť postupmi Stavebnej biológie (en.wikipedia.org/wiki/Building_biology), budeme sa snažiť dosiahnuť úroveň elektromagnetického „pozadia“ v našom obydlí pod hodnotou 1 µW/m². Ak však máme pred oknom anténu základňovej stanice mobilnej siete, z ktorej dostávame hustotu toku EMP 1000 µW/m², budeme potrebovať vybudovať tienenie s útlmom aspoň 30 dB, aby sme sa dostali na tisícinu pôvodnej hodnoty, čo bude 1 µW/m².

3. Kvázioptické (svetlu-podobné) vlastnosti elektromagnetických polí
  Predstavte si miestnosť, kde sú žalúzie alebo rolety na všetkých oknách stiahnuté a neumožňujú prienik svetla. V takej miestnosti bude úplná tma. Vonku je slnečno a Vy otvoríte jednu z tých žalúzií: celá miestnosť bude zrazu zaliata svetlom! A možno bude dostatok svetla aj v niektorých ďalších miestnostiach, ak sú otvorené dvere. Mikrovlnné žiarenie a svetlo sú si čiastočne podobné v spôsobe ich šírenia. Azda najviditeľnejší rozdiel však je, že mikrovlnné žiarenie sa dostane i do podzemnej garáže, do ktorej sa denné svetlo nikdy nedostane.   Ak chcete, aby bola Vaša obývacia izba alebo spálňa chránená pred EMP, je nesmierne dôležité mať na pamäti: Mikrovlny výrazne neutlmia bežné stavebné materiály, cez väčšinu z nich prejdú bez zmeny. Hustota radiačného toku sa len o niečo zníži  prechodom cez niektoré materiály (napr. termoizolačné dvojsklo alebo hrubý tehlový múr) a takmer bez zmeny prejde cez sadrokartón alebo obyčajné sklo. Len malé množstvo stavebných materiálov má veľmi dobrú ochrannú vlastnosť a teda je treba sa uistiť, že všetky smery, z ktorých rádiové alebo mikrovlnné žiarenie do miestnosti prichádza, sú chránené správne.
  Ak zatienime jedno okno a ostatné necháme bez tienenia, bude stále dostatok svetla v miestnosti. To isté platí pre mikrovlny: ak odtienime okná napr. záclonou z tieniacej látky, ale okolité steny ponecháme bez tienenia, nebudeme vidieť žiadne významné zníženie intenzity mikrovlnného žiarenia v miestnosti. V prípade, že napr. chcete zabrániť úniku (krádeži) dát z bezdrôtových sietí, musíte sa uistiť, že všetky smery, v ktorých mikrovlny opúšťajú priestory, sú chránené správne. Veľké spoločnosti, ktoré majú záujem chrániť svoje údaje, dávajú prednosť kompletnému, 6-stranovému tieneniu: podlahy a stropy + všetky steny, vrátane okien a dverí.

4. Účinné tienenie je vždy "veľkoplošné" tienenie
  Vzhľadom k vyššie spomínaným kvázioptickým vlastnostiam mikrovlnného žiarenia, je potrebné chrániť veľké plochy, to znamená jednu alebo dve kompletné steny miestnosti alebo domu (a určite i viac, v závislosti na umiestnení zdroja žiarenia). Tiež okenné steny. Spravidla nebude mať veľký zmysel tieniť iba časť steny, alebo len jedno okno a nechať ostatné okná bez tienenia. Žiarenie, ktoré prichádza cez netienené časti múru, bude stále významné a mohlo byť mať veľký vplyv na celkovú úroveň mikrovlnného žiarenia v miestnosti.
  Najčastejšou chybou je tienenie iba okien alebo iba steny, čo môže, ale nemusí viesť k zníženiu úrovne mikrovlnného žiarenia. Niekedy je najviac efektívne tieniť strechu alebo podlahu, opäť v závislosti na konkrétnej situácii. Nezmyselný je prípad zatienenia jedného okna v spálni so 4 veľkými oknami, tam úroveň intenzity EMP nemusí klesnúť vôbec.

5. Tienenie na vonkajšej strane je výhodnejšie ako tienenie vo vnútri
  Vo vnútorných priestoroch sa stretávame s delením stien priečkami, umiestnením nábytku či predmetov. Pokiaľ bývate v rodinnom dome a budete chcieť odtieniť celý dom, budete musieť pokryť tienením niekoľkonásobne väčšiu časť plochy, vnútorných stien izieb a priečok, stropov a podláh. Naopak, ak použijete tieniaci materiál na vonkajšej strane, bude bez prerušení (medzier), ktoré vo vnútri, medzi miestnosťami, zákonite vzniknú.

6. Okná a dvere, okenné rámy (medzery v tienení)
  Väčšina nových plastových a hliníkových okien s dobrou tepelnou izoláciou, má i dobré schopnosti tieniť mikrovlnné žiarenie. Okenné termoizolačné výplne s tenkou vrstvou kovu pre dokonalú tepelnú izoláciu (napareným pod tlakom na sklo), majú obvykle ešte lepšiu tieniacu kapacitu (okolo 15 dB). Klasické sklené okná nemajú žiaden útlm voči mikrovlnám. Na moderné plastové okná  nie je možné použiť tieniace fólie. Aplikáciou fólie by mohlo dôjsť k prehriatu skiel a ich následnému zničeniu. Preto pri moderných termoizolačných oknách vždy odporúčame použiť len závesy a záclony z tieniacej látky a nie fólie. Záclony a závesy pomôžu tieniť aj priestory okolo okien (rámy, parapety, apod). Poskytujú výhodu i v prípade, že sú okná otvorené a ľahko ich možno re-aranžovať pre dosiahnutie ideálneho tieniaceho účinku.

7. Tienenie je tak účinné ako najslabší článok všetkých použitých tienení
  Opäť sa vraciame ku kvázioptickým vlastnostiam mikrovĺn: ak máme jedno miesto, cez ktoré prenikne svetlo do miestnosti, bude celá miestnosť presvetlená. To isté platí pre mikrovlnné žiarenie: ak mikrovlnné žiarenie preniká do miestnosti cez hoci len malú plochu, je veľmi pravdepodobné, že v celej miestnosti bude zvýšená intenzita EMP.
  Najslabší článok by mohla byť podlaha alebo strop, stena, ktorá nebola dostatočne zatienená, ale aj okná alebo ich rámy, parapety, dvere, prahy, vetracie otvory. Merací prístroj so smerovou anténou pomôže nájsť slabé miesta v tienení. Je cenným pomocníkom pri identifikácii miesta, kde žiarenie ešte vstupuje do tienenej miestnosti alebo priestoru. I po zatienení odporúčame pravidelne kontrolovať účinok tienenia.

8. Uzemnenie tieniaceho materiálu nie je nutné, ale je odporúčané
  Poznámka: Vlastnosti tienenia RF (mikrovlnných) polí nie sú ovplyvnené uzemnením tieniaceho materiálu (nezáleží teda na tom, či je materiál uzemnený alebo nie, vplyv na efektivitu tienenia mikrovĺn to nemá).   V niektorých krajinách sú však všetky elektricky vodivé povrchy považované za povinne uzemniteľné podľa platnej legislatívy. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky tieniace materiály majú elektricky vodivý povrch, mali by byť uzemnené. Hlavným dôvodom je bezpečnosť. Iným dôvodom je fakt, že elektricky vodivé povrchy priťahujú  nízkofrekvenčné (NF) elektrické polia. Tieto polia môžu spôsobiť pocity nepohody. Ak je tieniaci materiál uzemnený, všetky nízkofrekvenčné elektrické polia z odtienených stien budú zvedené do zeme a pocit dobrej pohody a kľudný spánok môže byť pozitívnym výsledkom. V prípade, že použijeme záclony s nevodivým povrchom, je treba dbať, aby tieto materiály neodrážali  nízkofrekvenčné elektrické pole. Keďže ide niekedy o tkaniny, ktoré sa nedajú uzemniť, je potrebné dodržať určitú ich vzdialenosť od všetkých možných zdrojov NF elektrických polí. Správna inštalácia by mala byť odskúšaná a premeraná meracím prístrojom na detekciu NF elektrických polí.
  Postup uzemňovania sa môže zdať oveľa zložitejší, než v skutočnosti je. Uzemnenie samo o sebe je pomerne jednoduché: vodivý plech je priskrutkovaný na tieniaci materiál a od tohoto plechu vedie drôt k uzemneniu. Uzemnený môže byť na konzole v rozvodnej skrini, v zásuvke ochranným PE vodičom, pripojením na kovové vodovodné alebo kúrenárske potrubie, ktoré má zabezpečené vyrovnanie potenciálov podľa platných predpisov.

9. Tienenie nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí
  Nízkofrekvenčné (NF) magnetické pole striedavého prúdu je obtiažne tieniť a zvyčajne je to finančne veľmi nákladné. Ak nie je možné odstrániť zdroj týchto polí, odporúčame udržovať určitú vzdialenosť od zdroja. Väčšinu zdrojov NF magnetického poľa tvoria domáce spotrebiče a možno ich ľahko odstrániť alebo presunúť, na rozdiel od magnetického poľa napájacích káblov VN a transformátorov, ktoré môžu stáť neďaleko nehnuteľnosti.   Nízkofrekvenčné striedavé elektrické polia sú dnes takmer všadeprítomné. Šíria sa zo drojov napätia, káblov v stenách, voľne položených káblov, veľkých elektricky vodivých plôch. To je dôvod, prečo je vhodné uzemniť tieniaci materiál. Uzemnenie dokáže eliminovať veľké NF elektrické polia. Najlepšie je po dokončení inštalácie tienenia pre istotu premerať tienené miesta a ubezpečiť sa, že uzemnenie je správne vykonané. Poznámka: Obvyklými zdrojmi NF elektrických polí sú populárne predlžovacie káble, tie je vhodné odstrániť z tienenej miestnosti, prípadne ich nahradiť predlžovacími káblami z tienených vodičov.

10. Inštalácia tienenia krok za krokom
  Pokiaľ sa rozhodnete pre projekt tienenia Vášho obydlia alebo kancelárie, majte na pamäti nasledujúce: prvá vec, ktorú musíte urobiť, je posúdenie Vašej aktuálnej expozície. Následne si vyberte tieniaci materiál, ktorý bude pre Vás najúčinnejší a esteticky najvhodnejší. Po prvej aplikácii tieniaceho materiálu znovu zmerajte Vašu expozíciu. Použite i smerovú anténu na zistenie "medzier" v tienení. Následne spravte ďalšie tieniace opatrenia podľa potreby. Expozícia by sa mala výrazne znížiť. I po zatienení odporúčame premeranie expozície EMP aspoň raz mesačne, nakoľko Váš sused si môže kúpiť nový telefón alebo Wi-Fi router, operátor môže spustiť novú službu na neďalekej základňovej stanici, stromy môžu v zime stratiť listy a zrazu zistíte, že Vám za oknami pribudla ďalšia základňová stanica, ktorú ste si dovtedy kvôli stromom nevšimli.

  Ako vidíte, existuje celý rad dôvodov, prečo má zmysel premerať priestory pravidelne. Vyžaduje si to určité úsilie zoznámiť sa s meracími prístrojmi dostupnými na trhu, prípadne si niekoho na premeranie zavolať a skontrolovať účinnosť tienenia. Tienenie je stále účinná ochrana, ako to potvrdzujú i mnohé priaznivé ohlasy ľudí vo svete. Ľudia, ktorí už svoje obydlia odtienili, sú niekedy ochotní poskytnúť aj ostatným užitočné a praktické rady.

 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.