ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
5 online • návštevy: 251 / 703703
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

16.7.2020
DOMÁCE AKTUALITY - JÚN/JÚL 2020

Prinášame Vám chronológiu udalostí, ktoré sa udiali za posledné dva mesiace
v súvislosti s podanou petíciou "Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku"

Súhrn aktivít slovenského petičného výboru
nájdete na samostatnom webe

https://slovenskobez5g.org/

Petíciu proti budovaniu 5G sietí na Slovensku podpísalo už viac ako 15-tisíc žudí
https://www.infovojna.sk/article/peticiu-proti-budovaniu-5g-sieti-na-slovensku-podpisalo-uz-viac-ako-15-tisic-ludi

Petícia za zastavenie budovania 5G sietí putuje do parlamentu
https://www.povecernik.sk/spravy/1345

Slovenskú petíciu proti 5G oficiálne odovzdajú vláde aj prezidentke
https://zive.aktuality.sk/clanok/147218/slovensku-peticiu-proti-5g-oficialne-odovzdaju-vlade-aj-prezidentke-ma-14500-podpisov

I naďalej, mnohé domáce, ale aj zahraničné mienkotvorné denníky šíria z vežkej časti nepravdivé, neodborné a kusé informácie o nastupujúcich 5G technológiách. Radia sa medzi aktívnych bojovníkov s konšpiráciami, ale neobjasňujú ich pôvod a zakrývajú nimi reálny problém, ktorý predstavuje masívne navýšenie expozície po spustení prevádzky. Oslovení (ne)kompetentní svojimi tvrdeniami realitu významne skresžujú, pričom čitatež alebo poslucháč je postavený pred ďalšie konšpirácie.

Regulátor: konšpirácie 5G založené na klamstve
https://financnenoviny.com/regulator-konspiracie-5-g-zalozene-na-klamstve/

O2: "Pravda o 5G"
Youtube kanál venovaný mladým vysvetžuje klady a prínosy novej technológie. Obsahuje však rozporuplné vyjadrenia, nepresnosti, údajná "pravda" je len jednostranný názor, ktorý prispieva k šíreniu konšpiračných teórií

O2 Opýtali sme sa za vás: “Všetko, čo potrebujete vedie o 5G technológii”
https://soda.o2.sk/lifetech/opytali-sme-sa-za-vas-vsetko-co-potrebujete-vediet-o-5g-technologii/

RTVS Občan za dverami: Právo, či záujem?
Telekomunikačné zariadenie na streche domu - môže ís o verejný záujem

Štát zverejnil stratégiu budovania 5G sietí. Vybrali sme najdôležitejšie body
https://zive.aktuality.sk/clanok/147184/stat-zverejnil-strategiu-budovania-5g-sieti-vybrali-sme-najdolezitejsie-body

Vyhlásenie k zmene termínu elektronickej aukcie pre 700 MHz pásmo 5G
https://www.teleoff.gov.sk/vyhlasenie-k-zmene-terminu-elektronickej-aukcie/

RTVS Správy: Pásma pre 5G sie stále nie sú rozdelené

Markíza Televízne noviny: 5G sie na Slovensku bude

RTVS Rádiožurnál: Petícia “Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku” putuje do parlamentu

Petíciu „Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku“ prerokúvajú na ministerstve dopravy
http://klucod.sk/2020/07/03/peticiu-stop-budovaniu-5g-sieti-na-slovensku-prerokuvaju-na-ministerstve-dopravy/

Živé.sk: Boli sme na stretnutí aktivistov proti 5G so štátnymi odborníkmi. Ako dopadlo?
https://zive.aktuality.sk/clanok/147588/boli-sme-na-stretnuti-aktivistov-proti-5g-so-statnymi-odbornikmi-ako-dopadlo/

Prof. Peter Ballo: Slovensko má mimoriadne veža nadaných žudí, ale musíme trénova svoj mozog
Majú 5G siete väčšie riziká ako 4G? Ako správne používa mikrovlnku? A prečo treba trénova aj mozog, nielen svaly? Prof. Ing. Peter Ballo, Ph.D. odpovedá na tieto a ďalšie otázky v exkluzívnom rozhovore s Dr. Igorom Bukovským.
Na našu reakciu v diskusii na Youtube kanáli s označením Voxo22 odpovedal prof. Ballo pod ňou

Matovičova vláda znova porušuje zákon! Ozývajú sa hlasy odporcov 5G sietí
http://www.prehladsprav.sk/matovicova-vlada-znova-porusuje-zakon-ozyvaju-sa-hlasy-odporcov-5g-sieti/5300

TA3 Správy: Nejasná budúcnos 5G sietí

Telekomunikačné spoločnosti na Slovensku nebudú môc bez povolenia kamkožvek umiestni menšie vysielače
https://e.dennikn.sk/minuta/1962573

TA3 Pozrime sa na to: Čo nám prinesie 5G sie?
Nádejná technológia, ktorá umožní sahova filmy len za pár sekúnd alebo nepoznaná hrozba, ktorá môže spôsobi rakovinu? Čo je 5G sie? Čím sa odlišuje od súčasnej 4G siete? Kedy sa začne využíva na Slovensku a ako nám zmení život?
Vežmi dobre pripravená osnova, za ktorú možno redaktorku len pochváli. Výber hostí však plne nezodpovedá témam, ktoré sa diskutujú.

Odloženie aukcie 5G bolo podža Sulíka správnym rozhodnutím, vznikol priestor na diskusiu
https://www.hlavnespravy.sk/odlozenie-aukcie-5g-podla-sulika-spravnym-rozhodnutim-vznikol-priestor-diskusiu/2234178


15.7.2020
AKTUALITY Z ČESKEJ REPUBLIKY - JÚN/JÚL 2020

ČT24: O2 spustila v části Prahy a Kolína rychlou sí 5G

Živý rozhovor s hologramem. Vodafone v Karlových Varech ukázal, co umí 5G sí
https://www.televizeseznam.cz/video/ekonomika-1240680-1/zivy-rozhovor-s-hologramem-vodafone-v-karlovych-varech-ukazal-co-umi-5g-sit-63946611

Reportéři ČT: 5G útočí

Diskusia v Jeseníku: Máme se bát sítě 5G?
Mimoriadne zaujímavých je posledných 60 minút

Svobodný vysílač: Česi se v řadě městech bouří proti 5G vysílačům

5G sítě v Jeseníku a zdraví - přednášky a debata s odborníky
Vedci a lekári na zaujímavej prednáške. Špeciálne odporúčame úsek od 1:25:00, vystúpenie Mgr. Martina Mistríka, Ph.D.

5G - hazard se zdravím nebo pouhá obě konspiračních teorií?
https://www.hnuticesta.cz/2020/06/29/5g-hazard-se-zdravim-nebo-pouha-obet-konspiracnich-teorii/

Europarlament pripúša riziká 5G v jeho vlastnej hĺbkovej analýze z apríla 2019!
Všimnite si najmä žlto vyznačený text v českom preklade:
https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_rizika_pripoustime.pdf
originálny dokument:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
komentár:

https://stop5g.cz/europarlament-potvrdil-rizika-5g/

Parlamentní listy: Je elektromagnetické pole 5G sítí škodlivé?

Změřili jsme, jak moc vás ozáří nová 5G sí. Násobně rizikovější je vyjít na slunce
Príspevok plný demagógie zo strany p. profesora (resp. p. prof. nevie číta spektrálny analyzátor a nepravdivo uvádza, že ide o tepelný šum prostredia, pri porovnaní so Slnkom p. profesor mieša hrušky s jablkami, atď), tiež nevhodný výber lokalít pre meranie (meranie sa robí výhrade v ďalekom poli), meranie pri nulovej dátovej prevádzke skresžuje reálne dosiahnutežné výkony pri max. záaži, meranie jednej antény nie je meraním pokrytia pri použití desiatok antén v okolí, použitie nevhodného meráku pre malé expozície (merák má malú citlivos a vežký šum)...
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zmerili-jsme-jak-moc-vas-ozari-nova-5g-sit/r~9fd48cbcc13511eab1110cc47ab5f122/


14.7.2020
AKTUALITY ZO SVETA - JÚN/JÚL 2020

Aktuálna mapa pokrytia sieou 5G

Investigate Europe: Vedecké obavy o zdravotných účinkoch technológie 5G sú reálne a legitímne
https://ehtrust.org/investigate-europe-scientific-concerns-about-health-effects-of-5g-technology-are-real-and-legitimate/

Medzinárodný výbor na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP): konflikty záujmov, ovládnutie priemyslom a 5G
https://ehtrust.org/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/

Otvorený list Dr. Hardella o konflikte záujmov a nezrovnalostiach vo vede
https://ehtrust.org/letter-from-dr-lennart-hardell-on-conflicts-of-interest-misrepresentation-of-science-and-martin-roosli/

Chorvátske mesto HVAR pozastavuje implementáciu 5G
https://ehtrust.org/hvar-croatia-halts-introduction-of-5g/

Francúzsko prostredníctvom nového nariadenia rozšírilo povinnos informova o SAR aj u ďalších zariadení (tabletov, notebookov a iných bezdrôtových zariadení)
https://www.emfsmog.cz/2020/07/06/francie-rozsirila-povinnost-informovat-o-sar-i-na-dalsi-bezdratova-zarizeni-prostrednictvim-noveho-narizeni/
https://ehtrust.org/france-regulations-wireless-radiation-exposure2020/

Požsko: Na základe nariadenia ministra zdravotníctva sa prípustná intenzita elektromagnetického poža stonásobne zvýšila
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/poziom-dopuszczalne-natezenie-PEM-8549.html

Havajské zastupitežstvo bude hlasova o uznesení zákazu 5G, pokiaž sa nepreukáže jej bezpečnos
https://ehtrust.org/hawaii-county-council-to-consider-resolution-banning-5g-until-proven-safe/

Ukrajinská petícia o zákaze 5G s viac než 25 000 podpismi bola odovzdaná prezidentovi
https://ehtrust.org/ukraine-petition-to-ban-5g-triggers-consideration-by-president/

Rakúske lekárske združenie: Potenciálne nebezpečenstvá z mobilných komunikácií
Mnoho odborníkov v oblasti zdravotníctva varuje pred nebezpečenstvami, ktoré predstavuje nová generácia mobilných komunikácií
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/aerztekammer-potentielle-gefahren-durch-mobilfunk_a4084020

V Rakúsku je už 600 základňových staníc 5G
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/bereits-600-5g-sendestationen-in-oesterreich_a4094328?ref=curate

Vplyv telekomunikačného priemyslu na 5G a výskum technológie mobilných telefónov
https://ehtrust.org/telecom-industry-influence-into-cell-phone-science/

Švajčiarsky magazín Ökoskop:
špeciálne číslo zamerané na rádiofrekvenčné žiarenie
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_20_2.pdf

Mobilné siete a žiarenie
Prevencia: na čo čakáme?
Najnovší štandard mobilnej komunikácie 5G pod mikroskopom
Nové vysvetlenia pre elektrohypersenzitivitu
Dôsledné preventívne opatrenia pre mobilnú komunikáciu
Štúdie na zvieratách: prognózy karcinogenity u žudí
Elektromagnetické polia a oxidačné napätie
5G: Posúdenie technologických vplyvov

Mallorca: Znepokojujúce správy o 5G technológii
https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/06/03/mallorca-angst-neuen-mobilfunk-standard/75991.html

Švédska nadnárodná telekomunikačná spoločnos Ericsson varuje: „…nemôžeme zaruči, že sa nestaneme predmetom nárokov pre zodpovednos za výrobky…”
https://ehtrust.org/ericsson-cannot-guarantee-new-science-will-hold-them-liable/

Nová štúdia: Vedenie vysokého a nízkeho napätia je spojené s výskytom mozgových nádorov
https://ehtrust.org/new-study-power-lines-linked-to-brain-tumors/

Recenzia literatúry: Dôkazy naznačujúce koreláciu medzi elektromagnetickými požami extrémne nízkych frekvencií a rakovinou u detí, Alzheimerovou chorobou a potratom
https://ehtrust.org/literature-review-evidence-indicates-correlation-between-elf-emf-and-childhood-cancer-alzheimers-and-miscarriage/

Štúdia financovaná kórejskou vládou zistila, že technológia LTE (4G) na frekvencii 1.76 GHz ovplyvňuje žudské bunky
https://ehtrust.org/korean-government-funded-study-finds-1-76%e2%80%89ghz-lte-wireless-impacts-human-cells/

Lymfóm centrálneho nervového systému a rádiofrekvenčné žiarenie - kazuistika a údaje o výskyte vo švédskom onkologickom registri
https://ehtrust.org/central-nervous-system-lymphoma-and-radiofrequency-radiation-a-case-report-and-incidence-data-in-the-swedish-cancer-register-on-non-hodgkin-lymphoma/

Dr. Ron Melnick prezentuje výsledky štúdie Národného toxikologického programu USA

5G môže poškodi oči a pokožku
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/5g-koennte-schaeden-an-augen-und-haut-verursachen_a4084008

Vedecký dôkaz, že zahusovanie 5G a 4G sietí nie je bezpečné
https://ehtrust.org/scientific-evidence-that-5g-and-4g-densification-is-not-safe/

Mesto Boston, Massachusetts vznieslo ostrú kritiku na FCC ohžadom bezpečnosti základňových staníc pre 5G
https://ehtrust.org/boston-massachusetts-blasts-the-fcc-on-cell-phone-5g-cell-tower-safety/

Dr. David Carpenter: Čo je 5G a čo vieme o zdravotných účinkoch 5G?

Otvorený list Bioinitiative pre FCC: Vedecký výskum už preukázal škodlivé účinky
https://ehtrust.org/bioinitiative-to-the-fcc-scientific-evidence-has-already-established-harmful-health-effects/

Cypruský vnútroštátny výbor pre životné prostredie a zdravotné problémy detí:
Príručka pre rodičov pre zníženie expozície Wi-Fi u detí
Sprievodca bezpečným pripojením k internetu, obzvl᚝ pre deti a výučbu na diažku
http://paidi.com.cy/guide-on-safe-internet-connection-especially-for-children-and-distance-learning/?lang=en
https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-on-environment-and-childrens-health-issues-guide-for-parents-to-reduce-wi-fi-exposure-to-children/

BBC Click: The Impact Of 5G
Britský dokument sa snaží prinies informácie z reálneho merania intenzity EM poža pri anténe (údajne šíriacej 5G signál). Takto sa však meranie nerobí, vzdialenos je príliš malá na to, aby bola zmeraná intenzita vyžarovania z celej vlnoplochy. Tu ide o meranie v tzv. blízkom, alebo dokonca v reaktívnom poli a zahŕňa len čiastkový výkon! Ide teda o nepravdivé informácie.


22.5.2020
DOMÁCE AKTUALITY - MÁJ 2020

RTVS, Prešov: Fungujúci vysielač musia nanovo schváli
Mestský úrad v Prešove rozhoduje o stavebnom povolení na vysielač mobilného operátora, ktorý už takmer sedem rokov funguje. Pred rokmi ho povolil bez toho, aby sa k nemu mohli vyjadri obyvatelia. Tí napokon uspeli na Ústavnom súde a mesto tak musí o vysielači rozhodova opä.

PETÍCIA: "STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku"
https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Otvorený list ku petícii "STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku"
https://elektrosmog.voxo.eu/blog

Štefan Harabin predostrel riziká, ktoré so sebou prináša 5G sie
http://www.netky.sk/clanok/stefan-harabin-predostrel-rizika-ktore-so-sebou-prinasa-5g-siet

Úrad vlády SR sa vyjadril k téme 5G
http://klucod.sk/2020/05/11/urad-vlady-sa-vyjadril-k-teme-5g/

Ak sa nevyvrátitežne potvrdí škodlivos 5G technológií, vlády sa závermi odborníkov budú musie riadi
http://klucod.sk/2020/05/12/ak-sa-nevyvratitelne-potvrdi-skodlivost-5g-technologii-vlady-jednotlivych-krajin-sa-chtiac-nechtiac-tymi-zverejnenymi-zavermi-odbornikov-budu-musiet-riadit-hovori-r-bogdani/

Nová knižná publikácia nielen o elektrohypersenzibilite (EHS)
Iva Vranská Rojková: “Už minútu hžadám kurzor ... a cestu celý život”
Osamelí, nepochopení, vyčlenení zo spoločenského a pracovného života, zaažení zdravotnými problémami a diskriminovaní štátnymi orgánmi – takí sú žudia, ktorí trpia novou technogénnou chorobou elektrohypersenzibilitou EHS. Jedinečná kniha podža skutočných udalostí vypovedá o živote žudí postihnutých EHS v dnešnom svete zamorenom žiarením mobilov, wifín a bezdrôtovej elektroniky…
https://www.izkona.sk/produkt/iva-vranska-rojkova-uz-minutu-hladam-kurzor-a-cestu-cely-zivot/

Infovojna.sk, "Dopoludnie s Adrianom"
Hos: Iva Vranská Rojková

Nová štúdia: Doc. I. Belyaev, SAV - 5G milimetrové vlny môžu prenika hlbšie, než sa predpokladalo
"Zdravotné účinky chronických expozícií mm vlnám môžu by významnejšie, ako v ktoromkožvek inom frekvenčnom rozsahu.“ Belyaev tvrdí, že „zatiaž čo mm vlny sú takmer úplne absorbované do 1 - 2 mm v biologicky ekvivalentných tkanivách, môžu v žudskom tele prenika oveža hlbšie. Keď do žudského tela vstúpi vežmi rýchly impulz žiarenia, uvožňuje zhluk energie, ktorý môže cestova oveža hlbšie, než sa predpokladalo pri bežných modeloch (Oughstun 2017). Tento indukovaný radiačný impulz je známy ako prekurzor Brillouin. Prekurzory Brillouin môžu by tvorené ultraširokopásmovým žiarením a vysokorýchlostnými dátovými signálmi, aké sa používajú aj v 5G."
https://ehtrust.org/5g-millimeter-wave-energy-may-penetrate-deeper-than-predicted/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9002324

Domáce, ale aj zahraničné mienkotvorné denníky šíria fámy a z vežkej časti nepravdivé, neodborné a kusé informácie o nastupujúcich 5G sieach. Snažia sa aktívne bojova proti hoaxom, ktorých sa šíri po internete niekožko, ale pritom neobjasňujú dôvod ich vzniku. Hoax vyvracajú nepravdou, propagujú jednostranné názory a fakty, ktoré nemajú zdroj. Oslovení kompetentní svojimi tvrdeniami realitu buď významne skresžujú, alebo značne bagatelizujú, pričom čitatež alebo poslucháč je postavený pred ďalšiu konšpiráciu.
Za všetky spomeňme tieto:

Minister dopravy Doležal: Chcem bojova proti nezmyslom o 5G sieach. Chcem by ambasádorom 5G v zmysle boja proti dezinformáciám
https://zive.aktuality.sk/clanok/146872/5G-hoax-koronavirus-minister-rozhovor/

Podcast SME Dobré ráno: Hoax o 5G sieach sa opakuje každých pár rokov
https://domov.sme.sk/c/22401373/dobre-rano-hoax-o-5g-sietach-sa-opakuje-kazdych-par-rokov.html

Operátori: 5G sietí sa netreba bá. Nemajú nič spoločné s koronavírusom
https://zive.aktuality.sk/clanok/146715/operatori-5g-sieti-sa-netreba-bat-nemaju-nic-spolocne-s-koronavirusom/

TÉMA: Strach z mobilných 5G sietí a realita
https://touchit.sk/strach-z-mobilnych-5g-sieti-a-realita/286386

Štúdio TA3: 5G a fámy o šírení COVID-19

Čo je dobré vedie o sieach 5G: Otázky a odpovede
https://zive.aktuality.sk/clanok/144057/co-je-dobre-vediet-o-sietach-5g-otazky-a-odpovede/

Bude 5G škodlivé pre žudí? Čo si myslia odborníci a operátori
https://zive.aktuality.sk/clanok/142776/5G-skodlivost-zdravie-ziarenie/

Vyžarujú 5G siete viac? Merali sme aj pri aktívnom mobile
https://zive.aktuality.sk/clanok/143092/vyzaruju-5g-siete-viac-merali-sme-aj-pri-aktivnom-mobile/

Odborník z Úradu verejného zdravotníctva: Prísnejšie pravidlá pre antény operátorov? Nevidím na to dôvod
https://zive.aktuality.sk/clanok/144711/odbornik-z-uradu-verejneho-zdravotnictva-skuste-ist-v-bratislave-s-kompasom-netrafite/

Aké silné je žiarenie pri 5G vysielačoch? Odpoveď hžadalo BBC
Profesionál predvádza, ako sa mera nemá (viď obr). V skutočnosti sme odpoveď na otázku nenašli
https://zive.aktuality.sk/clanok/146414/ake-silne-je-ziarenie-pri-5g-vysielacoch-odpoved-hladalo-bbc/

Konšpirátorov vystrašil modrý vrtužník Orangeu: Myslia si, že inštaluje 5G, a tej sa boja. Operátor vysvetžuje situáciu
https://zive.aktuality.sk/clanok/146518/konspiratorov-vystrasil-modry-vrtulnik-orangeu-myslia-si-ze-instaluje-5g-a-tej-sa-boja-operator-vysvetluje-situaciu/

Téma 07/2020: "Elektrosmog - strašidlo, které umíme změřit"
https://elektrosmog.voxo.eu/video/Tema_07-2020_Elektrosmog-strasidlo_ktere_umime_zmerit.pdf


22.5.2020
AKTUALITY ZO SVETA - MÁJ 2020

Dr. Magda Havas, PhD: Varovanie pred budúcim zavedením 5G v obciach a nepriaznivými následkami pre človeka, flóru a faunu
Implementácia 5G sa vo svete deje rýchlo, bez súhlasu verejnosti a v niektorých prípadoch proti verejnému záujmu. Obecné a mestské zastupitežstvá dostávajú žiadosti o schválenie umiestnenia nových vysielačov na verejnom majetku, zatiaž čo v skutočnosti nemajú možnos ich vo svojich komunitách odmietnu. Na tomto prístupe je niečo vežmi zlé.
https://magdahavas.com/wp-content/uploads/2020/04/Havas-5G-health-humans-and-biota-April-15-2020.pdf

Britská žaloba proti 5G
https://actionagainst5g.org/

Lžiam musí by koniec! Zrušte ICNIRP. Záleží na faktoch, viac než kedykožvek doposiaž
https://microwavenews.com/news-center/time-clean-house

Eastonská oblas v štáte Connecticut USA zakazuje implementáciu 5G
https://ehtrust.org/easton-connecticut-usa-bans-5g/

Prof. Tom Butler: Evidencia rizík používania smartfónu a Wi-Fi u detí
https://ehtrust.org/evidence-of-the-risks-to-children-from-smartphone-and-wifi-radio-frequency-radiation-by-professor-tom-butler-univers/

Pripomienky environmentálnych pracovných skupín k postoju FCC
https://ehtrust.org/environmental-working-groups-comments-to-the-fcc/

Výzva kanadskej vláde: Pozastavte 5G, kým nebude preukázaná jeho bezpečnos!
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

Mesto Farragut v štáte Tennessee, USA podniká kroky na pozastavenie implementácie 5G pokým FCC smernice nepreukážu bezpečnos pre obyvatežstvo
https://ehtrust.org/farragut-tennessee-passes-resolution-to-halt-5g-until-fcc-limits-ensure-safety/

Luxemburgská vláda diskutuje nasadenie 5G a možné zdravotné dopady
https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

Prípadová štúdia založená na populácii v štáte Connecticut USA: Genetická citlivos môže zmeni súvislos medzi používaním mobilných telefónov a rakovinou štítnej žžazy
https://ehtrust.org/yale-study-cell-phone-use-associated-with-thyroid-cancer-among-people-with-genetic-vulnerabilities/

Narastajúci výskyt multiformného glioblastómu v dobre definovanej populácii
https://www.cureus.com/articles/31024-rising-incidence-of-glioblastoma-multiforme-in-a-well-defined-population

Nový dokument: Smernice pre expozície elektromagnetickým poliam a potreba výskumu
https://ehtrust.org/new-paper-setting-guidelines-for-electromagnetic-exposures-and-research-needs/

Nová štúdia: Vplyv rádiofrekvenčného žiarenia z mobilných telefónov na správanie zvierat
https://ehtrust.org/29879-2/