ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
7 online • návštevy: 163 / 716191
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

22.1.2020
AKTUALITY - JANUÁR 2020

Správa poradného orgánu pracovnej skupiny Medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny vydala odporúčanie priorít identifikácie karcinogénnych rizík v žudskej populácii pre roky 2020-2024
Na str. 148/149 je na základe najnovšieho výskumu s vysokou prioritou odporúčané prehodnotenie rizík neionizujúcich (rádiofrekvenčných) elektromagnetických polí v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Rádiofrekvenčné žiarenie je od roku 2011 zaradené do skupiny 2B (teda možný karcinogén).
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/10/IARCMonographs-AGReport-Priorities_2020-2024.pdf

Mezinárodní den protestu proti 5G
Elektromagnetické záření, přicházející sí 5G a vliv na lidské zdraví

V sobotu 25. januára 2020 o 17:00 bude u českých kolegov naživo vysielaná informačná prednáška o rizikách, ktoré nám môžu prinies mobilné siete novej generácie. Na otázky budeme spoločne s prof. RNDr. Annou Struneckou odpoveda v pripojenej diskusii na YouTube kanáli. Sledova ju môžete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=icPv9A9wE5c&feature=youtu.be

Ako súvisí mobilná bezdrôtová technológia so smrou hmyzu?
https://www.fnweb.de/fraenkische-nachrichten_artikel,-bad-mergentheim-was-hat-der-mobilfunk-mit-dem-insekten-sterben-zu-tun-_arid,1584600.html

Odvolací súd v talianskom Turíne potvrdzuje súvislos medzi používaním mobilných telefónov a nádormi na mozgu
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use

Internetová vesmírna revolúcia
Televízia Markíza odvysiela v rámci Televíznych novín v januári príspevok o projekte Starlink - vypustení prvej stovky komunikačných satelitov na nízku obežnú dráhu firmy SpaceX Elona Muska. Celkovo má by počet týchto súkromných satelitov vyše 10.000 a údajne má by pripojením na internet pokryté takmer každé miesto na planéte.

Obavy z možných vplyvov na zdravie spomažujú zavádzanie 5G technológie v Európe
https://www.radioexe.co.uk/news-and-features/local-news/eyesore-5g-mast-rejected/

5G přichází: Skutečná rizika nové sítě. Je kam se schovat?
https://www.protiproud.cz/politika/4874-5g-prichazi-skutecna-rizika-nove-site-je-kam-se-schovat-hrozba-teroru-manipulace-okradani-a-totality-barevne-revoluce-pres-chytre-hracky-bezpecnost-pro-75-miliard-zrizeni-orwell-se-zpozdenim-40-let.htm

Recenzované štúdie o riziku onkologických ochorení pri používaní mobilných telefónov
https://elektrosmog.voxo.eu/video/Peer-Review-Science-on-Risk-of-Cancers-from-Cellphone-Use-12-16-19.pdf

Klimatický vampír Austrálie: Možný masívny vplyv rozšírenia technológie 5G na životné prostredie
https://www.emfacts.com/2020/01/australia-fires-and-technologys-climate-vampire-why-the-environmental-impact-of-5g-expansion-could-be-massive/

Napätie za humnami
RTVS v relácii Občan za dverami odvysielala v januári príspevok o realizovanej prekládke a obnove 400 kV vedenia VN, proti ktorej sa ohradili občania obce Kapince, nakožko nedostali možnos sa k jej plánom vyjadri.