ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 203 / 738048
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

4.4.2020
AKTUALITY - APRÍL 2020

1. apríla sa na Slovensku začala aukcia prideľovania frekvencií pre novú mobilnú sieť 5G
V ponuke sú frekvencie z troch pásiem. Operátori majú na predloženie ponúk takmer dva mesiace. Od 1. júla 2020 môžu budovat novú sieť.

  • 700 MHz (blok 2x5 MHz)
  • 900 MHz (blok 2x4.2 MHz)
  • 1800 MHz (tri bloky po 2x3 MHz)

https://zive.aktuality.sk/clanok/146177/v-sr-zacina-5g-aukcia-stat-ziska-desiatky-milionov-eur-4ka-ostala-bez-vyhod/

Aktuálne využitie frekvenčného spektra pre mobilné siete

  FDD uplink   FDD downlink  
700 MHz 30 MHz ... 30 MHz    aukcia 1. 4. - 30. 6. 2020
  703 733   758 788  
  FDD downlink   FDD uplink
800 MHz 10 10 10 ... 10 10 10
  791 8 01 8 11 821   832 8 42 85 2 862
  FDD uplink   FDD downlink
900 MHz   7 6 6 3 3                     ...   7 6 6 3 3                    
  8 82.9 8 90 89 6.1                             9 27.9 9 35 94 1.1                          
  FDD uplink   FDD downlink
1800 MHz 5 10 13.4 7.6     16 10 8.9 ... 5 10 13.4 7.6     16 10 8.9
    17 15.1 17 25.1 173 8.1     1 750.3 17 66.1     1785     18 10.1 18 20.1 183 3.1     1 845.3 18 61.1     1880
  FDD uplink   FDD downlink
2100 MHz 20 20 20 ... 20 20 20
  1920 19 40 19 60 1980   2110 21 30 21 50 2170
  FDD uplink TDD FDD downlink
2600 MHz 30 MHz 40 MHz 50 MHz 30 MHz 40 MHz
  2500 25 30 25 70 26 20 26 50 2690
  TDD FDD uplink TDD FDD downlink TDD
3500 MHz 10 Slovanet 45 MHz Slovanet 20 Slovanet 45 MHz Slovanet 10
  3400 34 10 34 25 34 70 34 90 35 10 35 25 35 70 35 90 3600
  TDD
3700 MHz 40 MHz 40 MHz BENESTRA 40 MHz 40 MHz
  3600 36 40 36 80 37 20 37 60 3800
  Orange   Telekom   O2 (Telefonica)   4ka (Swan)   regionálni operátori

Mobilný operátor Vodafone plánuje v českom Jeseníku testovať sieť 5G
Verejná prezentácia zástupcu operátora
Pozor však na niektoré vyjadrenia, ide o polopravdy, ale aj lži

Diskusia občanov s vedením mesta a zástupcom operátora

Viac videomateriálu týkajúceho sa elektromagnetických polí nájdete na stránke:
http://www.akademiesobestacnosti.cz/videopack/26

Rozhlasová diskusia: Operátori nedostatečně varují před zdravotními riziky spojenými s používáním mobilu, tvrdí expert
Italský soud jako první na světě potvrdil souvislost mezi nadměrným používáním mobilu a mozkovým nádorem. Ohrožuje skutečně používání mobilních telefonů vaše zdraví?
Český rozhlas Plus, relácia "Pro a proti"
(všimnite si, ako zástupca telekomunikačného priemyslu častokrát argumentuje polopravdami, niekedy až klamstvami)


Dva nové meracie prístroje v našej požičovni
širokopásmový merač intenzity RF poľa Safe and Sound Pro II (200 MHz - 12 GHz)
real-time spektrálny analyzátor RF signálu Arinst Signal Hunter (35 MHz - 6.2 GHz)

Švajčiarsko a Slovinsko pozastavuje implementáciu 5G
Švajčiarska lekárska asociácia poukazuje na opatrnosť
https://ehtrust.org/switzerland-halts-5g-rollout-after-health-agency-calls-for-caution/

Švajciarsko: Správa pracovnej skupiny pre mobilnú komunikáciu a rádiofrekvenčné žiarenie
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/bericht-arbeitsgruppe-mobilfunk-und-strahlung.html#-547800131

Znížte svoju expozíciu žiareniu mobilných telefónov, odporúča vláda britského kráľovstva
https://www.gov.uk/government/publications/radio-waves-reducing-exposure/radio-waves-reducing-exposure-from-mobile-phones

Dokument FCC: Princípy prevádzky, vlastnosti, špecifikácie 5G sietí a anténnych systémov
https://elektrosmog.voxo.eu/video/FCC - Technological Advisory Council.pdf

FCC odmieta aktualizovať svoje 24-ročné limitné hodnoty pre expozíciu rádiofrekvenčnému žiareniu
https://ehtrust.org/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellphones/

Dr. Melnick a Dr. Davisová reagujú na konanie komisie FCC
https://ehtrust.org/dr-melnick-and-dr-davis-respond-to-the-fcc-action-on-cell-phone-radiation/

Expozičné testy zistili, že iPhone 11 Pro prekračuje povolené limity FCC
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/wireless/radio-frequency-exposure-test-iphone-11-pro-double-fcc-limits

Nová štúdia poukazuje na fakt, že nízkofrekvenčné elektromagnetické žiarenie počas tehotenstva zvyšuje riziko ADHD u narodených detí
https://ehtrust.org/study-finds-non-ionizing-radiation-during-pregnancy-raises-adhd-risk/

Úcinky 5G na zdravie v reálnych podmienkach: novo publikovaný príspevok
https://ehtrust.org/health-effects-of-5g-in-real-life-conditions-newly-published-paper/

Zavedenie právnej zodpovednosti s cieľom minimalizovať negatívne účinky na zdravie pri umiestňovaní základňových staníc mobilnej siete
Máme už dostatok medicínskych a vedeckých dôkazov, ktoré odôvodňujú obavy z dlhodobej expozície zo základňových staníc mobilnej siete
https://elektrosmog.voxo.eu/video/2020 Pearce Limiting liability with positioning to minimize negative health effects of cellular phone towers.pdf

Štúdia účinkov žiarenia mobilného telefónu zistila narušenie pamäti u dospievajúcich
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180719121803.htm

Mobilný telefón a účinky bezdrôtových zariadení na zdravie: Varovné signály ruskej národnej komisie na ochranu pred neionizujúcim žiarením
https://ehtrust.org/cell-phone-and-wireless-health-effects-warning-signs-of-the-russian-national-committee-on-non-ionizing-radiation-protection/

Metódy tienenia a výrobky určené na tienenie elektromagnetického poľa: ochrana verzus riziko
https://elektrosmog.voxo.eu/video/Panagopoulos-Chrousos-2019-STOTEN.pdf

Mobilná sieť 5G: Nepriaznivé účinky na zdravie v reálnych podmienkach
https://elektrosmog.voxo.eu/video/ADVERSE HEALTH EFFECTS OF 5G MOBILE.pdf

Najväčší neetický lekársky experiment v ľudskej histórii
https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452
https://elektrosmog.voxo.eu/video/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT.pdf