ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
3 online • návštevy: 173 / 715986
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

14.7.2020
AKTUALITY ZO SVETA - JÚN/JÚL 2020

Aktuálna mapa pokrytia sieťou 5G

Investigate Europe: Vedecké obavy o zdravotných účinkoch technológie 5G sú reálne a legitímne
https://ehtrust.org/investigate-europe-scientific-concerns-about-health-effects-of-5g-technology-are-real-and-legitimate/

Medzinárodný výbor na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP): konflikty záujmov, ovládnutie priemyslom a 5G
https://ehtrust.org/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/

Otvorený list Dr. Hardella o konflikte záujmov a nezrovnalostiach vo vede
https://ehtrust.org/letter-from-dr-lennart-hardell-on-conflicts-of-interest-misrepresentation-of-science-and-martin-roosli/

Chorvátske mesto HVAR pozastavuje implementáciu 5G
https://ehtrust.org/hvar-croatia-halts-introduction-of-5g/

Francúzsko prostredníctvom nového nariadenia rozšírilo povinnosť informovať o SAR aj u ďalších zariadení (tabletov, notebookov a iných bezdrôtových zariadení)
https://www.emfsmog.cz/2020/07/06/francie-rozsirila-povinnost-informovat-o-sar-i-na-dalsi-bezdratova-zarizeni-prostrednictvim-noveho-narizeni/
https://ehtrust.org/france-regulations-wireless-radiation-exposure2020/

Poľsko: Na základe nariadenia ministra zdravotníctva sa prípustná intenzita elektromagnetického poľa stonásobne zvýšila
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/poziom-dopuszczalne-natezenie-PEM-8549.html

Havajské zastupiteľstvo bude hlasovať o uznesení zákazu 5G, pokiaľ sa nepreukáže jej bezpečnosť
https://ehtrust.org/hawaii-county-council-to-consider-resolution-banning-5g-until-proven-safe/

Ukrajinská petícia o zákaze 5G s viac než 25 000 podpismi bola odovzdaná prezidentovi
https://ehtrust.org/ukraine-petition-to-ban-5g-triggers-consideration-by-president/

Rakúske lekárske združenie: Potenciálne nebezpečenstvá z mobilných komunikácií
Mnoho odborníkov v oblasti zdravotníctva varuje pred nebezpečenstvami, ktoré predstavuje nová generácia mobilných komunikácií
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/aerztekammer-potentielle-gefahren-durch-mobilfunk_a4084020

V Rakúsku je už 600 základňových staníc 5G
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/bereits-600-5g-sendestationen-in-oesterreich_a4094328?ref=curate

Vplyv telekomunikačného priemyslu na 5G a výskum technológie mobilných telefónov
https://ehtrust.org/telecom-industry-influence-into-cell-phone-science/

Švajčiarsky magazín Ökoskop:
špeciálne číslo zamerané na rádiofrekvenčné žiarenie
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_20_2.pdf

Mobilné siete a žiarenie
Prevencia: na čo čakáme?
Najnovší štandard mobilnej komunikácie 5G pod mikroskopom
Nové vysvetlenia pre elektrohypersenzitivitu
Dôsledné preventívne opatrenia pre mobilnú komunikáciu
Štúdie na zvieratách: prognózy karcinogenity u ľudí
Elektromagnetické polia a oxidačné napätie
5G: Posúdenie technologických vplyvov

Mallorca: Znepokojujúce správy o 5G technológii
https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/06/03/mallorca-angst-neuen-mobilfunk-standard/75991.html

Švédska nadnárodná telekomunikačná spoločnosť Ericsson varuje: „…nemôžeme zaručiť, že sa nestaneme predmetom nárokov pre zodpovednosť za výrobky…”
https://ehtrust.org/ericsson-cannot-guarantee-new-science-will-hold-them-liable/

Nová štúdia: Vedenie vysokého a nízkeho napätia je spojené s výskytom mozgových nádorov
https://ehtrust.org/new-study-power-lines-linked-to-brain-tumors/

Recenzia literatúry: Dôkazy naznačujúce koreláciu medzi elektromagnetickými poľami extrémne nízkych frekvencií a rakovinou u detí, Alzheimerovou chorobou a potratom
https://ehtrust.org/literature-review-evidence-indicates-correlation-between-elf-emf-and-childhood-cancer-alzheimers-and-miscarriage/

Štúdia financovaná kórejskou vládou zistila, že technológia LTE (4G) na frekvencii 1.76 GHz ovplyvňuje ľudské bunky
https://ehtrust.org/korean-government-funded-study-finds-1-76%e2%80%89ghz-lte-wireless-impacts-human-cells/

Lymfóm centrálneho nervového systému a rádiofrekvenčné žiarenie - kazuistika a údaje o výskyte vo švédskom onkologickom registri
https://ehtrust.org/central-nervous-system-lymphoma-and-radiofrequency-radiation-a-case-report-and-incidence-data-in-the-swedish-cancer-register-on-non-hodgkin-lymphoma/

Dr. Ron Melnick prezentuje výsledky štúdie Národného toxikologického programu USA

5G môže poškodiť oči a pokožku
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/5g-koennte-schaeden-an-augen-und-haut-verursachen_a4084008

Vedecký dôkaz, že zahusťovanie 5G a 4G sietí nie je bezpečné
https://ehtrust.org/scientific-evidence-that-5g-and-4g-densification-is-not-safe/

Mesto Boston, Massachusetts vznieslo ostrú kritiku na FCC ohľadom bezpečnosti základňových staníc pre 5G
https://ehtrust.org/boston-massachusetts-blasts-the-fcc-on-cell-phone-5g-cell-tower-safety/

Dr. David Carpenter: Čo je 5G a čo vieme o zdravotných účinkoch 5G?

Otvorený list Bioinitiative pre FCC: Vedecký výskum už preukázal škodlivé účinky
https://ehtrust.org/bioinitiative-to-the-fcc-scientific-evidence-has-already-established-harmful-health-effects/

Cypruský vnútroštátny výbor pre životné prostredie a zdravotné problémy detí:
Príručka pre rodičov pre zníženie expozície Wi-Fi u detí
Sprievodca bezpečným pripojením k internetu, obzvlášť pre deti a výučbu na diaľku
http://paidi.com.cy/guide-on-safe-internet-connection-especially-for-children-and-distance-learning/?lang=en
https://ehtrust.org/cyprus-national-committee-on-environment-and-childrens-health-issues-guide-for-parents-to-reduce-wi-fi-exposure-to-children/

BBC Click: The Impact Of 5G
Britský dokument sa snaží priniesť informácie z reálneho merania intenzity EM poľa pri anténe (údajne šíriacej 5G signál). Takto sa však meranie nerobí, vzdialenosť je príliš malá na to, aby bola zmeraná intenzita vyžarovania z celej vlnoplochy. Tu ide o meranie v tzv. blízkom, alebo dokonca v reaktívnom poli a zahŕňa len čiastkový výkon! Ide teda o nepravdivé informácie.