ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 176 / 715978
Aktuality
V aktualitách je možné vyhžada žubovožný text

15.7.2020
AKTUALITY Z ČESKEJ REPUBLIKY - JÚN/JÚL 2020

ČT24: O2 spustila v části Prahy a Kolína rychlou sí 5G

Živý rozhovor s hologramem. Vodafone v Karlových Varech ukázal, co umí 5G sí
https://www.televizeseznam.cz/video/ekonomika-1240680-1/zivy-rozhovor-s-hologramem-vodafone-v-karlovych-varech-ukazal-co-umi-5g-sit-63946611

Reportéři ČT: 5G útočí

Diskusia v Jeseníku: Máme se bát sítě 5G?
Mimoriadne zaujímavých je posledných 60 minút

Svobodný vysílač: Česi se v řadě městech bouří proti 5G vysílačům

5G sítě v Jeseníku a zdraví - přednášky a debata s odborníky
Vedci a lekári na zaujímavej prednáške. Špeciálne odporúčame úsek od 1:25:00, vystúpenie Mgr. Martina Mistríka, Ph.D.

5G - hazard se zdravím nebo pouhá obě konspiračních teorií?
https://www.hnuticesta.cz/2020/06/29/5g-hazard-se-zdravim-nebo-pouha-obet-konspiracnich-teorii/

Europarlament pripúša riziká 5G v jeho vlastnej hĺbkovej analýze z apríla 2019!
Všimnite si najmä žlto vyznačený text v českom preklade:
https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_rizika_pripoustime.pdf
originálny dokument:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
komentár:

https://stop5g.cz/europarlament-potvrdil-rizika-5g/

Parlamentní listy: Je elektromagnetické pole 5G sítí škodlivé?

Změřili jsme, jak moc vás ozáří nová 5G sí. Násobně rizikovější je vyjít na slunce
Príspevok plný demagógie zo strany p. profesora (resp. p. prof. nevie číta spektrálny analyzátor a nepravdivo uvádza, že ide o tepelný šum prostredia, pri porovnaní so Slnkom p. profesor mieša hrušky s jablkami, atď), tiež nevhodný výber lokalít pre meranie (meranie sa robí výhrade v ďalekom poli), meranie pri nulovej dátovej prevádzke skresžuje reálne dosiahnutežné výkony pri max. záaži, meranie jednej antény nie je meraním pokrytia pri použití desiatok antén v okolí, použitie nevhodného meráku pre malé expozície (merák má malú citlivos a vežký šum)...
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zmerili-jsme-jak-moc-vas-ozari-nova-5g-sit/r~9fd48cbcc13511eab1110cc47ab5f122/