ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
9 online • návštevy: 354 / 633006

Aktualizované: 24.3.2020

Požičovňa prístrojov

Dôležitý oznam:
Vážení zákazníci, opatrenia na zabránenie šíreniu CoVid-19 a obmedzené fungovanie poštových služieb nás prinútili dočasne pozastaviť požičovňu meracích prístrojov.
Ďakujeme za pochopenie.

  K dipozícii máme niekoľko prístrojov na rýchlu detekciu elektromagnetických polí a rádioaktivity
  (NF = nízkofrekvenčné, RF = rádiofrekvenčné (mikrovlnné), parazitné NF napätia = "špinavá elektrina")

EMFIELDS PPF 5 - malý a citlivý merač NF polí v rozsahu 20 Hz - 50 kHz
Šikovný do ruky, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, merania elektrických aj magnetických striedavých polí.
Jednotky NFE: V/m; NFM: µT. Rozsah merania: 5 - 200 V/m; 0.02 - 2 µT

Zmeria: bytové el. rozvody, vysoké napätie, železničnú trakciu, čiernu a bielu techniku, indukčné varné dosky, napájacie zdroje
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 239 € ( + poštovné )

 

EMFIELDS ACOUSTICOM 2 - malý a citlivý merač RF polí v rozsahu 200 MHz - 8 GHz
Šikovný do ruky, zabudovaná všesmerová anténa, úroveň intenzity zobrazená pomocou farebných LED, reaguje i na veľmi krátke impulzy, zvuková demodulácia signálu.
Jednotky: V/m. Rozsah merania: 0.1 - 100 000 μW/m²  (0.01 - 6 V/m)

Zmeria: základňové stanice mobilnej siete 2G/3G/4G, mobilné telefóny (GSM/UMTS/LTE), bezdrôtové telefóny (DECT), Bluetooth, Wi-Fi 2.4/5, WiMAX, mikrovlnné rúry, TV vysielače, TETRA, radary, inteligentné zariadenia, Internet vecí
Zapožičanie: 25 €/24 hodín, vratná kaucia 239 € ( + poštovné )

 

MICROSURGE GS M300A - merač parazitných NF napätí v el. sieti v rozsahu 4 kHz - 150 kHz
Jednotky: Graham-Stetzer (GS). Rozsah merania: 0 - 2000 GS
Zmeria: rušenie z daptérov, čiernej a bielej techniky, indukčných varných dosiek, úsporných a LED žiaroviek priamo v domovom alebo bytovom elektrickom rozvode. Prístroj sa pripája priamo do el. zásuvky

Zapožičanie: 10 €/24 hodín, vratná kaucia 99 € ( + poštovné )

 

AIRTHINGS RADON DETECTOR - merač koncentrácie radónu v rozsahu 0 - 10 000 Bq/m³
Jednotky: Bq/m³
Zmeria: krátkodobé ( 1 deň/7 dní ) a dlhodobé ( do 1 roka ) koncentrácie nebezpečného plynu v priestoroch Vášho domu/obydlia, ktorý sa šíri z podložia stavby a zo stavebných materiálov

Zapožičanie: 40 €/2 týždne, vratná kaucia 299 € ( + poštovné )

 

RADALERT GEM II - merač rádioaktivity v prostredí v rozsahu 0 - 7.5 µSv/h
Jednotky: µSv/h
Zmeria: intenzitu dávky alfa, beta a gama žiarenia, vrátane röntgenového. Prístroj môže slúžiť ako osobný dozimeter.
Krátkodobé ( 10 sekundové priemerovanie ) a dlhodobé meranie ( 10 minútové priemerovanie ). Výstražný alarm pri hodnote dávky nad 15 µSv/h
Zapožičanie: 15 €/24 hodín, vratná kaucia 319 € ( + poštovné )

 

FLANK 7707 - merač kvality ovzdušia (častice PM2.5, PM10 a koncentrácia formaldehydu)
Jednotky: µg/m³ + počet častíc
Zmeria: index kvality vonkajšieho a vnútorného ovzdušia AQI, celkový počet častíc na 1 liter vzduchu, koncentráciu častíc s priemerom nad 2.5 µm, koncentráciu častíc s priemerom nad 10 µm, koncentráciu chemickej látky formaldehyd, používanej v stavebnom a nábytkovom priemysle. Kategorizuje namerané úrovne podľa závažnosti
Zapožičanie: 15 €/24 hodín, vratná kaucia 149 € ( + poštovné )

 


 Prístroje zasielame i na dobierku za cenu vratnej kaucie.
 Čas zapožičania je doba, kedy je prístroj u Vás, preprava k Vám a od Vás sa nepočíta.
 Návod na obsluhu je súčasťou balenia. Ponuka je priebežne aktualizovaná o ďalšie prístroje.
  V prípade záujmu o zapožičanie nás prosíme kontaktujte emailom alebo telefonicky.