ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
 

ODBER AKTUALÍT


PREHĽAD


VYHĽADÁVANIE


ZDIEĽAŤ A POZNAČIŤ


KONTAKT

@MAIL:    elektrosmog@voxo.eu
 
Po-Pi, 8:00-16:00, Bratislava
TEL: 0907 988 995
SKYPE:  voxo22

LINKY

Aktualizované: 14.10.2016

Možnosti ochrany pred elektromagnetickým žiarením

 V dnešnej dobe nepreberného množstva technických výdobytkov je už veľmi ťažké nájsť miesta, kde sú úrovne RF a NF elektromagnetického smogu tak nízke, že môžu byť považované za prirodzené prírodné pozadie. Z tých dvoch možností ochrany, ktoré máme celkovo k dispozícii, je častokrát ťažké použiť aspoň jednu na ozdravenie nášho životného prostredia.

  Možnosť 1: Vzdialiť sa od zdroja elektromagnetického žiarenia tak, aby naša expozícia neprekračovala zdravú úroveň. Táto možnosť je vo väčšine prípadov nepoužiteľná. Okupujeme byty, domy, priestory, ktoré nemôžeme len tak ľahko zbaliť a preniesť inam do zdravšieho prostredia. Môžeme sa presťahovať, ale túto alternatívu nie každý ochotne zoberie ako riešenie, ktoré navyše do budúcna nemusí znamenať konečné riešenie.

  Možnosť 2: Aktívne tieniť existujúce elektromagnetické žiarenie vo svojom obydlí, na pracovisku, alebo i v záhrade a vytvoriť tak akúsi "zdravšiu" čistejšiu zónu na malom ostrove uprostred oceánu chaosu.

Aj keď z našich poznatkov o elektrickej energii už čo to vieme využiť na dokonalé tienenie nízkofrekvenčných polí uzemnením, uzemnenie v prípade tienenia rádiových vĺn a mikrovĺn je neúčinné a i v súčasnosti je to pomerne zložitý technický a finančne náročný problém.

Viacero výrobcov tieniacich materiálov už v dnešnej dobe vyvíja a vyrába vysokoúčinné tieniace materiály na vysokofrekvenčné elektromagnetické polia. Existujúce využitia frekvenčného spektra a plánované aplikácie v tejto oblasti sa pohybujú od 30 kHz po asi 40 GHz. Aplikácie, ktoré budú využívať vyššie frekvencie, ešte môžu byť použité v budúcnosti. Väčšina tieniacich materiálov je v súčasnosti testovaná na efektívnosť do 18 GHz (= 18 000 MHz).

Je dôležité vedieť, že pre kvalitné odtienenie rádiového elektromagnetického žiarenia (tj. vysielačov základňových staníc mobilnej siete, mobilných telefónov, bezdrôtových DECT telefónov, Wi-Fi, od suseda, atď), alebo nízkofrekvenčného žiarenia (elektrických rozvodov, vysokonapäťových vedení, atď), je potrebné vybudovať kompletne uzatvorený priestor z elektromagneticky účinných materiálov (elektricky vodivých), tzv. "Faradayovu klietku". Iná možnosť v praxi a zatiaľ ani teoreticky neexistuje. Klietka je spravidla zostavená z elektricky vodivých materiálov (môžu byť kovové ale i nekovové). Tieto materiály musia byť pri inštalácii riadne uzemnené. Len v takom prípade je účinnosť ochrany maximálne efektívna a bezpečná. Rôzni pochybní výrobcovia a dodávatelia neinformujú svojich zákazníkov o tejto skutočnosti a ide len o rýchly zárobok založený na neznalostiach základov fyziky. Často výrobcovia dokonca tvrdia, že odtienenie len malej časti steny alebo okna v smere zdroja  žiarenia (napr. vysielacej antény) je dostačujúce na efektívnu ochranu. To je úplný nezmysel a jeho jediným cieľom je rýchly zárobok predajcu.

Vždy si treba pred kúpou ochranného materiálu zistiť všetky dostupné informácie o produkte výrobcu a garantované technické parametre výrobku. NENECHAJTE SA OKLAMAŤ! V najhoršom prípade môže čiastkové odtienenie aj situáciu zhoršiť v dôsledku odrazov a prinesie Vám efekt ešte vyššej expozície než predtým! Nenechajte sa zmiasť ani populárnym, ale nezmyselným tvrdením, že Faradayova klietka chráni proti "prirodzenému" žiareniu. Toto tvrdenie je tiež čistá lož a jeho jediným cieľom je podpora predaja lacného nepoužiteľného tieniaceho materiálu!

V ďalších článkoch tejto rubriky nájdete návody a praktické rady, ako tienenie zrealizovať a aké materiály použiť. Väčšinu dostupných tieniacich materiálov nájdete v našom E-shope.

 
© Voxo 2011-2017. All Rights Reserved.